1 Востаннє редагувалося Rolana (13.12.2013 17:06:08)

Тема: Потрібна допомога! Обробка рядкових змінних

В нас Асемблер вивчається з ціллю ознайомлення, але лабораторні здавати потрібно.

Завдання: Ввести рядок тексту . Перевірити , чи є цей текст гіперпосиланням у форматі « http://www.abc.ua ». Якщо так , то надрукувати повідомлення : «Це гіперпосилання » в іншому випадку : «Це не гіперпосилання ».

Було дано приклад роботи із строковими змінними:

.model  small
.stack  100h
.data
  string db 80 dup(?)
   promt db 0Dh,0Ah,'Enter password: $'
   all db 0Dh,0Ah,'That is all$'
   ok db 0Dh,0Ah,'Working!!! $'
   password db 'pass$'
   pass_len dw 3
.code 
start:
  mov  ax,@data
  mov  ds,ax    ;В АХ-адреса початку сегмента даних
@beg1:
   mov   ah,09h   ;Вивiд запиту на введення пароля
   mov   dx,offset promt ;Адреса запиту
   inc   dx
   int   21h
         ;Введемо пароль
   mov   bx,0     ;iнiцiалiзацiя iндексацiї введення
   lea  si, string
@pass:
   mov   ah,08h   ;Функцiя введення символу в AL без ехо
   int   21h
   cmp   al,13     ;<Enter> ?
   je   @compare  ;Так, на порiвняння
   mov   [si],al
   mov  ah,02
   mov   dl,'*'     ;Запишемо на екран *
   int   21h
   inc   si
   jmp   @pass   ;Повторювати
        ;Порiвняння введеного пароля з дiйсним (порiвняння рядкiв)
@compare:
   push   ds     ;Встановити ES на сегмент даних
   pop   es
   lea   si,string   ;DS:SI- початок string
   inc   si
   lea   di,password   ;ES:DI- початок password
   inc   di
   cld       ;DF=0- перегляд вперед
   mov   cx,pass_len   ;Встановити лiчильник порiвняння
   repe   cmpsb   ;Порiвнювати, поки CX<>0 i ZF=1 (тобто повторювати
        ;поки символи двох рядкiв спiвпадають, але не бiльш CX раз)
   jne   @err     ;Рядки не рiвнi
        ;Виведення повiдомлення ОК, пiдтверджуючого правильнiсть пароля
   mov   ah,09h
   mov   dx,offset OK
   inc   dx
   int   21h
   jmp   @end1
@err:
   jmp   @beg1   ;Повторити введення пароля
@end1:
   mov   ah,09h
   mov   dx,offset All
   inc   dx
   int   21h
   jmp   @beg1
  MOV   AH,4ch   ;DOS-функцiя завершення роботи програми
  INT   21h     ;Виклик переривання DOS
start end
end

Я щось там намагалася переробляти. Наприклад , щоб підраховувало довжину рядка ... на цьому і заглохло все ( (

2

Re: Потрібна допомога! Обробка рядкових змінних

Переробити програму, яка робить щось інше, на ту, що робить те, що вам треба, складніше - бо все одно доведеться писати все, що вам треба, і ще додатково придумувати, як викинути те, що вам не треба.
А вам треба ввести рядок, це функція 0Ah переривання 21h. Потім по одній літері перевіряєте, чи воно те, що вам треба, до знаку нового рядку.

Подякували: Rolana1