Тема: Multiple-step OLE DB operation generated errors

Отаке полвідомлення як тільки починаю занадто часто звертатися до значення комірки text (WScript.Echo obj_all_ids("text").Value). Це ж саме трапляється якщо забагато звертатися й до значення інших комірок, але для text достатньо двох разів. ADODB, SQLite 3, VBScript. Всі комірки окрім id мають тип TEXT.

OLE test.vbs(11, 1) Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers: Multiple-step OLE DB operation generated errors. Check each OLE DB status value, if available. No work was done.

Dim objConn
Set objConn = CreateObject("ADODB.Connection")
objConn.Open "Driver={SQLite3 ODBC Driver};Database=D:\data.sqlite3;"

Dim obj_all_ids
Set obj_all_ids = objConn.Execute("SELECT ""id"",""tags"",""date"",""text"" FROM topics;")

Do While Not(obj_all_ids.EOF)
  WScript.Echo obj_all_ids("id").Value
  WScript.Echo obj_all_ids("text").Value
WScript.Echo obj_all_ids("text").Value ' 11 рядок
  WScript.Echo obj_all_ids("id").Value
  WScript.Echo obj_all_ids("id").Value
  WScript.Echo obj_all_ids("id").Value
  
  WScript.Echo obj_all_ids("id").Value
  WScript.Echo obj_all_ids("id").Value
  WScript.Echo obj_all_ids("id").Value
  WScript.Echo obj_all_ids("id").Value
  WScript.Echo obj_all_ids("id").Value
  WScript.Echo obj_all_ids("id").Value
  WScript.Echo obj_all_ids("id").Value
  WScript.Echo obj_all_ids("id").Value
  WScript.Echo obj_all_ids("id").Value
  WScript.Echo obj_all_ids("id").Value
  WScript.Echo obj_all_ids("id").Value
  WScript.Echo obj_all_ids("id").Value  
  
  WScript.Echo obj_all_ids("tags").Value
  WScript.Echo obj_all_ids("date").Value
  obj_all_ids.MoveNext
Loop

2

Re: Multiple-step OLE DB operation generated errors

В БД 22388 записів. Число слів в text тягне на коротке речення.

3

Re: Multiple-step OLE DB operation generated errors

Для чого викликати obj_all_ids("something").Value більше ніж 1 раз ?

4

Re: Multiple-step OLE DB operation generated errors

Воно ніби як показує те що треба навіть попри повідомлення про помилку, тож я зробив так (бо всео одно нічого не знайшов):

On Error Resume Next
obj_all_ids("something").Value
On Error Resume Next