1

Тема: Структура багаж

program alfa;
USES CRT;
type
E=record
kol,ves:real;
f:string;
end;
var
r:array [1..30] of E;
a,b:real;
i,n,x,z:integer;
f:boolean;
Begin
writeln('Введите количество записей');
readln(n);
for i:=1 to n do
begin
writeln('Введите Фамилию абонента');
readln(r[i].f);
writeln('Введите кол вещей');
f:=true;
while(f)do
begin
readln(r[i].kol);
if(r[i].kol>0) and (r[i].kol<1000) then f:=false
else writeln('Некоретные данные');
end;
writeln('Введите вес вещей');
readln(r[i].ves);
end;
for i:=1 to n do
writeln('#',i,'|',r[i].f,'|',r[i].kol,' |',r[i].ves);
writeln('Введите количество  для сорт');
readln(a);
writeln('Введите вес вещей для сорт');
readln(b);
//f:=true;
for i:=1 to n do
if(a<r[i].ves)and(b<r[i].kol) then
begin
writeln('Фамилия пасажира');
writeln(r[i].f);
///f:=false
end;
 for i:=1 to n do
  begin
 if r[i].kol=r[i+1].kol then

   writeln(' Общеее количество вещей');
writeln(r[i].f);
  end;


End.

16.     Дано одновимірний масив з N елементів (N задається користувачем), що містить інформація про багаж пасажирів потягу. Багаж пасажира характеризується: прізвищем власника, кількістю речей і загальною вагою речей.
      1. Вивести список пасажирів, що мають більше N речей, вага яких перевершує M кілограм.
      2. Вивести список пасажирів, багажі яких співпадають по числу речей

Проблеми  з  другим   підпунктом  не можу  знайти помилку  здається  щось не  так  з  циклом   поясніть  якщо    можна  кодом

 for i:=1 to n do
  begin
 if r[i].kol=r[i+1].kol then

   writeln(' Общеее количество вещей');
writeln(r[i].f);
  end;

2 Востаннє редагувалося Chemist-i (03.10.2013 17:32:59)

Re: Структура багаж

тут треба два цикли:
[code=pas]
for i:=1 to n do
  for j:= 1 to n do
    if (r[i].kol = r[j].kol) and (i<>j) then
      begin     
        //пара знайдена
        writeln({першого});
        writeln({другого});
      end;
     
[/code]

3 Востаннє редагувалося reywwe95 (03.10.2013 17:41:16)

Re: Структура багаж

навіщо  2  цикла  ми  ??  дякую    довго  мучався