1

Тема: Допоможіть зі завданям

Похоже:
Завдання до виконання
Скласти програму з використанням структур та файлів. Програма повинна виконувати фільтрацію
даних у таблиці згідно з умовою завдання. Записати у файл таблицю з даними про студента:
− прізвище
− ім’я
− рік народження
− рік вступу до ВНЗ
− п’ять оцінок за останню сесію за 5-бальною шкалою.
− середній бал.
Виведення необхідних даних (згідно індивідуального завдання) провадити у файл.
Примітка.
Запис та зчитування структури з файла можна за допомогою команд read, write.
Наприклад.

ofstream f1("c:\\123.in");
struct pupils {
char name[10], soname[10], father_name[20];
float bal;} studik;
do{
cout<<"vv so_name: ";cin>>studik.soname;
cout<<"vv name: ";cin>>studik.name; 
cout<<"vv father_name: ";cin>>studik.father_name; 
cout<<"vv bal: ";cin>>studik.bal;
f1.write((char *) &studik, sizeof(struct pupils));

Задача:
1.Вивести оцінки студентів, рейтинг яких не менший заданого числа.Оцінки і рейтинг може бути любий
2. Полічити кількість великих букв лат. алфавіту у заданому тексті.

2

Re: Допоможіть зі завданям

І в чому власне проблема?

Подякували: Roman32451

3

Re: Допоможіть зі завданям

lucas-kane написав:

І в чому власне проблема?

зі завданям  :)