1

Тема: Треба обеднят 3 програми в одну як можна це зробит

Доброго дня мені потрібна допомога з обеднанням 3 програми в одну з можливістю вибора яку з них виконати


коди програм які потрібно обеднати

#include <iostream>
#include <Windows.h>
#include <cmath>

using namespace std;

int main()

{
  SetConsoleCP(1251); 
  SetConsoleOutputCP(1251);

  // Введення числа членів суми
  
  int n;
  cout << "---------------------------------------------------------Завдання 2-------------------------------------------"<<endl;
  cout << endl;
  
  cout << "Введіть число членів суми: ";

  cin >> n;

  // Перевірка на правильність введення числа членів суми

  while (n <= 0)

  {

    cout << "Число членів суми має бути додатнє. Спробуйте ще раз: ";

    cin >> n;

  }

  // Розрахунок суми

  int sum = 0;

  for (int i = 1; i <= n; i++)

  {

    sum += pow(i, 3);

  }

  // Розрахунок контрольного значення

  int control_value = (pow(n, 2) * pow(n + 1, 2)) / 4;

  // Виведення результатів

  cout << "Кінцева сума: " << sum << endl;

  cout << "Контрольне значення: " << control_value << endl;

  // Порівняння результату з контрольним значенням та виведення результату

  if (sum == control_value)

  {

    cout << "Результат співпадає з контрольним значенням" << endl;

  }

  else

  {

    cout << "Результат не співпадає з контрольним значенням" << endl;

  }

  return EXIT_SUCCESS;

}
#include <iostream>
#include <Windows.h>
#include <algorithm>

using namespace std;

const int N = 10; // кількість елементів у масиві

int main() {

  SetConsoleCP(1251);
  SetConsoleOutputCP(1251);

  int a[N] = { 1, 2, -3, 4, -5, 6, -7, 8, -9, 0 }; // вихідний масив

  int b[N]; // масив для запису результату

  int p = 0; // індекс для запису додатніх чисел у масив b

  // запис додатніх чисел у масив b

  for (int i = 0; i < N; i++) {

    if (a[i] > 0) {

      b[p] = a[i];

      p++;

    }

  }

  // запис від’ємних чисел у масив b

  for (int i = 0; i < N; i++) {

    if (a[i] < 0) {

      b[p] = a[i];

      p++;

    }

  }

  // запис нулів у масив b

  for (int i = 0; i < N; i++) {

    if (a[i] == 0) {

      b[p] = a[i];

      p++;

    }

  }

  // виведення результуючого масиву b

  for (int i = 0; i < N; i++) {

    cout << b[i] << " ";

  }

  return 0;

}
#include <iostream>
int main()
{
  double y;
  std::cout << "x\ty" << std::endl;
  for (double x = 0; x <= 7; x += 0.3)
  {
    if (x < 2) y = 1;
    else if (x < 4) y = 4 - x;
    else y = 1;
    std::cout << x << '\t' << y << std::endl;
  }
  return 0;
}

Дякую

2

Re: Треба обеднят 3 програми в одну як можна це зробит

Що таке "обеднати" ? Можливо ви маєте на увазі об'єднання. Можна конкретніше? Як саме ви бачите кінцевий результат?

3

Re: Треба обеднят 3 програми в одну як можна це зробит

EBUStark написав:

Доброго дня мені потрібна допомога з обеднанням 3 програми в одну з можливістю вибора яку з них виконати ...

~ української розкладки клавіатури є апостроф

4

Re: Треба обеднят 3 програми в одну як можна це зробит

lucas-kane написав:

Що таке "обеднати" ? Можливо ви маєте на увазі об'єднання. Можна конкретніше? Як саме ви бачите кінцевий результат?

так ви все правильно зрозуміли я мав на увазі об'єднати