1

Тема: [C++] Замінити елемент масиву на 0

Доброго дня, допоможіть вирішити помилку в коді функції (dellmas), яка видаляє (замість вибраного числа записує 0).
Типу я розумію, що неправильний цикл, але не розумію як побудувати вірний, і чому не ініціалізує змінну int j{}, потрібно ставити {}.

#include <iostream>
#include <windows.h>

using namespace std;

void menu() {
  cout << endl;
  cout << "1 - Додати елементи масиву" << endl;
  cout << "2 - Вивести масив" << endl;
  cout << "3 - Видалити елементи масиву" << endl;
  cout << "4 - Очистити пам'ять" << endl;
  cout << "0 - Вихід" << endl;
  cout << endl;
}
//додавання елементів
void input(int** array, int n, int k) {
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    for (int j = 0; j < k; j++) {
      cout << "Array[" << i << "][" << j << "] : ";
      cin >> array[i][j];
    }
  }
}

//видалення елементів
void dellmas(int** array, int n, int k) {

  cout << "Індекс елементу: ";
  int pos;
  cin >> pos;
  int pos1;
  int j{}, i;
  cin >> pos1;
  for (i = 0; i < pos; i++) {
    array[i++][j] = 0;
    for (j = 0; j < pos1; j++) {
      array[i][j++] = 0;
    }
  }
  cout << endl;
}

//вивід елементів
void print(int** array, int n, int k) {
  
 
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      for (int j = 0; j < k; j++) {
        cout << array[i][j] << ' ';
      }
      cout << endl;
  }
}
//очищення пам'яті
void clear(int** array, int n) {
  
    for (int i = 0; i < n; ++i)
      delete[] array[i];
    delete[] array;
    cout << "\nМасив знищено." << endl;
  
}

int main()
{
  SetConsoleCP(1251);
  SetConsoleOutputCP(1251);
  int** array_f;
  int choose = -1;
  int r_first, c_first;
  cout << "|масив|" << endl;
  cout << "Rows : ";
  cin >> r_first;
  cout << "Columns : ";
  cin >> c_first;
  cout << endl;
  array_f = new int* [r_first];
  for (int i = 0; i < r_first; i++) {
    array_f[i] = new int[c_first];
  }
  while (choose != 0) {
    menu();
    cout << "Ваш вибір: ";
    cin >> choose;
    if (choose == 0) break;
    while (choose != 1 && choose != 2 && choose != 3 && choose != 4) {
      cout << "Невірно, виберіть іншу цифру : ";
      cin >> choose;
    }
    switch (choose) {
    case 1:
      cout << endl;
      input(array_f, r_first, c_first);
      cout << endl;
      break;
    case 2: cout << endl;
      cout << "Ваш масив: " << endl;
      print(array_f, r_first, c_first);
      cout << endl;
      break;
    case 3: 
      dellmas(array_f, r_first, c_first);
      break;
    case 4:
      clear(array_f, r_first);
      break;
    }

  }

  return 0;
}

2

Re: [C++] Замінити елемент масиву на 0

Нафіга Вам pos1, де він ініціалізується?
Мабуть я щось недогледів ..

3

Re: [C++] Замінити елемент масиву на 0

Droid 77 написав:

Нафіга Вам pos1, де він ініціалізується?
Мабуть я щось недогледів ..

Для того щоб дійти до потрібного символу в стовбці

4

Re: [C++] Замінити елемент масиву на 0

Вам треба видалити одне число? То одне і видаляйте. Щоб дістатися елемента в масиві, цикл не потрібен, просто саме цей елемент і замінюйте на 0.