1 Востаннє редагувалося drWoZD (06.10.2013 16:23:45)

Тема: Multiboot ядро

Хочу поділитись з колективом Replace своїм останнім бидлокодом, який вітається зі світом без ОС.
boot.s

Прихований текст
.code32
.text
  .global loader         

  .set FLAGS,  0x0       # Флаги для ядра
  .set MAGIC,  0x1BADB002    # 'Магічне' число для multiboot (в multiboot інше)
  .set CHECKSUM, -(MAGIC + FLAGS) # Контрольна сума

  .align 4  # Обовязково треба вирівняти до int
  .long MAGIC 
  .long FLAGS
  .long CHECKSUM

  # Власне код який почне виконувати завантажувач
  
loader:
  movl $(stack + 0x4000), %esp # Ініціалізація стеку
  movl %eax, magic        # Збереження магічного числа. Можна опустити 
  movl %ebx, mbd         # Збереження структури з параметрами які передав завантажувач

  # Тут я вирішив ініціалізувати сторінкову адресацію
  
  movl $page_table, %edi 
  movl $0x87, %eax    # Перший запис в каталозі таблиць вказує на 4Мб сторінку
  stosl
  
  lea  0x1003(%edi), %eax # Всі таблиці йдуть зразу після каталогу
  movl $1023, %ecx     # # Заповнюю весь каталог
  
table_dir_loop:
  stosl 
  addl $0x1000, %eax
  loop table_dir_loop
  
  # Зараз буде заповнення таблиць
  
  movl $0x00400007, %eax # Перша сторінка в першій таблиці починається з 4Мб 
  movl $1048576, %ecx   # Заповнюємо всі 1024 таблиці в кожній 1024 сторінки, тобто описуємо 4Гб

table_loop:
  stosl
  addl $0x00001000, %eax
  loop table_loop
  
  # Дозволяємо використання великих сторінок (В даному випадку 4Мб)
  movl %cr4, %eax
  orl  $0x10, %eax
  movl %eax, %cr4
  
  # Записуємо адресу каталогу таблиць в cr3
  movl $page_table, %eax
  movl %eax, %cr3
  
  # Вмикаємо сторінкову адресацію
  movl %cr0, %eax
  orl  $0x80000000, %eax
  movl %eax, %cr0
  
  # Викликаємо Сішну функцію
  call cmain
  
  # Забороняємо переривання
  cli 
  
hang:
  hlt     # Зупиняємо процесор
  jmp  hang  # На всякий випадок якщо процесор відновить роботу         

.bss
  .lcomm stack, 0x4000       # Резервуємо місце під стек
  .comm mbd, 4          # Вказівник на структуру
  .comm magic, 4         # Місце під магічне число
  .align 0x1000          # Каталог сторінок і таблиці треба вирівняти до 4кб
  .lcomm page_table, 0x00401000  # Власне резервування місця під Таблиці сторінок і каталог таблиць
 

main.c

Прихований текст
#include "multiboot.h"

/*Тут я думаю можна не коментувати*/

char current_row = 0, current_col = 0;

void cls()
{
  int i;
  for (i = 0; i < LINES * COLUMS; i++)
   putchar(' ');
  current_col = 0;
  current_row = 0;
}

static inline void outb( unsigned short port, unsigned char val )
{
  asm volatile( "outb %0, %1"
         : : "a"(val), "Nd"(port) );
}

void set_cur_pos(unsigned char col, unsigned char row)
{
  unsigned short pos = (row * 80) + col;
  outb(0x3D4, 0x0F);
  outb(0x3D5, (unsigned char)(pos&0xFF));
  outb(0x3D4, 0x0E);
  outb(0x3D5, (unsigned char )((pos>>8)&0xFF));
}

int putchar(char ch)
{
  unsigned short* video_buff =(unsigned short*) VIDEO_BUFF;
  if (ch == '\n')
  {
  current_row++;
  current_col = 0;
  return 0;
  }
  if (current_col >= COLUMS)
  {
  current_col = 0;
  current_row++;
  }
  video_buff[(current_row * COLUMS) + current_col++] = (unsigned short)((BLACK << 12) | (WHITE << 8) | (ch));
  return 0;
}

void shr(int n, char* str, int len)
{
  while(n > 0)
  {
  str[n] = str[n-1];
  n--;
  }
  
}

void inttostr(int num, char* str)
{
  int temp;
  int i=0;
  do{
  shr(1, str, i);
  temp = num % 10;
  num /= 10;
  *str = (3 << 4) | (temp);
  i++;
  }while(num != 0);
  str[i] = 0;
}

int puts(char* str)
{
  while (*str != 0)
  {
  putchar(*str);
  str++;
  }
  putchar('\n');
  set_cur_pos(current_col, current_row);
  return 0;
}

int cmain()
{
  cls();
  puts("Hello, World!!!");
  return 0;
}

multiboot.h

Прихований текст
#define COLUMS  80
#define LINES   25
/*Адреса відеопам'яті*/
#define VIDEO_BUFF 0xb8000

/*Опис Кольорів*/
#define BLACK  0x0
#define BLUE  0x1
#define GREEN  0x2
#define LIGHTBLUE 0x3
#define RED  0x4
#define PURPLE  0x5
#define BROWN  0x6
#define WHITE 0x7

void cls();
int putchar(char ch);
int puts(char* str);
void set_cur_pos(unsigned char col, unsigned char row);
void inttostr(int num, char* str);

linker.ld

Прихований текст
ENTRY (loader)
LMA = 0x00100000;
SECTIONS
{
  . = LMA;
  .multiboot ALIGN (0x1000) :  { boot.o( .text ) }
  .text   ALIGN (0x1000) :  { *(.text)     }
  .rodata  ALIGN (0x1000) :  { *(.rodata*)    }
  .data   ALIGN (0x1000) :  { *(.data)     }
  .bss :            { *(COMMON) *(.bss) }
  /DISCARD/ :          { *(.comment) }
} 

Makefile

Прихований текст
CC=gcc
CFLAGS=-m32 -Wall -fno-builtin -nostdlib -nostdinc # -m32 Потрібно тільки на 64 бітних системах
LINKER=ld
ASM=as
kernel.bin: main.o boot.o
  $(LINKER) -m elf_i386 -T linker.ld -o kernel.bin boot.o main.o 

boot.o: boot.s
  $(ASM) -o boot.o boot.s -32

main.o: main.c multiboot.h
  $(CC) $(CFLAGS) -o main.o -c main.c 

Як асемблер я використав gas. Код розрахований для компіляції під Unix подібними ОС, тому що тип вихідного файлу elf. Хоча може хтось зможе побудувати його і під Windows.

При завантаженні в Grub 2 запускати командою multiboot.
В Grub Legacy по-ідеї з допомогою kernel.

Я думаю тут все зрозуміло, але якщо виникнути питання пишіть.
Опис Multiboot доступний тут http://www.gnu.org/software/grub/manual … iboot.html.

P.S Завантажувач налаштовує сегментну адресацію не до кінця тому перед перевизначенням будь якого сегментного регістру треба створити свій GDT.

Post's attachments

kernel.tar 20 kb, 418 downloads since 2013-10-02