1 Востаннє редагувалося 0xDADA11C7 (04.03.2014 01:54:13)

Тема: Гра "життя" конвея для мікроконтролерів i8051

Написав конвеївську гру "життя" для мікроконтролерів родини  i8051.
Особливістю реалізації є:
* Поле розміром 8х8, де найправіша клітниа межує з найлівішою, а найвища - з найнищею, тобто це таке уявне коло, або стрічка Меібуса.

FIELD1 EQU 0x20 ; Адреса першого поля
FIELD2 EQU 0x28 ; Адреса другого поля

START:
  MOV  R0, #FIELD2 ; Очищення другого поля
  CALL CLEAR_FIELD 
  MOV  R0, #0x1 ; Обрання візерунка "маяк" в якості початкового, тобто копіювання другого візерунка з таблиці візерунків у перше поле 
  CALL FILL_FIELD1
  CALL NEXT_GENERATION ; Здійснити хід або перейти до наступного покоління. 
; В першому полі знаходиться "попередник" або "батько". Тобто початковий стан.
; В другому полі після виконання знаходитиметься "нащадок"
  CALL SWAP_FIELDS ; Міняємо місцями батька із нащадком
  MOV  R0, #FIELD2 ; Очищення поля 2
  CALL CLEAR_FIELD 
  CALL NEXT_GENERATION

NEXT_GENERATION:
  MOV  R0, #FIELD2
  CALL CLEAR_FIELD
MAIN_LOOP:
  MOV  R2, #0x8
  MOV  R3, #0x8
LOOP_Y_UP:
  DEC  R3
LOOP_X_UP:
  DEC  R2
  MOV  R6, #0x0
  CALL NUMROTATE
  MOV  A, R3
  ADD  A, #FIELD1  
  MOV  R0, A
  MOV  A, @R0
  MOV  R7, A
  CALL ROTATE
  MOV  A, R7
  ANL  A, #0x5
  CALL COUNT
  MOV  A, R3
  INC  A
  ANL  A, #0x7
  ADD  A, #FIELD1  
  MOV  R0, A
  MOV  A, @R0
  MOV  R7, A
  CALL ROTATE
  MOV  A, R7
  ANL  A, #0x7
  CALL COUNT
  MOV  A, R3
  DEC  A
  ANL  A, #0x7
  ADD  A, #FIELD1
  MOV  R0, A
  MOV  A, @R0
  MOV  R7, A
  CALL ROTATE
  MOV  A, R7
  ANL  A, #0x7
  CALL COUNT
  MOV  A, #FIELD1
  ADD  A, R3
  MOV  R0, A
  MOV  A, @R0
  MOV  R7, A
  CLR  C
  MOV  A, #0x7
  SUBB A, R2
  MOV  R5, A
  CALL ROTATE
  MOV  A, R7
  ANL  A, #0x1
  JNZ  LIVE_CELL
DEATH_CELL:
  CJNE R6, #0x3, LOOP_DOWN
  JMP  LIVE
LIVE_CELL:
  MOV  A, R6
  DEC  A
  DEC  A
  JZ  LIVE
  DEC  A
  JNZ  LOOP_DOWN
LIVE:
  MOV  A, R2
  MOV  R5, A
  MOV  R7, #0x80
  CALL ROTATE
  MOV  A, #FIELD2
  ADD  A, R3
  MOV  R0, A
  MOV  A, @R0
  ORL  A, R7
  MOV  @R0, A
LOOP_DOWN:
  MOV  A, R2
  JNZ  LOOP_X_UP
  MOV  R2, #0x8
  MOV  A, R3
  JNZ  LOOP_Y_UP
  MOV  R6, #0x0
  MOV  A, #0x5
  CALL SWAP_FIELDS
  RET
  
ROTATE:
  MOV  A, R5
  MOV  R1, A
ROTATE_UP:
  MOV  A, R1
  JZ  ROTATE_DOWN
  MOV  A, R7
  RR  A
  MOV  R7, A
  DEC  R1
  JMP  ROTATE_UP
ROTATE_DOWN:
  RET
  
NUMROTATE:
  MOV  A, #0x7
  CJNE R2, #0x7, NUMROTATE_CALC
  JMP  NUMROTATE_END
NUMROTATE_CALC:
  DEC  A
  CLR  C
  SUBB A, R2
NUMROTATE_END:
  MOV  R5, A
  RET

COUNT:
  RRC   A
  JNC   COUNT_1
  INC   R6
COUNT_1:
  RRC   A
  JNC   COUNT_2
  INC   R6
COUNT_2:
  RRC   A
  JNC   COUNT_3
  INC   R6
COUNT_3:
  RET

CLEAR_FIELD:
  MOV  R1, #0x8
  CLR  A
FILL_FIELD_UP:
  MOV  @R0, A
  INC  R0
  DJNZ R1, FILL_FIELD_UP
  RET
  ; Міняє місцями попередника (або батька по-іншому) з нащадком
SWAP_FIELDS:
  MOV  R0, #FIELD1
  MOV  R1, #FIELD2
SWAP_FIELDS_LOOP:
  MOV  B, @R0
  MOV  A, @R1
  MOV  @R0, A
  MOV  @R1, B
  INC  R0
  INC  R1
  CJNE R0, #(FIELD1+0x8), SWAP_FIELDS_LOOP
  RET

;  MOV  R0, #0x0
  
FILL_FIELD1:
  MOV  DPTR, #START_VALUE
  MOV  A, R0
  RL  A
  RL  A
  RL  A
  ANL  A, #0xF8
  MOV  R0, A
  MOV  R1, #FIELD1
FILL_FIELD1_UP:
  MOV  A, R0
  MOVC A, @A+DPTR
  MOV  @R1, A
  INC  R0
  INC  R1
  CJNE R1, #(FIELD1+0x8), FILL_FIELD1_UP
  RET
; Таблиця з візерунками (patterns` table)
START_VALUE:
 DB 0x00, 0x00, 0x08, 0x04, 0x1C, 0x00, 0x00, 0x00 ; Планер (GLIDER)
 DB 0x00, 0x00, 0x30, 0x20, 0x04, 0x0C, 0x00, 0x00 ; Маяк (BEACON)

Допишу, як буде час і натхнення. Те саме стосується і вікі, привяченій грі Життя

2

Re: Гра "життя" конвея для мікроконтролерів i8051

Це на який мові програмування написано?

3

Re: Гра "життя" конвея для мікроконтролерів i8051

Palxta написав:

Це на який мові програмування написано?

Якийсь із ASM (можливо easm або asm51).