1

Тема: BLOB зображення у БД

Допоможіть будь ласка

Маю таку задачу
Використовуючи бібліотеку 'https://github.com/jakearchibald/idb' створіть об'єкт сховища у БД з
картинками. На сторінці розмістіть картинку та кнопки (стільки, скільки буде завантажено у БД).
У кожної картинки у сховищі має бути src (BLOB формат), alt, description, link.
Користувач може при натисканні на кнопки в розмітці вибирати потрібні картинки після
чого в розмітці динамічно змінюється зображення, а також посилання на нього для переходу в
браузері та опис (під самою картинкою).
І ось моє рішення, воно не повне і скоріш за все не вірне

<input type="file" name="" id="">
<button id="saveimg">Save in BD</button>
<div id="clickthis">
  <button id="one" data-all="1">1</button>
  <button class="two" data-all="2">2</button>
  <button class="three" data-all="3">3</button>
</div>
<img src="" alt=''>
<script src='./IDB.js'></script>
<script>
  let count=0;
  let db=idb.open("Gallery",1,(upgradeDB)=>{
  let photo=upgradeDB.createObjectStore("Nature")
    photo.createIndex('Tel', 'tel', {
      unique: true
    });
    photo.createIndex('Sex', 'sex', {
      unique: false
    });
  })
  .then((db)=>{
    document.querySelector("#saveimg").addEventListener("click",function(){
      count++;
      let File = document.querySelector('input').files[0]
      let transaction=db.transaction("Nature","readwrite")
      let store=transaction.objectStore("Nature") 
      let blobUpload = new Blob([file], {type: 'image/jpg'},)
      console.log(blobUpload)
      store.put(blobUpload, count);
    })
  })
  document.querySelector("#clickthis").addEventListener("click",function(e){
    let bs=idb.open("Gallery",1)
    .then((db)=>{
      let order=Number(e.target.getAttribute("data-all"))
      let transaction=db.transaction("Nature","readonly");
      let store=transaction.objectStore("Nature");
      console.log(order)
      return store.get(order)
    })
    .then((pic)=> {
      let blobObj=pic;
      console.log(blobObj)
      let imgUrl=URL.createObjectURL(blobObj);
      document.querySelector("img").setAttribute("src",imgUrl)
      console.log(imgUrl)
    })
  })

Я хотів добавити картинку через

let img=new Image();
image.src="cars1.jpg"

але справа в тому що таким методом картинка не записується, в blob файлі її після такого немає - тобто як в коді внести картинку в БД вручну а не переносячи файл в input?Ну і ізза цього нюансу я не розумію тоді як внести туди , alt, description, link.  Допомжіть з вирішення завдання