1 Востаннє редагувалося job@eversoft.com.ua (07.11.2013 15:14:06)

Тема: Java Developer (Malmo, Sweden) - Apartment, Flights, etc. paid

http://eversoft.com.ua/img/logo.png

Місце роботи: Швеція (Malmo)

Про проект
Завдяки швидкого розвитку фірми, шукаємо зараз Senior JAVA Developera, щоб створити міжнародну команду програмістів. Ця група буде частиною великого проекту, в якому творимо комплексну інформаційну систему для скандинавської компанії яка діє на глобальних фінансових ринках.

Про Компанію
На сьогоднішній день компанія Eversoft - це команда з понад 160 працівників: фахівців різноманітних галузей ІТ з багаторічним досвідом, накопиченим у найбільших проектах як у Польщі, так і за кордоном. Основним напрямком діяльності Eversoft є послуги з вдосконалення систем управління, оптимізації бізнес-архітектури та використання потенціалу інформаційних технологій для ефективної підтримки бізнес-процесів і продуктивності підприємств.

Вимогу до кандидатів:

 • 3 років досвіду,

 • Аналіз бізнес-процесів з точки зору розробки та впровадження бізнес-додатків,

 • високий рівень EJB/JAVA,

 • високий рівень JAVA/JEE,

 • дуже добрий рівень знань веб-технології (HTTP, сертифікати, HTML, CSS , JS),

 • практичне знання технології типу RIA (GWT / ExtGWT, Ajax),

 • знання інтеграційних технології і інструментів (ESB, SOA, WebService, SOAP, Apache CXF),

 • знання QL, XML (XML-Schema, XSLT, SOAP, XPath і.тд.), GWT, JSP/Servlets/JSF/JEE, HTTP, Spring, CSS

 • загальне знання про шаблони проектування програмного забезпечення,

 • знання технологі контейнерів сервелтів (Weblogic, Tomcat),

 • добре ознайомлення з базами даних (особливо Oracle DB), також тему тюнінгу баз даних та фреймворків ORM,

 • знання інших продуктів Oracle, особливо серверів Weblogic,

 • знання інструментів Maven2, Eclipse, Subversion, Enterprise Architect,

 • добрий рівень англійської мови.

 • резюме англійською мовою

Компанія пропонує:

 • піврічний проект (можливість збільшення контракту до року) у Швеції в динамічної і сильної команді фахівців міжнародного рівня,

 • гарантоване і оплачене житло,

 • оплачений переліт два рази на місяць до дому,

 • приваблива заробітна плата (індивідуально в залежності від компетенції, досвіду та форми співпраці),
  гнучкі форми співробітництва,

 • можливість створювати свої власні рішення,

 • можливість пізнішої співпраці у Львові.


Резюме відсилати на job@eversoft.com.ua з приміткою 'UA001' або заходьте на сайт:
http://eversoft.com.ua/job.php?code=UA001

До зустрічі в Eversoft!
eversoft.com.ua

----EN----
Place of work: Sweden (Malmo)

About the project
Due to the fast development of our company, we are looking for a Senior Java Developer to create an international team of professional coders. This group will be a part of a great project, to develop a complex informatics system for a scandinavian company, that operates on global financial markets.

The Company
The main fields of Eversoft's activities are: advisory services oriented on improving the system of management, optimization of enterprise business architecture and IT services in the use of information technology's potential to efficiently support the business processes and functioning of enterprises. We are focused on solving problems in the management and functioning of enteprises area in order to enable the effective realization of their business strategy. We use high and scalable competence and practical experience in the synchronization of cooperation between management and representatives of business and IT' s client. 

At this moment our team has over 160 employees and associates.

Skills Required:

 • 3 years of experience,

 • analysis of business processes from the perspective of design and implementation of business applications,
  EJB/JAVA

 • very good knowledge of web technologies (HTTP, certificates, HTML/DHTML, CSS, JavaScript)

 • working knowledge of technologies and solutions RIA (GWT / ExtGWT, Ajax),

 • knowledge of technology/integration tools (ESB SOA, Web Service, SOAP, Apache CXF),

 • experience in programming in Java / JEE,

 • knowledge of SQL, XML (XML Schema, XSLT, SOAP, XPath, etc.), GWT, JSP / Servlets / JSF / JEE, HTTP, Spring, CSS,

 • knowledge of design patterns,

 • knowledge of servlet container issues (Weblogic, Tomcat),

 • good knowledge of databases (particularly Oracle DB), also issues of optimizing databases and ORM frameworks,

 • good knowledge of other Oracle products, in particular Weblogic application servers,

 • knowledge of tools Maven2, Eclipse, Subversion, Enterprise Architect,

 • very good spoken skills in English,

 • CV written in English is a must.


What we propose:

 • Six-month (can be prolonged to a year) project in Sweden, in a dynamic and strong team of professionals of international level,

 • Guaranteed and paid apartment,

 • Paid trip twice a month to your home,

 • Attractive salary (negotiable depending on individual experience and competence),

 • Flexible forms of cooperation,

 • The opportunity to create your own solutions,

 • The possibility of a later cooperation in Lviv.


Please send your CV to job@eversoft.com.ua with "UA001" in the topic, or go directly to our site:
http://eversoft.com.ua/job.php?code=UA001

See you in Eversoft!
eversoft.com.ua

Подякували: miroslav.chandler1