1

Тема: Класи + Одинарне успадкування

Підкажіть як пофіксити помилку(а саме в Rectangle* tri = new Rectangle(a);) та чомусь виводить не правильний розрахунок хоча формули првильні.
Код:

#include<iostream>
#include<windows.h>
#include<math.h>
using namespace std;
class Shape2D
{
public:
  Shape2D();
  virtual ~Shape2D();
  virtual float Area() = 0;
  virtual float Perimeter() = 0;
  virtual void PrintMessage();
};
Shape2D::Shape2D()
{
  cout << "Конструктор 2D Форма" << endl;
}
Shape2D::~Shape2D()
{
  cout << "Деструктор  2D Форма" << endl;
}
void Shape2D::PrintMessage()
{
  cout << " Це 2D Форма";
}
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

class Triangle : public Shape2D
{
private:
  float S,P,p,r1, r2,r3;
public:
  ~Triangle();
  Triangle(float = 0);
  float Perimeter();
  float Area();
  void PrintMessage();
};
Triangle::Triangle(float rs) : r1(rs) , r2(rs), r3(rs)
{}
Triangle::~Triangle()
{}
float Triangle::Perimeter()
{
  P = r1 + r2 + r3;
  return P;
}
float Triangle::Area()
{
  p = (r1 + r2 + r3)/2;
  S=sqrt(p * (p - r1) * (p - r2) * (p - r3));
  return S;
}
void Triangle::PrintMessage()
{
  cout << "Тип фігури - Трикутник" << endl;
}


///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


class Rectangle : public Shape2D
{
private:
  float P,S, s1,s2;
public:
  
  ~Rectangle();
  Rectangle(float = 0);
  float Perimeter();
  float Area();
  void PrintMessage();
};
Rectangle::Rectangle(float st) : s1(st),s2(st)
{}
Rectangle::~Rectangle()
{
  cout << "Прямокутник-деструктор " << endl;
}
float Rectangle::Perimeter()
{
  P = 2 * (s1 + s2);
  return P ;
}
float Rectangle::Area()
{
  S = s1 * s2;
  return S;
}
void Rectangle::PrintMessage()
{
  cout << "Тип фігури - Прямокутник";
}
int main()
{
  SetConsoleCP(1251);
  SetConsoleOutputCP(1251);
  float a;
  int i;
  while (1)
  {
    cout << endl << "Меню: " << endl
      << "1-Прямокутник" << endl
      << "2-Трикутник" << endl
      << "3-Вихiд:" << endl;
    cin >> i;
    switch (i)
    {
    case 1:
    {
          cout << "Прямокутник:" << endl;
          cout << "Введiть довжину ребра куба:" << endl;
          cin >> a;
          cin >> a;
          cin >> a;
          Rectangle* tri = new Rectangle(a);
          cout << "Площа:" << tri->Area() << endl << "Периметер:" << tri->Perimeter() << endl;
          tri->PrintMessage();
          delete tri;
          break;
    }
    case 2:
    {
      
      cout << "Трикутник:" << endl;
      cout << "Введiть сторони трикутника:" << endl;
      cin >> a;
      cin >> a;
      cin >> a;
      Triangle* rec = new Triangle(a);
      cout << endl << "Площа : " << rec->Area() << endl << "Периметер: " << rec->Perimeter() << endl;
      rec->PrintMessage();
      delete rec;
      break;
    }
    case 3:
      return 0;
    }
  }
  return 0;
}

Компілятор видає помилку : E0020 індифікатор  "tri" не определен та
                                           E0079 Потрібний специфікатор типа (Rectangle(a);    )

2

Re: Класи + Одинарне успадкування

kasia написав:
          cout << "Введiть довжину ребра куба:" << endl;
          Rectangle* tri = new Rectangle(a);
...
      Triangle* rec = new Triangle(a);

Це спеціально, щоб московитів заплутати, якщо код читати стануть? Я вас розчарую: вони не читають. Давайте змінним адекватні назви. І вирівняйте код.
Ви вводите одну сторону тричі, передаєте її параметром і записуєте у дві змінні класу. Це точно так треба було? Чи все ж різні сторони треба вводити і передавати? Або одну один раз?

kasia написав:
#include<math.h>

Це бібліотека мови C. У C++ аналогічна бібліотека зветься cmath.

kasia написав:
Компілятор видає помилку : E0020 індифікатор "tri" не определен та
                      E0079 Потрібний специфікатор типа (Rectangle(a);  )

У мене такої помилки не виникає, і не бачу причин, чому б вона могла тут виникнути. Припущу, що ви її виправили, а потім скопіювали сюди замість реальної помилки в останньому варіанті вашого коду помилку з попередньої компіляції.

3

Re: Класи + Одинарне успадкування

Так і справді помилки немає(я попробув в онлайн копіляторі все працю а візуал студії ні ).
Трохи поправив але всеодно вираховує погано?Можливо я не правильно передаю.

#include<iostream>
#include<windows.h>
#include<cmath>
using namespace std;
class Shape2D
{
public:
  Shape2D();
  virtual ~Shape2D();
  virtual float Area() = 0;
  virtual float Perimeter() = 0;
  virtual void PrintMessage();
};
Shape2D::Shape2D()
{
  cout << "Конструктор 2D Форма" << endl;
}
Shape2D::~Shape2D()
{
  cout << "Деструктор  2D Форма" << endl;
}
void Shape2D::PrintMessage()
{
  cout << " Це 2D Форма";
}
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

class Triangle : public Shape2D
{
private:
  float S, P, p, r1, r2, r3;
public:
  ~Triangle();
  Triangle(float = 0);
  float Perimeter();
  float Area();
  void PrintMessage();
};
Triangle::Triangle(float rs) : r1(rs), r2(rs), r3(rs)
{}
Triangle::~Triangle()
{}
float Triangle::Perimeter()
{
  P = r1 + r2 + r3;
  return P;
}
float Triangle::Area()
{
  p = (r1 + r2 + r3) / 2;
  S = sqrt(p * (p - r1) * (p - r2) * (p - r3));
  return S;
}
void Triangle::PrintMessage()
{
  cout << "Тип фігури - Трикутник" << endl;
}


///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


class Rectangle : public Shape2D
{
private:
  float P, S, s1, s2;
public:

  ~Rectangle();
  Rectangle(float = 0);
  float Perimeter();
  float Area();
  void PrintMessage();
};
Rectangle::Rectangle(float st) : s1(st), s2(st)
{}
Rectangle::~Rectangle()
{
  cout << "Прямокутник-деструктор " << endl;
}
float Rectangle::Perimeter()
{
  P = 2 * (s1 + s2);
  return P;
}
float Rectangle::Area()
{
  S = s1 * s2;
  return S;
}
void Rectangle::PrintMessage()
{
  cout << "Тип фігури - Прямокутник";
}
int main()
{
  SetConsoleCP(1251);
  SetConsoleOutputCP(1251);
  float a,a1,a2;
  int i;
  while (1)
  {
    cout << endl << "Меню: " << endl
      << "1-Прямокутник" << endl
      << "2-Трикутник" << endl
      << "3-Вихiд:" << endl;
    cin >> i;
    switch (i)
    {
    case 1:
    {
      cout << "Прямокутник:" << endl;
      cout << "Введiть сторони прямокутника:" << endl;
      cin >> a;
      cin >> a1;
      Rectangle* tri = new Rectangle(a);
      Rectangle* tri2 = new Rectangle(a1);
      cout << "Площа:" << tri->Area() <<tri2->Area() << endl << "Периметер:" << tri->Perimeter() << tri2->Perimeter() << endl;
      tri->PrintMessage();
      delete tri;
      break;
    }
    {
    case 2:

      cout << "Трикутник:" << endl;
      cout << "Введiть сторони трикутника:" << endl;
      cin >> a;
      cin >> a1;
      cin >> a2;
      Triangle* rec = new Triangle(a);
      Triangle* rec2 = new Triangle(a1);
      Triangle* rec3 = new Triangle(a2);
      cout << endl << "Площа : " << rec->Area() << rec2->Area() << rec3->Area() << endl << "Периметер: " << rec->Perimeter()<<rec2->Perimeter()<<rec3->Perimeter() << endl;
      rec->PrintMessage();
      delete rec;
      break;
    }
    case 3:
      return 0;
    }
  }
  return 0;
}

Підкажть як правильно передати або де це прочитати?

4

Re: Класи + Одинарне успадкування

Якщо вам потрібен 1 прямокутник з 2 різними сторонами, то вам треба передати 2 параметри в конструктор Rectangle, а не створювати два прямокутники.

5

Re: Класи + Одинарне успадкування

Ні мені не потрібно 2 прямокутники мені потрібно просто передати ті дані сторін в конструктор прямокутника і аналогічно для трикутника тільки проблема що в трикутника 3 сторони а в прямокутника 2 такий похожий спосіб як я зробив працював для 1 а мені потрібно для 2 і 3

6

Re: Класи + Одинарне успадкування

Ну то робіть для 2 і для 3. У чому ваша проблема, я не розумію. Якщо ви не знаєте, як зробити функцію, що приймає кілька параметрів, то вам точно не варто з класами працювати. Розв'яжіть краще пару задач на функції.