Тема: Допоможіть із завданням пліз

Нехай дано двовимірний масив 3х3. Необхідно відсортувати елементи кожного стовпчика в порядку спадання, знайти максимальний елемент 2-го рядка відсортованого масиву.

2

Re: Допоможіть із завданням пліз

Правила читали?

http://s018.сайт-злодій/i504/1305/4e/128b3beefcef.jpg

Не кажу вже про мову...

Подякували: miroslav.chandler1

3

Re: Допоможіть із завданням пліз

Цілий день розробки пройшов не даремно. 8)

Прихований текст
;/* ary33s */;Copyright: ******@*****
       ;Licence: free for non commercial education only
       ;Waranty: AS IS
nl equ 0xA

  org 0
  use16

  jmp far 0x7C0:init;
ary:
db '123456789',0
init:
  mov  ax, cs;
  mov  ds, ax;
  push ds;
  pop  es;
sbc:; / sort by columns
  xor  bx, bx; /1t column
  mov  cx, 3;
 .1:
  push cx;
   mov  cx, 3;
  .2:
   xor  di, di; /1t row
   mov  si, 3; /2d row
  .3:
   call sdec;
   cmp  cx, 2;
    jnz short .4;
   dec  cx;
   jmp  short .2;
  .4:
   mov  di, si; /look
   add  si, 3; /forward
   loop .3;
  inc  bx;
  pop  cx;
  loop .1;
sbr:; / sort by row
  mov  bx, 3; /2d row
  mov  cx, bx;
 .1:
  xor  di, di; /1t col
  mov  si, 1;
 .2:
  call sdec;
  cmp  cx, 2;
  jnz short .3;
  dec  cx;
  jmp  short .1;
 .3:
  cmpsb; /look forward
  loop .2;
dpy:
  call sbuf;
  mov  si, buf;
  call tty;
  mov  bx, 3;
  mov  al, [ary + bx];
  mov  [val], al;
  mov  si, faq;
  call tty;
  mov  si, msg;
  call tty;
dly:
  xor  ax, ax;
  int  0x16;
off:
db 0xEA,0,0,0xFF,0xFF;

;/procedures/
sdec:; / sort by decrease
  mov  al, [ary + bx + si];
  cmp  [ary + bx + di], al;
  ja  short .r;
  xchg al, [ary + bx + di];
  mov  [ary + bx + si], al;
 .r:
retn;

sbuf:
  mov  si, ary;
  mov  di, buf;
  mov  cx, 3;
 .1:
  push cx;
   mov  cx, 3;
   rep  movsb;
   inc  di;
  pop  cx;
  loop .1;
retn;


tty:; /teletipe
  mov  ah, 0xE;
  jmp  .gch;
 .nl:; /new line
  int  0x10;
  mov  al, 0xD;
 .rpt:; /repeat
  int  0x10;
 .gch:; /get char
  lodsb;
  cmp al, 0xA;
  jz .nl;
  or  al, al;
  jnz .rpt;
retn;

faq:
db 'faq: '
val:
db ' ',nl,0
buf:
db '+++',nl
db '+++',nl
db '+++',nl,0
msg:
db 0x19,'key to reboot',nl,0

Що правда, відносно поставленого завдання є недолік. Програма після сортування стовпців масиву, перед виводом максимального елемента 2-го рядка, сортує в порядку спадання ще й його. Оскільки, я мабуть не вірно зрозумів другу частину завдання. [:}  Та все ж таки, всі хто знайде корисним може висловити подяку, кнопкою в низу справа, а обгрунтовану критику та ваші алодисменти готовий вислухати в хвості поста (тобто з низу). З приводу пожертв, звертайтесь в приват.

Подякували: truesupport, 0xDADA11C7, koala4