1

Тема: Прибрати лапки

Маю заголовок сторінки Cистема "Тотал". В хлібних крихтах заголовок перетворюється в Cистема "Тотал"

Код, який витягує крихти в базовому шаблоні

<?php if(isset($this->breadcrumbs)):

        if ( Yii::app()->controller->route !== 'site/index' )
         $this->breadcrumbs = array_merge(array (Yii::t('zii','Home')=>Yii::app()->homeUrl), $this->breadcrumbs);

         $this->widget('zii.widgets.CBreadcrumbs', array(
           'links'=>$this->breadcrumbs,
           'homeLink'=>false,
           'tagName'=>'ul',
           'separator'=>'',
           'activeLinkTemplate'=>'<li><a href="{url}">{label}</a> <span class="divider">/</span></li>',
           'inactiveLinkTemplate'=>'<li><span>{label}</span></li>',
           'htmlOptions'=>array ('class'=>'breadcrumb')
         )); ?><!-- breadcrumbs -->
        <?php endif; ?>

І код в шаблоні сторінки

$this->breadcrumbs = array(
  CHtml::encode($page->title),
);

Власне, питання: як зробити адекватними крихти ?

2

Re: Прибрати лапки

Чому просто не пробігтих по крихтах через foreach і не вивести їх ? Для чого ці віджети ;)

3

Re: Прибрати лапки

бо я йду за принципом найменшого опору

4

Re: Прибрати лапки

\" kfkfkf\" - не пробував ?

5

Re: Прибрати лапки

...
'encodeLabel' => false
...