1

Тема: Робота з файлами

Створити програму командами процесора І8086, для роботи з файлами. Зокрема переписати заданий текстовий файл в інший, виводячи стрічки в зворотному порядку.

2

Re: Робота з файлами

Забули додати "і негайно, брудні раби!".
Ну, принаймні так вам тут не допоможуть.

Подякували: 0xDADA11C71

3

Re: Робота з файлами

ну я ж так не говорила.....і навіть не думала....це ваші...брудні фантазії....

4 Востаннє редагувалося koala (25.03.2014 22:31:16)

Re: Робота з файлами

Ну не знаю, якщо вже просити командним тоном, то можна і пару принижень додати, це не погіршить враження.
І ще - я вже вам колись писав, що треба додавати до питань, щоб вам допомогли...

5

Re: Робота з файлами

fxi199218, дарма ображаєтеся: спробуйте без емоцій, з боку третьої особи глянути на пости у темі. :)


З.І: тему переношу до "Системного програмування".

6

Re: Робота з файлами

   IDEAL
   MODEL Small 
   STACK 256 
   DATASEG
   exCode DB 0
   Symb db '0' 
   Hand dw 0 
   Dir1 db 'e:\bp',0
   Text1 db 'FileName is: $' 
   Text2 db 0Ah,0Dh,'File not found!$' 
   Text3 db 0Ah,0Dh,'Number of tapes: $'
   FileNameCol db 120
   FileNameFakt db 0 
   FilenameStr db 130 dup(0)
   summa db '0'   
   CODESEG
   proc Nofile 
   mov dx,offset Text2
   mov ah,9
   int 21h 
   ret 
   endp 
Start: 
   mov ax,@data
   mov ds,ax
   mov es,ax 
   mov dx,offset Text1
   mov ah,9h
   int 21h        ;вивід запрошення 
   mov dx,offset FileNameCol ;початок буфера вводу 
   mov ah,0ah
   int 21h          ;ввід стрічки з клавіатури 
   xor bx,bx         ;bx=0 
   mov bl,[FileNameFakt]   ;bl=кількість букв в імені 
   mov si,offset FilenameStr ;початок тексту 
   mov [si+bx],0       ;обнуляємо останній байт 0D 
   mov dx,offset Dir1   ;початок назви каталогу 
   mov ah,3bh
   int 21h        ;встановка каталогу 
   jc Exit
   mov dx,offset FilenameStr ;початок назви файла 
   mov ah,3dh
   mov al,0
   int 21h        ;відкриття файла 
   jnc m3
   call NoFile
   jmp Exit 
m3:    
   mov [hand],ax     ;збереження номера файла 
lich:
   inc [summa]
m1:
   mov bx,[hand]     ;встановити номер файла 
   mov cx,1
   mov dx,offset Symb   ;початок буфера для тексту з файла 
   mov ah,3fh
   int 21h        ;читання з файла  
   jc m2
   cmp ax,0        ;до кінця файла ? 
   jz m2 
   mov ah,2         
   mov dl,[symb]
   cmp dl,13
   je lich
   int 21h        ;друк зчитаного символа 
   jmp m1
m2:  
   mov bx,[hand]
   mov ah,3eh
   int 21h        ;закриття файла  

Код програми який уже є, потрібно дописати команди які будуть створювати файл і переписувати в нього дані з попереднього в зворотньому порядку.