1

Тема: Масиви С++

Допоможіть виконати завдання

У одновимірному масиві, що складається з цілих елементів, вичислити:
1) номер максимального елементу масиву;
2) добуток елементів масиву, розташованих між першим і другим нульовими елементами.
3) Перетворити масив так, щоб в першій його половині розташовувалися елементи, що стояли в
непарних позиціях, а в другій половині - елементи, що стояли в парних
позиціях.

Дякую!!!

2

Re: Масиви С++

300 $ usd

3

Re: Масиви С++

#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <vector>
#include <ctime>

const size_t MAX_SIZE = 100; // max array size
const size_t MAX_VALUE = 10; //max value of elements array

void fill_array(int * );
void print_array(int *);
size_t get_max_pos(int *);
std::vector<size_t> get_pos_by_value(int *, int);
int get_multiplication_by_pos(int *, size_t, size_t);
void convert_array(int *);

int main()
{
  srand(time(nullptr));
  int * array_ = new int[MAX_SIZE];
  fill_array( array_);
  
  print_array(array_);
  std::cout << "\n1. the number of the maximum element of the array \n" << get_max_pos(array_) << std::endl;
  array_[(size_t)rand % MAX_SIZE] = 0;
  array_[(size_t)rand % MAX_SIZE] = 0;
  std::vector<size_t> pos_array = get_pos_by_value(array_, 0);
  std::cout << "\n2. the product of array elements located between the first and second zero elements \n";
  std::cout << get_multiplication_by_pos(array_, pos_array[0], pos_array[1]);
  std::cout << "\n3. convert array elements\n";
  convert_array(array_);
  print_array(array_);
  delete[] array_;
  return 0;
}

void convert_array(int * arr)
{
  std::vector<int> oddvect;
  std::vector<int> evenvect;
  size_t i;
  for (i = 0; i < MAX_SIZE; i++)
  {
    if ((arr[i] % 2) == 0)
    {
       evenvect.push_back(arr[i]); 
    }
    else
    {
     oddvect.push_back(arr[i]); 
    }
  }

  for (i = 0; i < evenvect.size(); i++)
  {
    arr[i] = evenvect[i];
  }
  
  for (i = 0; i < oddvect.size(); i++)
  {
    arr[i + evenvect.size()] = oddvect[i];
  }
  
}

int get_multiplication_by_pos(int * arr, size_t pos1, size_t pos2)
{
  int multi = arr[pos1 + 1];
  for (size_t i = pos1 + 2; i < pos2; i++)
  {
    multi *= arr[i];
  }
  return multi;  
}

std::vector<size_t> get_pos_by_value(int * arr, int value)
{
  std::vector<size_t> result;
  size_t i;
  for (i = 0; i < MAX_SIZE; i++)
  {
    if (value == arr[i])
    {
      result.push_back(i);
    }    
  }
  return result;
}

size_t get_max_pos(int * arr)
{
  int temp = 0;
  size_t i;
  for (i = 0; i < MAX_SIZE; i++)
  {
    if (temp < arr[i])
    {
      temp = arr[i];
    }    
  }
  return i;
}

void fill_array(int arr[])
{
    for (size_t i = 0; i < MAX_SIZE; i++)
  {
    arr[i] = (int)rand() % MAX_VALUE;
  }

}

void print_array(int * arr)
{
  for (size_t i = 0; i < MAX_SIZE; i++)
 {
  std::cout << "a[" << std::setw(3) << i << "]= " << std::setw(6) << arr[i] << '\t';
  if ((i+1) % 6 == 0) std::cout << std::endl;
 }

}
Подякували: erssoni2281