1

Тема: Access violation у динамічній пам'яті

Привіт. Виконую завдання: Дано інформацію про готель (скільки чоловік і в якому номері
проживають), де i – номер корпусу, j – номер поверху, k – номер кімнати.
Визначити різницю між кількістю зайнятих та порожніх номерів у n-му
корпусі на z-му поверсі використовуючи динамічне виділення пам’яті. Для звертання до елементів
масивів застосувати адресну арифметику.
На вигляд ніби все гаразд, але при компіляції похибка (Unhandled exception at 0x00007FF68B812845 in labb5.exe: 0xC0000005: Access violation reading location 0xFFFFFFFFFFFFFFFF.).

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  int i = 0, j = 0, k = 0;

  do {
    cout << "\nHow much body of buildings?: ";
    cin >> i;
  } while (i < 0);
  do {
    cout << "\nHow much floors?: ";
    cin >> j;
  } while (j < 0);
  do {
    cout << "\nHow much rooms?: ";
    cin >> k;
  } while (k < 0);


  int*** Hotel = new int** [i];
  for (int b = 0; b < i; b++) {
    Hotel[i] = new int* [j];
    for (int f = 0; f < j; f++) {
      Hotel[i][j] = new int[k];
    }
  }

  for (int b = 0; b < i; b++) {
    cout << "\nBody of the building " << b + 1 << " : ";
    for (int f = 0; f < j; f++) {
      cout << "\nFloor " << f + 1 << " : ";
      for (int r = 0; r < k; r++) {
        do {
          cout << "\nRoom " << r + 1 << " : ";
          cin >> *(*(*(Hotel + b) + f) + r);
        } while (6 < (*(*(*(Hotel + b) + f) + r)) < 0);
      }
    }
  }

  short int n, z, e = 0, f = 0, d;
  cout << "\nDifference between: \n";

  do {
    cout << "\nBody of the building: ";
    cin >> n;
  } while (n > i);

  do {
    cout << "\nFloor: ";
    cin >> z;
  } while (z > j);


  for (int r = 0; r < k; r++) {
    if (*(*(*(Hotel+n)+z)+r) >= 1) {
      f++;
    }
    if (*(*(*(Hotel+n)+z)+r) == 0) {
      e++;
    }
  }

  d = f - e;

  cout << "\nDifference between filled and empty rooms is: " << d << endl;

  cout << "Full: " << f << endl;
  cout << "Empty: " << e << endl;

  for (int b = 0; b < i; b++)
  {
    for (int f = 0; f < j; f++)
    {
      for (int r = 0; r < k; r++)
      {
        delete[] Hotel[k];
      }
      delete[] Hotel[i][j];
    }
    delete[] Hotel[i];
  }
  delete[] Hotel;

  system("pause");
  return 0;
}

2

Re: Access violation у динамічній пам'яті

Cyber Tortik написав:

Привіт. Виконую завдання: Дано інформацію про готель (скільки чоловік і в якому номері
проживають), де i – номер корпусу, j – номер поверху, k – номер кімнати.
Визначити різницю між кількістю зайнятих та порожніх номерів у n-му
корпусі на z-му поверсі використовуючи динамічне виділення пам’яті. Для звертання до елементів
масивів застосувати адресну арифметику.
На вигляд ніби все гаразд, але при компіляції похибка (Unhandled exception at 0x00007FF68B812845 in labb5.exe: 0xC0000005: Access violation reading location 0xFFFFFFFFFFFFFFFF.).

Можливо це щось банальне і просте, але тлише недавно почав вичати програмування і цього можу не знати. На перед дякую!

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  int i = 0, j = 0, k = 0;

  do {
    cout << "\nHow much body of buildings?: ";
    cin >> i;
  } while (i < 0);
  do {
    cout << "\nHow much floors?: ";
    cin >> j;
  } while (j < 0);
  do {
    cout << "\nHow much rooms?: ";
    cin >> k;
  } while (k < 0);


  int*** Hotel = new int** [i];
  for (int b = 0; b < i; b++) {
    Hotel[i] = new int* [j];
    for (int f = 0; f < j; f++) {
      Hotel[i][j] = new int[k];
    }
  }

  for (int b = 0; b < i; b++) {
    cout << "\nBody of the building " << b + 1 << " : ";
    for (int f = 0; f < j; f++) {
      cout << "\nFloor " << f + 1 << " : ";
      for (int r = 0; r < k; r++) {
        do {
          cout << "\nRoom " << r + 1 << " : ";
          cin >> *(*(*(Hotel + b) + f) + r); ---------------Похибку показує тут.
        } while (6 < (*(*(*(Hotel + b) + f) + r)) < 0);
      }
    }
  }

  short int n, z, e = 0, f = 0, d;
  cout << "\nDifference between: \n";

  do {
    cout << "\nBody of the building: ";
    cin >> n;
  } while (n > i);

  do {
    cout << "\nFloor: ";
    cin >> z;
  } while (z > j);


  for (int r = 0; r < k; r++) {
    if (*(*(*(Hotel+n)+z)+r) >= 1) {
      f++;
    }
    if (*(*(*(Hotel+n)+z)+r) == 0) {
      e++;
    }
  }

  d = f - e;

  cout << "\nDifference between filled and empty rooms is: " << d << endl;

  cout << "Full: " << f << endl;
  cout << "Empty: " << e << endl;

  for (int b = 0; b < i; b++)
  {
    for (int f = 0; f < j; f++)
    {
      for (int r = 0; r < k; r++)
      {
        delete[] Hotel[k];
      }
      delete[] Hotel[i][j];
    }
    delete[] Hotel[i];
  }
  delete[] Hotel;

  system("pause");
  return 0;
}

3

Re: Access violation у динамічній пам'яті

Від модератора: будь ласка, не пишіть у чужі теми, у вас своя задача. Зокрема тому, що це порушує Правила.

Похибка - це відхилення значення від правильного, а у вас тут усе ж таки помилка.
Загальне:
- не "економте час" на читаності коду, ви потім значно більше часу втратите, намагаючися знайти помилку.
- давайте змінним зрозумілі назви. i,j,k,b,f,r - це що таке? Як тут не заплутатися? В умові чітко сказано: є готель, у нього корпуси, поверхи та кімнати. Якщо розмірності будуть позначені як building_num, floor_num і room_num, а індекси, скажімо, building_idx, floor_idx і room_idx - то правда ж буде легше?
- замість вказівникової арифметики використовуйте для масивів індексний запис - замість *(a+i) пишіть a[i]. Тоді буде не
*(*(*(Hotel + b) + f) + r), а Hotel[b][f][r], що значно зрозуміліше, правда? А якщо змінні назвати нормально, то Hotel[building_idx][floor_idx][room_idx]. Взагалі чудово. Ну, або хоча б i,j,k замініть на щось, що натягає на їхнє значення.
- Це не Python, вираз 6 < (*(*(*(Hotel + b) + f) + r)) < 0 означає зовсім не те, що б вам хотілося. Спершу буде обчислене значення 6<(*(*(*(Hotel + b) + f) + r)) - true або false, далі перетворене з bool на int (тобто на 1 чи 0) і порівняно з 0, тому весь вираз - завжди false. Логічні умови треба об'єднувати операторами І (&&) та АБО (||).
- не треба перевіряти одну й ту саму умову двічі на протилежні значення, є інструкція else якраз для таких випадків.
- стежте за кількістю new/delete. Їх має бути однакова кількість. У вас 4 delete і лише 3 new. Щось не так.

Ваша помилка виникає точно не при компіляції (це помилка часу виконання), і схоже, що не в цьому рядку. Можливо, i, j чи k дорівнюють 0. Можливо, при некоректному звільненні пам'яті. Можливо, неправильно задані n і z (мають бути від 0 до i-1 та j-1 відповідно, а у вас i та j дозволені).

Подякували: Cyber Tortik, leofun012

4

Re: Access violation у динамічній пам'яті

Ти намагаєшся дістатись до ділянки пам'яті, до котрої доступ тобі xC0000005: Access violation reading location. Причини описані вище, у попередньому повідомлені. Я розумію, що ти починаєш вчити С++. Але у твоїй програмі забагато зайвих рухів. У завдані сказано: "Визначити різницю між кількістю зайнятих та порожніх номерів у N-му корпусі на Z-му поверсі". Банально знайти кількість кімнат на поверсі котрі більші за НУЛЬ, та знайти різницю.
Думаю викладач, дав це завдання, щоб виробити навички роботи ДИНАМІЧНИМ РОЗПОДІЛОМ ПАМ'ЯТІ. Як представляються дані у пам'яті КУПІ, в даному випадку та доступом до цих комірок за допомогою вказівників. І акцент на виконанні завдання роби саме на це!
Твою структуру можна представити, як БАГАТОМІРНИЙ МАСИВ (твій випадок із купою new та delete).

Прихований текст
// Багатовимірний масив
#include <stddef.h>

#define HEIGHT 3
#define WIDTH 5

int main()
{
  int t[HEIGHT][WIDTH];

  size_t h, w;
  for (h = 0; h < HEIGHT; h++)
  {
    for (w = 0; w < WIDTH; w++)
      t[h][w] = (h + 1) * (w + 1);
  }

  return 0;
}

чи ПСЕВДО-БАГАТОМІРНИЙ МАСИВ

Прихований текст
// Псевдо-багатовимірний масив
#include <stddef.h>

#define HEIGHT 3
#define WIDTH 5

int main()
{
  int t[HEIGHT * WIDTH];

  size_t h, w;
  for (h = 0; h < HEIGHT; h++)
  {
    for (w = 0; w < WIDTH; w++)
      t[h * WIDTH + w] = (h + 1) * (w + 1);
  }

  return 0;
}

Ось шаблон першого варіанту для твого завдання:

#include <cstddef>
#include <new>

using namespace std;

int main()
{
  const size_t BUILD = 2; // К-ть корпусів
  const size_t FLOOR = 3; // К-ть поверхів
  const size_t ROOM = 4;  // к-ть кімнат

  int ***hotel = nullptr;

  // Створюємо HOTEL - ТРИМІРНИЙ МАСИВ.
  hotel = new int **[BUILD]; // Виділяємо пам'ять під корпусу ...
  for (size_t b = 0u; b < BUILD; ++b)
  {
    *(hotel + b) = new int *[FLOOR]; // ... тут під поверхи ...
    for (size_t f = 0u; f < FLOOR; ++f)
      *(*(hotel + b) + f) = new int[ROOM]; // ... ну і під кімнати
  }

  // У 2-й кімнати на 2-му поверсі 1-го корпусу ...
  size_t bid = 0,
      fid = 1,
      rid = 1;

  *(*(*(hotel + bid) + fid) + rid) = 7; // ... проживає 7-ро людей.

  // Тут знищуємо масив HOTEL
  for (size_t b = 0; b < BUILD; ++b)
  {
    for (size_t f = 0; f < FLOOR; ++f)
      delete[] * (*(hotel + b) + f); // Знищуємо поверх з кімнатами
    delete[] * (hotel + b);        // Ось тут знищуємо вказівник, котрий вказує на масив поверхів
  }
  delete[] hotel; // А тут - вказівник на масив корпусів

  return 0;
}

Ще один шаблон для запису тільки псевдо-тримірного масиву:

#include <cstddef>
#include <new>

using namespace std;

int main()
{
  const size_t BUILD = 2; // Корпуси
  const size_t FLOOR = 3; // поверхи
  const size_t ROOM = 4;  // кімнати

  int *hotel = nullptr;
  size_t SIZE = BUILD * FLOOR * ROOM;

  // Тут виділяємо ПСЕВДО-ТРИМІРНИЙ МАСИВ
  hotel = new int[SIZE];

  // у 4-й кімнаті на 2-му поверсі 1-го корпусу ...
  size_t bid = 0,
      fid = 1,
      rid = 3;

  *(hotel + (bid * FLOOR * ROOM) + (ROOM * fid) + rid) = 3; // ... проживає 3 особи ))

  // ось спосіб доступу до елементів масиву тільки з []
  bid = 1;
  fid = 1;
  rid = 0;

  hotel[bid * FLOOR * ROOM + ROOM * fid + rid] = 6;

  delete[] hotel; // Тут знищуємо

  return 0;
}

Як бачиш різниця у чистоті коду помітна. І легше працювати із другим варіантом. Потрібно лише правильно організувати доступ до елементів масиву. Ось тобі і динамічне виділення пам'яті та адресна арифметика із вказівниками.
Отже правильно розподіляй та знищуй пам'ять, вірно роби межі для вкладених циклів і слідкуй за індексами, щоб не виходити за межі. Успіхів у навчанні.

Подякували: leofun011