1

Тема: Незрозуміла поведінка bool

Доброго всім здоров"я
Пишу на builder 10.4 community, треба реалізувати доступ до ком порта. Скопіпастив функції змережі, трохи відредагував
срр

CSerial::CSerial()
{

  memset( &m_OverlappedRead, 0, sizeof( OVERLAPPED ) );
   memset( &m_OverlappedWrite, 0, sizeof( OVERLAPPED ) );
  m_hIDComDev = NULL;
  m_bOpened = false;

}

CSerial::~CSerial()
{

  Close();

}

bool CSerial::Open(   wchar_t *szPort, int nBaud,int nDataBids,float nStopBits )
{

  if( m_bOpened ) return( TRUE );


  char szComParams[50];
  DCB dcb;


  m_hIDComDev = CreateFile( szPort, GENERIC_READ | GENERIC_WRITE, 0, NULL, OPEN_EXISTING, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL | FILE_FLAG_OVERLAPPED, NULL );
  if( m_hIDComDev == NULL ) return( FALSE );

  memset( &m_OverlappedRead, 0, sizeof( OVERLAPPED ) );
   memset( &m_OverlappedWrite, 0, sizeof( OVERLAPPED ) );

  COMMTIMEOUTS CommTimeOuts;
  CommTimeOuts.ReadIntervalTimeout = 0xFFFFFFFF;
  CommTimeOuts.ReadTotalTimeoutMultiplier = 0;
  CommTimeOuts.ReadTotalTimeoutConstant = 0;
  CommTimeOuts.WriteTotalTimeoutMultiplier = 0;
  CommTimeOuts.WriteTotalTimeoutConstant = 5000;
  SetCommTimeouts( m_hIDComDev, &CommTimeOuts );  m_OverlappedRead.hEvent = CreateEvent( NULL, TRUE, FALSE, NULL );
  m_OverlappedWrite.hEvent = CreateEvent( NULL, TRUE, FALSE, NULL );

  dcb.DCBlength = sizeof( DCB );
  GetCommState( m_hIDComDev, &dcb );
  dcb.BaudRate = nBaud;
  dcb.ByteSize = nDataBids;
  dcb.StopBits = nStopBits;
  unsigned char ucSet;
  ucSet = (unsigned char) ( ( FC_RTSCTS & FC_DTRDSR ) != 0 );
  ucSet = (unsigned char) ( ( FC_RTSCTS & FC_RTSCTS ) != 0 );
  ucSet = (unsigned char) ( ( FC_RTSCTS & FC_XONXOFF ) != 0 );
  if( !SetCommState( m_hIDComDev, &dcb ) ||
    !SetupComm( m_hIDComDev, 10000, 10000 ) ||
    m_OverlappedRead.hEvent == NULL ||
    m_OverlappedWrite.hEvent == NULL ){
    DWORD dwError = GetLastError();
    if( m_OverlappedRead.hEvent != NULL ) CloseHandle( m_OverlappedRead.hEvent );
    if( m_OverlappedWrite.hEvent != NULL ) CloseHandle( m_OverlappedWrite.hEvent );
    CloseHandle( m_hIDComDev );
    return( FALSE );
    }

  m_bOpened = TRUE;

  return( m_bOpened );

}

.h

 #include <windows.h>

#ifndef __SERIAL_H__
#define __SERIAL_H__

#define FC_DTRDSR    0x01
#define FC_RTSCTS    0x02
#define FC_XONXOFF   0x04
#define ASCII_BEL    0x07
#define ASCII_BS    0x08
#define ASCII_LF    0x0A
#define ASCII_CR    0x0D
#define ASCII_XON    0x11
#define ASCII_XOFF   0x13

class CSerial
{

public:
  CSerial();
  ~CSerial();

  bool Open( wchar_t *szPort, int nBaud = 9600,int nDataBids=8,float nStopBits=2 );
  bool Close( void );

  int ReadData( void *, int );
  int SendData( const char *, int );
  int ReadDataWaiting( void );

  bool IsOpened( void ){ return( m_bOpened ); }
  void GetComList(TStringList list);
  
  struct ComPort
{
  ComPort(LPSTR name, LPSTR key);
  ~ComPort();
  LPSTR name;
  LPSTR key;
};

protected:
  bool WriteCommByte( unsigned char );

  HANDLE m_hIDComDev;
  OVERLAPPED m_OverlappedRead, m_OverlappedWrite;
  bool m_bOpened;

};

#endif

та робота з ком портом , це подія. ComPort- обєкт CSerial , StopBitsCBox -комбобокс, LStatus- лейбл

void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
{  ShowMessage(BoolToStr(ComPort.IsOpened));
 if(!ComPort.IsOpened)
{
  if(ComPort.Open(ComCBox->Selected->Text.c_str(),BaudCBox->Selected->Text.ToInt(),BitsCBox->Selected->Text.ToInt(),StopBitsCBox->Selected->Text.ToDouble()) )
  { ShowMessage(BoolToStr(ComPort.IsOpened));
   LStatus->Text="CONNECTED";
   LStatus->TextSettings->FontColor=TAlphaColor(claBlue);
  } else{ShowMessage("Error Com don`t open");}
} else
{
 ComPort.Close();
   LStatus->Text="DISCONNECTED";
   LStatus->TextSettings->FontColor=TAlphaColor(claChocolate);
}

}

Справа в тому, що в конструкторі класу IsOpened одразу ж ініціалізується FALSE але код не виконується, якщо прибрати ! , то все навпаки код виконується, але все одно у функції ComPort.Open не міняється значення чому?

2

Re: Незрозуміла поведінка bool

CSerial::IsOpened - це метод. Його треба викликати. Мені дуже складно сказати, що саме робить тут C++Builder, але схоже, що він розглядає ComPort.IsOpened як адресу метода і перевіряє, чи він не NULL/nullptr.
Додайте після IsOpened дужки ().

Подякували: ijonhson, leofun012

3

Re: Незрозуміла поведінка bool

Але все одно , чомусь вилітає в момент звернення до функції, зробив простіше , переніс m_bOpened до public і звертаюсь до нього напряму, так начебто працює

4

Re: Незрозуміла поведінка bool

Якщо дозволите, ще одне питання, щодо читання з ком порта.
Функція

int CSerial::ReadData( void *buffer, int limit )
{

  if( !m_bOpened || m_hIDComDev == NULL ) return( 0 );

  bool bReadStatus;
  DWORD dwBytesRead, dwErrorFlags;
  COMSTAT ComStat;

  ClearCommError( m_hIDComDev, &dwErrorFlags, &ComStat );
  if( !ComStat.cbInQue ) return( 0 );

  dwBytesRead = (DWORD) ComStat.cbInQue;
  if( limit < (int) dwBytesRead ) dwBytesRead = (DWORD) limit;

  bReadStatus = ReadFile( m_hIDComDev, buffer, dwBytesRead, &dwBytesRead, &m_OverlappedRead );
  if( !bReadStatus ){
    if( GetLastError() == ERROR_IO_PENDING ){
      WaitForSingleObject( m_OverlappedRead.hEvent, 2000 );
      return( (int) dwBytesRead );
      }
    return( 0 );
    }

  return( (int) dwBytesRead );

}

визов функції

void __fastcall TForm1::Timer1Timer(TObject *Sender)
{
if (ComPort.m_bOpened)
{
 char *buff=new char;
 ComPort.ReadData(buff,500) ;
 Memo1->Lines->Add(buff);
}
}

таймер кожні 2 секунди зчитує, післе двох зчитувань eaccess violation

5

Re: Незрозуміла поведінка bool

Дивно, що аж після двох. Ви за адресою, де виділили (нащось) 1 байт, пишете 500.
Крім того, при перетворенні з char* на String стрічка буде обрізана по нульовому символу ('\0'), якщо такий зустрінеться.

Подякували: ijonhson1

6

Re: Незрозуміла поведінка bool

koala написав:

Дивно, що аж після двох. Ви за адресою, де виділили (нащось) 1 байт, пишете 500.
Крім того, при перетворенні з char* на String стрічка буде обрізана по нульовому символу ('\0'), якщо такий зустрінеться.

Так то ж як випало, скільки місця до кінця сторінки віртуальної пам'яті залишилося.

Подякували: ijonhson1

7

Re: Незрозуміла поведінка bool

Дуже дякую, так

void __fastcall TForm1::Timer1Timer(TObject *Sender)
{
if (ComPort.m_bOpened)
{
 char buff[50];
 if(ComPort.ReadData(buff,50))
 {PurgeComm (ComPort.m_hIDComDev,PURGE_RXABORT); }
 Memo1->Lines->Add(buff);

}
}

набагато краще, щодо

koala написав:

при перетворенні з char* на String стрічка буде обрізана по нульовому символу ('\0'), якщо такий зустрінеться.

, то мені не обов"язково прийняти все що іде з ком , тим більше що ардуінку я прописав теж на 2 сек і може не потрапити лише один запис
єдине, що трапляється мусорhttps://replace.org.ua/uploads/images/6602/ba46df2d15d35b4d77941f723ab643f1.png