1

Тема: Видає помилку

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#include <math.h>

int main() {

  const int N = 10;
  int array[N];
  int sum = 0;
  int count = 0;
  int el=10000 ;
  for (int j = 0; j < N; j++) {
    printf << "array[" << j << "]= ";
    scanf >> array[j];   
  }
  for (int j = 0; j < 10 ;j++) 
    cout << array[j] << " ";
  for (int j = 0; j < N; j++) 
    if (el > array[j]) 
      el = array[j];

  cout <<"\n" <<el << " min"<<endl

  for (int j = 0; j < 10; j++) {
    if (el < 0)
    {
      sum += array[j];
    }
    if (array[j]<0)
    {
      break; 
    }
  }
  cout <<"\n"<< sum<<endl;
  system("pause");
}
}

2

Re: Видає помилку

1) яку саме видає помилку?
2) що саме вам вже вдалося наґуґлити щодо цієї помилки?

3

Re: Видає помилку

error: invalid operands to binary << (have ‘int (*)(const char * restrict, ...)’ and ‘char *’)
  16 |     printf << "array[" << j << "]= ";
   |     ~~~~~~ ^~
   |     |   |
   |     |   char *
   |     int (*)(const char * restrict, ...)
main.c:17:15: error: invalid operands to binary >> (have ‘int (*)(const char * restrict, ...)’ and ‘int’)
  17 |     scanf >> array[j];   //введення чисел масиву
   |     ~~~~~ ^~ ~~~~~~~~
   |     |       |
   |     |       int
   |     int (*)(const char * restrict, ...)
main.c:21:9: error: ‘cout’ undeclared (first use in this function); did you mean ‘count’?
  21 |     cout << array[j] << " ";//виведення чисел усього масиву
   |     ^~~~
   |     count
main.c:21:9: note: each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in
main.c:27:33: error: ‘endl’ undeclared (first use in this function); did you mean ‘el’?
  27 |   cout <<"\n" <<el << " min"<<endl;//виведення мінімального елемента масиву
   |                 ^~~~
   |                 el
main.c: At top level:
main.c:48:1: error: expected identifier or ‘(’ before ‘}’ token
  48 | }
   | ^

4

Re: Видає помилку

Спробую здогадатися - вам сказали замінити cin та cout на printf і scanf, і ви, замість почитати підручник чи документацію, вирішили просто механічно їх замінити?
Так це не працює.
https://yevshan.com.ua/info/009/content/content7.html
https://yevshan.com.ua/info/009/content/content8.html