1 Востаннє редагувалося Torbins (04.12.2013 12:44:21)

Тема: Процедури в окремому модулі

У мене э юніт

unit intlibr;


interface
  uses Math;

procedure pr_P(g1,g2:Integer; var a,b,c,pr_p:real);
procedure pr_R(var a,b,c,pr_r:real);
procedure pr_T(var a,b,c,pr_t:real);
implementation

procedure pr_P;
 begin
  pr_P:=(Power(10,3)/g1*g2)*(1/(a+b));

 end;
procedure pr_R;
   begin
  pr_R:=((a*b)/c)+(b/(a*c));
 end;

procedure pr_T;
   begin
  pr_T:=((a+b)/(c+b))+((a+(b/c))/(c+(a/b)));
 end;
end.

і сама программа

program individl1;

{$APPTYPE CONSOLE}

 uses
 math,
 SysUtils,
 intlibr;

var
   p_P,p_R,pr_p,pr_r,pr_t,p_T:Real;
  g1,g2:Integer;
  a,b,c:real;

begin
 write('Enter g1,g2,a,b,c ');
 readln(g1,g2,a,b,c);
p_P:=pr_P(g1,g2,a,b,c);
 writeln('Func P = ',p_P:4:4);
p_R:=pr_R(a,b,c);
 writeln('Func R = ',p_R:4:4);
p_T:=pr_T(a,b,c);
Writeln('Func T = ',p_T:4:4);
readln;
end.

Код потрібно брати у теги [ code ]

Коли я хочу її запустити то мені видає помилку, зараз це Missing operator or semicolon для рядків з присвоєнням значення p_P, p_R, p_T, перед цим була помилка  Not enough actual parameters. Що не так у моєму коді?

2

Re: Процедури в окремому модулі

p_P:=pr_P(g1,g2,a,b,c); - не вистачає ще одного параметра (у функції їх 6, тут 5)
і інші теж

3

Re: Процедури в окремому модулі

Chemist-i написав:

p_P:=pr_P(g1,g2,a,b,c); - не вистачає ще одного параметра (у функції їх 6, тут 5)
і інші теж

Не допомогло, помилка  Missing operator or semicolon залишилась.

4

Re: Процедури в окремому модулі

1. Вирівняйте код, розставте відступи. Користуйтеся тегами code. Поважайте тих, хто читатиме ваш код - навіть якщо це тільки ви.
2. В якому саме рядку якого файла ця помилка показується? Чи ви маєте на увазі, що хтось має зберегти цей код, як два файла, і запустити компілятор, щоб побачити те, що ви полінькувалися написати? А чому цей хтось не полінькується це зробити, якщо ви лінькуєтеся?
3. Процедури - не функції і нічого не повертають.

5

Re: Процедури в окремому модулі

4. Паскаль є case insensitive мовою, pr_P і pr_р одне і теж саме

Подякували: koala1