1 Востаннє редагувалося DimaRik (04.03.2014 17:01:27)

Тема: допоможіть виправити помилки у програмі

Створити клас Frac (дробові числа) з перевантаженими операціями + - * /, а також з можливістю приведення типу Frac-> double. Повинні бути реалізовані також ToString (), Equals (), ==,! =. Обчислити значення полінома в точці. Всі коефіцієнти і x повинні мати тип Frac. Порівняти продуктивність в разі реалізації Frac як класу і як структури

Код

  #include <iostream>
  #include <stdexcept>
  #include <sstream>

  struct IComparable {
    virtual bool Equal(const IComparable&) const = 0;
  }; 

  template <typename T>
  T gcd (const T& m, const T& n) {
    return n == 0 ? m : gcd (n, m % n);
  }

  class Frac : public IComparable {
  int p, q;
  void reduce () {
     int d = gcd (p,q);
      p /= d;
      q /= d;
      if (q < 0) {
              q = -q;
              p = -p;
                   }
  }

  public:
  Frac (int p=0,int q=1) : p(p), q(q) {
    if (q == 0) throw std::invalid_argument("Делитель равен 0");
    reduce ();
  }

  std::string ToString() const {
      std::stringstream s;
      if (q!=1) s << '(';
         if (p>q && p%q)
          s << p/q << ' ' << p%q;
      else
        s << p;
        if (q!=1) s << '/' << q << ')';
        return s.str();
  } 
  bool operator==(const Frac& other) const {
    return p == other.p && q == other.q;
  }
  bool operator!=(const Frac& other) const {
    return !(*this == other);
  }
  bool Equal(const IComparable& other) const {
   const Frac* o = dynamic_cast<const Frac*>(&other);
   return o ? *o == *this : false;
  }
  explicit operator double() const {
   return double(p)/q; 
  } 
  Frac operator ~() const { 
     return Frac(q,p);
  }
  Frac operator -() const { 
    return Frac(-p,q); 
  }
  Frac& operator +=(const Frac& other) {
    p = p*other.q + other.p*q;
    q *= other.q;
    reduce();
    return *this;
  }
  Frac& operator -=(const Frac& other) {
    return *this += -other;
  }
  Frac& operator *=(const Frac& other) {
    p *= other.p;
    q *= other.q;
    reduce();
    return *this;
  }
  Frac& operator /=(const Frac& other) {
    return *this *= ~other;
  }
  };
  Frac operator+(const Frac& lhs, const Frac& rhs) { return Frac (lhs) += rhs; }
  Frac operator-(const Frac& lhs, const Frac& rhs) { return Frac (lhs) -= rhs; }
  Frac operator*(const Frac& lhs, const Frac& rhs) { return Frac (lhs) *= rhs; }
  Frac operator/(const Frac& lhs, const Frac& rhs) { return Frac (lhs) /= rhs; } 
  Frac polynomial (Frac coef[], size_t n, const Frac& x) {
     if (n==0) return 0;
  Frac result=coef[n-1];
  for (size_t i=n-2; i < n; --i) {
     result *= x;
     result += coef[i];
  }
   return result;
  }
  std::string PolynomialToString (Frac poly[], size_t n) {
    std::stringstream s;
   for (size_t i=n-1; i < n; --i) {
      if (poly[i] != 0) {
        if (poly[i] != 1 || i == 0) {
         s << poly[i].ToString();
          if (i > 0)
          s << '*';
                }
          if (i > 0) {
             s << 'x';
             if (i > 1)
             s << "^" << i;
               s << "+";
                      }
                       }
                         }
     return s.str(); 
  }

  int main () {
  Frac poly[] = { Frac(3,2), Frac(1,-3), 0, -Frac (2,7) };
  const size_t n = sizeof poly / sizeof poly[0];
  Frac x(2,8);
  Frac result = polynomial (poly, n, x);
  std::cout << PolynomialToString (poly, n) << '=' << result.ToString();
  std::cout << '=' << static_cast<double>(result);
  std::cout << " при x=" << x.ToString(); 
  std::cout << "\n" << (Frac(2,3)/Frac(2,3)).ToString();
  }

Але при компіляції виникають помилки

d:\c-+\struct_frac\class_frac\class.cpp(57): error C2071Frac::operator double: недопустимый класс хранения
1>d:\c-+\struct_frac\class_frac\class.cpp(100): error C2666: Frac::operator !=: для 2 перегрузок есть подобные преобразования
1> d:\c-+\struct_frac\class_frac\class.cpp(48): может быть "bool Frac::operator !=(const Frac &) const"
1> или "встроенный оператор C++!=(double, int)"
1> при попытке сопоставить список аргументов "(Frac, int)"
1>d:\c-+\struct_frac\class_frac\class.cpp(101): error C2666: Frac::operator !=: для 2 перегрузок есть подобные преобразования
1> d:\c-+\struct_frac\class_frac\class.cpp(48): может быть "bool Frac::operator !=(const Frac &) const"
1> или "встроенный оператор C++!=(double, int)"
1> при попытке сопоставить список аргументов "(Frac, int)"

2

Re: допоможіть виправити помилки у програмі

Будь ласка, розставте відступи. Якщо в програмі на 10 рядків без відступів ще можна розібратися, то 100 - це вже потребує завеликих витрат часу і нервів, щоб робити це безкоштовно.

3

Re: допоможіть виправити помилки у програмі

І подивіться уважніше на 48-й рядок. Якби були відступи, це було б очевидним.

4

Re: допоможіть виправити помилки у програмі

рядок 48 виправив,але майже нічого не змінилося.