1

Тема: [C++] Хеш-таблиця з розподіленими ланцюжками переповненнь

Доброго дня!
В мене є хеш-таблиця, в яку дані читаються з файлу, та мій код працює вірно.

Але поставлено наступне завдання, що ця таблиця повинна бути з розподіленими ланцюжками переповненнь.
Я не дуже розумію як це в цілому має виглядати та як це реалізувати, було б непогано якщо в когось є приклади або поянення.

Тому що мені пояснили так: це робиться заради того, щоб були варіанти як боротися з тим, коли в одну комірку записують наприклад 101 та 1, але цього просто не може відбутись, бо в комірці зберігається лише одне значення.

#include <iostream>
#include <string>
#include <fstream>
using namespace std;
#define N 5 //число записів у таблиці
#define EMPTY -1
struct HashT
{
  string name;
  int amount;
  string key;
  int adr;
};
HashT hashTabl[N]; //хеш - таблиця
string keys[N];
string name[N];
int Hash(string key)
{
  int addr = 0;
  for (string::iterator it = key.begin(); it != key.end(); ++it)
    addr += (int)*it;
  return (addr % N);
}
int Hash(int addr)
{
  return (addr % N);
}
void Init(void)
{
  for (int i = 0; i < N; i++)
    hashTabl[i].adr = EMPTY;
}
int Insert(string key, int adr)
{
  int addr, a1;
  addr = Hash(key);
  if (hashTabl[addr].adr != EMPTY)
  {
    a1 = addr;
    do
    {
      addr = Hash(addr + 1);
    } while (!((addr == a1) || (hashTabl[addr].adr == EMPTY)));
    if (hashTabl[addr].adr != EMPTY)
      return 0;
  }
  hashTabl[addr].key = key;
  hashTabl[addr].adr = adr;

  return 1;
}
int Search(string key)
{
  int addr, a1;
  addr = Hash(key);
  if (hashTabl[addr].adr == EMPTY)
    return EMPTY; //місце вільне – ĸлюча немає в таблиці
  else
    if (hashTabl[addr].key == key)
      return hashTabl[addr].adr; //ĸлюч знайдений на своєму місці
    else //місце зайняте іншим ĸлючем
    {
      a1 = Hash(addr + 1);
      //Пошуĸ, поĸи не знайдений ĸлюч чи не зроблений повний оборот
      while ((hashTabl[a1].key != key) && (a1 != addr))
        a1 = Hash(a1 + 1);
      if (hashTabl[a1].key != key)
        return EMPTY;
      else
        return hashTabl[a1].adr;
    }
}
int main(void)
{

  ifstream in("D:\\hello.txt");
  if (in.is_open())
  {
    for (int i = 0; i < N; i++) in >> keys[i];
    for (int i = 0; i < N; i++) in >> name[i];
  }
  int i, res;
  string key;
  Init();
  cout << "\nKeys -> ";
  for (i = 0; i < N; i++)
    cout << keys[i] << " ";
  for (i = 0; i < N; i++)
    Insert(keys[i], i);
  cout << "\nHashed table (key-adr)" << endl;
  for (i = 0; i < N; i++)
    cout << " " << hashTabl[i].name << " " << hashTabl[i].key << "--" <<
    hashTabl[i].adr << endl;
  cout << "\n";
  for (i = 0; i < N; i++)
  {
    cout << " Input searched keys -> ";
    cin >> key;
    res = Search(key);
    if (res == EMPTY) cout << " not search \n";
    else cout << " " << res << "\n";
  }
}

2

Re: [C++] Хеш-таблиця з розподіленими ланцюжками переповненнь

Вікі прочитали?
У вас реалізована відкрита адресація: при колізії шукається нова адреса. А вам треба ланцюжки зробити.

Подякували: kajletskiy, leofun012