1

Тема: задано квадратну матрицю

Доброго дня! Задано квадратну матрицю, всі елементи якої рівні нулеві. Написати
функцію void func (int** arr, int n), котра заповняє заштриховану область матриці (згідно варіанту) одиницями. Розмір масиву вводиться з клавіатури.
Ось мої напрацювання.

#include <iostream>
#include <stdio.h>
#include <iomanip>
using namespace std;
// функція заповнює двовимірну квадратну матрицю нулями і виводить її на
void func(int** arr, int n)
{
    for (int a = 0; i < n; i++)
    {
      for (int j = 0; j < n; j++)
      {
        arr[a][j] = 0;
      }
    }
    for (size_t a = 0; i < n; ++i)
      for (size_t j = 0; j < n; ++j)
        if ( )       яка умова повинна бути тут?
          arr[a][j] = 1;
}
  for (int a = 0; i < n; i++)
  {
    for (int j = 0; j < n; j++)
      cout << setw(4) << arr[a][j];
    cout << endl;
  }
}
int main() {
  int** arr, n;
  cout << "Enter order of matrix:";
  cin >> n;
  cout << "-----------------------------------------------------" << endl;
  arr = new int* [n];
  for (int a = 0; i < n; i++)
  {
    arr[a] = new int[n];
  }
  func(arr, n);
for (int a = 0; i < n; i++)
{
  delete[] arr[a];
}
delete[] arr;
return 0;

Вийти повинно таке:
0 1 0 1 0 1
0 1 0 1 0 1
0 1 0 1 0 1

2

Re: задано квадратну матрицю

Узагалі парність перевіряється за допомогою оператора % (числовий модуль, залишок від ділення), скажімо, if(j%2==1)...
Але в цьому випадку достатньо робити j+=2.

3

Re: задано квадратну матрицю

дякую за допомогу, Koala, вивів потрібну матрицю.