1 Востаннє редагувалося Betterthanyou (05.03.2023 02:16:23)

Тема: [Пост] Калькулятор який "знає" послідовність математичних дій

Зробив калькуляторі який зможе порахувати
1) (4/9/4-(52/462*(-9*(6*5-6-8*(47/5*(8-9)*8)))))-6*9-6+3+5*5-9-.83
2) 7-9*(4/(5*(5-3)*(4*4)))*8
3) 7-(1-1)+(-1)
та інше що використовує цілі, або з плаваючою точкою числа.
Мат. операції *,/,-,+.
Дужки (,)

НЕ БУДЕ працювати без явного знаку множення. Наприклад "(4(9-6))"

"(4(9-6))" - Це легко виправити, якщо комусь цікаво пишіть, я виправлю.

Метод calculate отримує вираз як вхідні дані, встановлює початкову позицію на 0, а потім викликає метод parse_expression для розбору та обчислення виразу.

Метод parse_expression спочатку викликає метод parse_term для отримання значення лівого операнда. Потім він перевіряє, чи є в виразі ще оператори і якщо вони є або '+' або '-', то він викликає відповідний метод (parse_term для '+' та '-' операторів) для розбору правого операнда, а потім виконує відповідну операцію. Він продовжує це робити, доки всі оператори виразу не будуть оброблені та оцінені.

Метод parse_term спочатку викликає метод parse_factor для отримання значення лівого операнда. Потім він перевіряє, чи є в виразі ще оператори і якщо вони є або '*' або '/', то він викликає відповідний метод (parse_factor для '*' та '/' операторів) для розбору правого операнда, а потім виконує відповідну операцію. Він продовжує це робити, доки всі оператори виразу не будуть оброблені.

Метод parse_factor спочатку перевіряє, чи поточний символ у виразі є '('. Якщо це так, то він викликає метод parse_expression для обробки вкладеного в дужки підвиразу. Якщо поточний символ є '-', він встановлює значення як від'ємне і викликає метод parse_number для розбору числа. В іншому випадку він викликає метод parse_number для розбору числа.

Метод parse_number знаходить початок числа та продовжує пересувати позицію, доки не досягне кінця числа. Потім він повертає число у форматі float. Якщо число не знайдено, він створює ValueError.

class Calculator:
  def calculate(self, expr):
    self.expr = expr
    self.pos = 0
    return self.parse_expression()

  def parse_expression(self):
    value = self.parse_term()
    while self.pos < len(self.expr) and self.expr[self.pos] in '+-':
      op = self.expr[self.pos]
      self.pos += 1
      if op == '+':
        value += self.parse_term()
      else:
        value -= self.parse_term()
    return value

  def parse_term(self):
    value = self.parse_factor()
    while self.pos < len(self.expr) and self.expr[self.pos] in '*/':
      op = self.expr[self.pos]
      self.pos += 1
      if op == '*':
        value *= self.parse_factor()
      else:
        value /= self.parse_factor()
    return value
    
  def parse_factor(self):
    if self.expr[self.pos] == '(':
      self.pos += 1
      value = self.parse_expression()
      if self.expr[self.pos] != ')':
        raise ValueError("Expected ')' at position " + str(self.pos))
      self.pos += 1
    else:
      if self.expr[self.pos] == '-':
        self.pos += 1
        value = -self.parse_number()
      else:
        value = self.parse_number()
    return value
    
  def parse_number(self):
    start = self.pos
    while self.pos < len(self.expr) and (self.expr[self.pos].isdigit() or self.expr[self.pos] == '.'):
      self.pos += 1
    if start == self.pos:
      raise ValueError("Invalid number at position " + str(start))
    return float(self.expr[start:self.pos])

calc = Calculator()
print(calc.calculate("(4/9/4-(52/462*(-9*(6*5-6-8*(47/5*(8-9)*8)))))-6*9-6+3+5*5-9-.83"))
Подякували: koala1

2

Re: [Пост] Калькулятор який "знає" послідовність математичних дій

Коли робив був схожу задачку, то всю роботу з обчислення та парсингу переклав на стандартний eval, перед цим лише перевіривши вираз регексом без справжнього парсингу.

Прихований текст
#from cgi import parse_qs, escape
from urllib.parse import parse_qs
#from html import escape
import re

def check_expr(expr):
  if not re.match(r'^\(*-?([0-9]+\.)?[0-9]+(([-+*/%]|//|\*\*)\(*-?([0-9]+\.)?[0-9]+\)*)*\)*$',expr):
    return False
  expr=re.sub(r'[^()]', '', expr)
  lvl=0
  for c in expr:
    if c=='(':
      lvl+=1
    elif c==')':
      lvl-=1
    if lvl<0:
      return False
  return lvl==0

def application(environ, start_response):
  parameters = parse_qs(environ.get('QUERY_STRING', ''))
  expr=parameters['expr'][0] if 'expr' in parameters else ''
  # verify expr using regex:
  err=''
  if expr:
    if not check_expr(expr):
      err='<span style="color:red"> - Синтаксична помилка</span>'
    else:
      try:
        expr=expr+' = '+str(eval(expr))
      except ZeroDivisionError:
        err='<span style="color:red"> - Ділення на 0</span>'
      except OverflowError:
        err='<span style="color:red"> - Результат надто великий</span>'

  start_response('200 OK', [('Content-Type', 'text/html; charset=UTF-8')])
  return [
    b"""<form> <input name=expr> <input type=submit></form>""",
    expr.encode(),
    err.encode()
  ]

if __name__=='__main__':
  from wsgiref.simple_server import make_server
  httpd = make_server('', 8000, application)
  print ("Serving HTTP on port 8000...")

  # Respond to requests until process is killed
  httpd.serve_forever()
Подякували: Betterthanyou, koala2