1 Востаннє редагувалося Rolana (27.04.2014 12:45:58)

Тема: Процеси

Написати дві програми:

1) Програма TASK1, яка зчитує з файлу TASK.TXT назви процесів і запускає їх з відповідними параметрами (вже виставлені). Після запуску відповідного процесу його Pid записується у файл PROCCES.TXT. Після запуску всіх процесів запускається TASK2. Вміст файлу TASK дивитися відповідно до варіанту (вже все записано).

2) Програма TASK2 зчитує PROCCES.TXT, виводить на екран його вміст, запитує Pid і знищує відповідний процес.

TASK1

#include "stdafx.h"
#include <windows.h>
#include "string.h"

int main(int argc, char* argv[])

{
STARTUPINFO si[4];
PROCESS_INFORMATION pi[4];
TCHAR path[256] = _T("c:\\abc\\\0"), startpath[256] = _T("c:\\abc\\\0");
  TCHAR procname[10][14];
  FILE *f;
  TCHAR buf[14];
  int i = 0, n, pid[3];

  //--------Вичитуємо з файлу назви процесів------------
  fopen_s(&f, "c:\\abc\\TASK.TXT", "rt");
  while (!feof(f))
  {
    _fgetts(procname[i], 14, f);
    _fgetts(buf, 14, f);
    i++;
  }
  fclose(f);
  fopen_s(&f, "c:\\abc\\PROCESS.TXT", "wt");
  for (int j = 0; j < i; j++)
  {
    _tcscat_s(path, procname[j]);
    ZeroMemory( &si[j], sizeof(si[j]));
    si[j].cb = sizeof(si[j]);
    ZeroMemory( &pi[j], sizeof(pi[j]));
    if( !CreateProcess( NULL, path, NULL, NULL, FALSE, CREATE_NEW_CONSOLE | NORMAL_PRIORITY_CLASS, NULL, NULL, &si[j], &pi[j]))
    return 0;
    pid[j]=GetProcessId(pi[j].hProcess);
    //_ftprintf(f,L"%d\n",&pid);
    fprintf(f,"%d\n",pid[j]);
    // Close process and thread handles.
    CloseHandle( pi[j].hProcess );
    CloseHandle( pi[j].hThread );
    for (int k=0; k<14; k++)
    path[k]=startpath[k];

  }
    fclose(f);
      TCHAR pTASK2[] = _T("c:\\abc\\TASK2.exe");
    ZeroMemory( &si[3], sizeof(si[3]));
    si[3].cb = sizeof(si[3]);
    ZeroMemory( &pi[3], sizeof(pi[3]));
    
    if( !CreateProcess( NULL, pTASK2, NULL, NULL, FALSE, CREATE_NEW_CONSOLE | NORMAL_PRIORITY_CLASS, NULL, NULL, &si[3], &pi[3])) return 0;
          puts("\n");
      //    WaitForMultipleObjects(4,&pi[4].hProcess,TRUE,INFINITE);
CloseHandle( pi[4].hProcess );
CloseHandle( pi[4].hThread );

return 0;

} 

TASK2

// TASK2.cpp: определяет точку входа для консольного приложения.
//

#include "stdafx.h"
#include <windows.h> 
FILE *f;
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
  DWORD excode;
  HANDLE hPr;
  int pid[100], i=0, processID;
  bool flag=false;
  fopen_s(&f,"c:\\abc\\PROCESS.txt","rt");
  while (!feof(f))
  {
    fscanf_s(f,"%d\n",&pid[i]);
    printf("%d\n",pid[i]);
    i++;
  }
  while (flag==false)
  {
    printf("Enter the process ID to destroy ");
    scanf_s("%d",&processID);
    for (int j=0; j<i; j++)
      if (pid[j]==processID) flag=true;    
    if (flag==false) printf("Bad pid. Try again\n");
  }
  hPr = OpenProcess(PROCESS_TERMINATE,TRUE,processID);
  if(hPr != NULL)
  {
    GetExitCodeProcess(hPr, &excode);
  TerminateProcess(hPr,excode);
//  CloseHandle(hPr);
  }
  return 0;
}

Така проблемка... Ніби все працює, але коли TASK1 викликає TASK2, то не виходить завершити процес по його ідентифікатору. В той же час сама програмка TASK2 завершує процес, якщо її просто запустити (не через TASK1).
Допоможіть, будь ласка.

Post's attachments

abc.rar 585.08 kb, 365 downloads since 2014-04-27 

2

Re: Процеси

Я не перечитував надто уважно але не зміг зрозуміти суть цього

while (!feof(f))
  {
    _fgetts(procname[i], 14, f);
    _fgetts(buf, 14, f);
    i++;
  }

Навіщо зчитувати щось в buf?
і ще в рядку 10 в вас забагато слешів

"c:\\abc\\\0"

приберіть один

3 Востаннє редагувалося Rolana (27.04.2014 14:18:15)

Re: Процеси

_fgetts(buf, 14, f);

- без цього запису у мене в

procname[i]

після кожного зчитаного запису з файлу записується ще один порожній рядок. По суті мені buf взагалі не потрібен.

c:\\abc\\\0

- якщо Ви про це "\0", то це я додавала символ закінчення рядка до запису каталогу. Формування шляху до процесу працює як з ним, так і без нього.

Це не впливає на те, що мене цікавить.

4 Востаннє редагувалося koala (27.04.2014 15:33:12)

Re: Процеси

Текст трохи важко читати, якщо чесно. Є суттєві помилки.

  if(hPr != NULL)
  {
    GetExitCodeProcess(hPr, &excode);
   TerminateProcess(hPr,excode);
//  CloseHandle(hPr);
  }

GetExitCodeProcess повертає STILL_ACTIVE до виклику і виконання TerminateProcess, так що цей блок робить тільки одну дію (викликає TerminateProcess). І ви ніяк не відображаєте результати виконання цих операцій - а це б вам дуже допомогло в цій ситуації.

По суті ж, як я розумію, проблема в тому, що ви робите

CreateProcess( NULL, pTASK2, NULL, NULL...

Дивимося в довідку - третій і четвертий параметр - це

 _In_opt_   LPSECURITY_ATTRIBUTES lpProcessAttributes,
 _In_opt_   LPSECURITY_ATTRIBUTES lpThreadAttributes,

і вони у вас пусті, тобто параметри безпеки типові. Якщо ж ви почитаєте, знову ж таки, довідку, то дізнаєтеся, що типове значення не дозволяє викликати TerminateProcess, вам потрібно виставити флаг PROCESS_TERMINATE.

І маленькі поради:

bool processExists = false; //називайте булеві змінні по суті, а не флагами, і проголошуйте змінні безпосередньо перед використанням
while ( !processExists ) //==false еквівалентно запереченню(!), але складніше сприймається
{
 printf( "Enter the process ID to destroy:" );//ставте якусь позначку при запрошенні щось ввести - :, =, >...
 scanf_s( "%d", &processID );
 for ( int j = 0; ( j < i ) && !processExists; j++ ) //немає сенсу продовжувати пошук, якщо знайдено потрібний процес
 {
  if ( pid[ j ] == processID) 
   processExists = true;//ставте дію в окремий рядок після перевірки, тоді легше буде знаходити помилки
 }
 if ( !processExists )
  printf( "Bad pid. Try again\n" );
}

Дуже раджу, як матимете вільний час, почитати Настанови зі стилю програмування C++

Подякували: Rolana1

5 Востаннє редагувалося koala (27.04.2014 15:30:45)

Re: Процеси

На зауваження drWoZD: так, нулі явно зайві (вони і так додаються після рядка), і замість читати в буфер, краще робити

fseek ( f , 14 , SEEK_CUR );
Подякували: Rolana1

6 Востаннє редагувалося Rolana (27.04.2014 15:52:33)

Re: Процеси

koala написав:

По суті ж, як я розумію, проблема в тому, що ви робите

CreateProcess( NULL, pTASK2, NULL, NULL...

Дивимося в довідку - третій і четвертий параметр - це

 _In_opt_   LPSECURITY_ATTRIBUTES lpProcessAttributes,
 _In_opt_   LPSECURITY_ATTRIBUTES lpThreadAttributes,

і вони у вас пусті, тобто параметри безпеки типові. Якщо ж ви почитаєте, знову ж таки, довідку, то дізнаєтеся, що типове значення не дозволяє викликати TerminateProcess, вам потрібно виставити флаг PROCESS_TERMINATE.

А де саме виставити флаг PROCESS_TERMINATE? Замість 3-го і 4-го параметрів? Бо программа підкреслює, якщо його там поставити. Я вже пробувала і змінну оголушувати типу LPSECURITY_ATTRIBUTES attrib; і надавати їй значень:

  
attrib->bInheritHandle = TRUE;
attrib->nLength = sizeof(SECURITY_ATTRIBUTES);
attrib->lpSecurityDescriptor = PROCESS_TERMINATE;

Але знову ж таки програмі це не подобається...

7 Востаннє редагувалося koala (27.04.2014 16:03:26)

Re: Процеси

Ви довідку читали?
LP на початку типу означає "long pointer", тобто вказівник (не буду розписувати, чому long), це угорська нотація. Тобто вам не LPSECURITY_ATTRIBUTES треба створити, а SECURITY_ATTRIBUTES і передати посилання на нього. А lpSecurityDescriptor у ньому, відповідно, є посиланням на структуру SECURITY_DESCRIPTOR. Але її треба не прямо створювати, а отримувати відповідною функцією.
Коротше - читайте довідку, там все є, навіть із прикладом.

8 Востаннє редагувалося Rolana (27.04.2014 17:25:48)

Re: Процеси

Щось таке?

  #include "stdafx.h"
#include <windows.h>
#include "string.h"

int main(int argc, char* argv[])

{
STARTUPINFO si[4];
PROCESS_INFORMATION pi[4];
TCHAR path[256] = _T("c:\\abc\\"), startpath[256] = _T("c:\\abc\\");
  TCHAR procname[10][14];
  FILE *f;
  TCHAR buf[14];
  int i = 0, n, pid[3];

  //--------Вичитуємо з файлу назви процесів------------
  fopen_s(&f, "c:\\abc\\TASK.TXT", "rt");
  while (!feof(f))
  {
    _fgetts(procname[i], 14, f);
    _fgetts(buf, 14, f);
    i++;
  }
  fclose(f);
  fopen_s(&f, "c:\\abc\\PROCESS.TXT", "wt");
  SECURITY_ATTRIBUTES sa;
  PACL pACL = NULL;
  PSECURITY_DESCRIPTOR pSD = NULL;
    pSD = (PSECURITY_DESCRIPTOR) LocalAlloc(LPTR, 
               SECURITY_DESCRIPTOR_MIN_LENGTH);
  InitializeSecurityDescriptor(pSD,
      SECURITY_DESCRIPTOR_REVISION);
  SetSecurityDescriptorDacl(pSD, 
      TRUE,   // bDaclPresent flag  
      pACL, 
      FALSE);
  sa.nLength = sizeof (SECURITY_ATTRIBUTES);
  sa.lpSecurityDescriptor = pSD;
  sa.bInheritHandle = FALSE;
  for (int j = 0; j < i; j++)
  {
    _tcscat_s(path, procname[j]);
    ZeroMemory( &si[j], sizeof(si[j]));
    si[j].cb = sizeof(si[j]);
    ZeroMemory( &pi[j], sizeof(pi[j]));
    if( !CreateProcess( NULL, path, &sa, &sa, FALSE, CREATE_NEW_CONSOLE | NORMAL_PRIORITY_CLASS, NULL, NULL, &si[j], &pi[j]))
    return 0;
    pid[j]=GetProcessId(pi[j].hProcess);
    fprintf(f,"%d\n",pid[j]);
    // Close process and thread handles.
    CloseHandle( pi[j].hProcess );
    CloseHandle( pi[j].hThread );
    for (int k=0; k<14; k++)
    path[k]=startpath[k];

  }
    fclose(f);
      TCHAR pTASK2[] = _T("c:\\abc\\TASK2.exe");
    ZeroMemory( &si[3], sizeof(si[3]));
    si[3].cb = sizeof(si[3]);
    ZeroMemory( &pi[3], sizeof(pi[3]));
    
    if( !CreateProcess( NULL, pTASK2, NULL, NULL, FALSE, CREATE_NEW_CONSOLE | NORMAL_PRIORITY_CLASS, NULL, NULL, &si[3], &pi[3])) return 0;
          puts("\n");
      //    WaitForMultipleObjects(4,&pi[4].hProcess,TRUE,INFINITE);
CloseHandle( pi[4].hProcess );
CloseHandle( pi[4].hThread );

return 0;

} 

Я потім ще відредагую зовнішній вигляд програми і fseek поставлю. Просто спочатку хочеться розібратися з головним.

9

Re: Процеси

Rolana написав:

Щось таке?

Не знаю, це вже ви самі дивіться. Якщо вас влаштовує - то мене тим більше.

10

Re: Процеси

В тім то й річ, що результату ніякого)

11

Re: Процеси

Rolana написав:

В тім то й річ, що результату ніякого)

Будь ласка, відписуйте в майбутньому це одразу, а не чекайте, доки перепитають.

Хм... я неуважно читав довідку. Бо

The handle returned by the CreateProcess function has PROCESS_ALL_ACCESS access to the process object.

Тобто проблема, боюся, не в цьому (хоча не певен). Ви не могли б додати до TASK2 перевірку, як завершується процес, і вивід інформації про помилки?

Подякували: Rolana1

12

Re: Процеси

АААааааа! Я не знаю, що я зробила, але запрацювало!!!

TASK1

#include "stdafx.h"
#include <windows.h>
#include "string.h"

int main(int argc, char* argv[])

{
STARTUPINFO si[4];
PROCESS_INFORMATION pi[4];
TCHAR path[256] = _T("c:\\abc\\"), startpath[256] = _T("c:\\abc\\");
  TCHAR procname[10][14];
  FILE *f;
  TCHAR buf[14];
  int i = 0, n, pid[3];

  //--------Вичитуємо з файлу назви процесів------------
  fopen_s(&f, "c:\\abc\\TASK.TXT", "rt");
  while (!feof(f))
  {
    _fgetts(procname[i], 14, f);
    _fgetts(buf, 14, f);
    i++;
  }
  fclose(f);
  fopen_s(&f, "c:\\abc\\PROCESS.TXT", "wt");
  for (int j = 0; j < i; j++)
  {
    _tcscat_s(path, procname[j]);
    ZeroMemory( &si[j], sizeof(si[j]));
    si[j].cb = sizeof(si[j]);
    ZeroMemory( &pi[j], sizeof(pi[j]));
    if( !CreateProcess( NULL, path, NULL, NULL, FALSE, CREATE_NEW_CONSOLE | NORMAL_PRIORITY_CLASS, NULL, NULL, &si[j], &pi[j]))
    return 0;
    pid[j]=GetProcessId(pi[j].hProcess);
    fprintf(f,"%d\n",pid[j]);
    // Close process and thread handles.
    CloseHandle( pi[j].hProcess );
    CloseHandle( pi[j].hThread );
    for (int k=0; k<14; k++)
    path[k]=startpath[k];

  }
    fclose(f);
      TCHAR pTASK2[] = _T("c:\\abc\\TASK2.exe");
    ZeroMemory( &si[3], sizeof(si[3]));
    si[3].cb = sizeof(si[3]);
    ZeroMemory( &pi[3], sizeof(pi[3]));
    
    if( !CreateProcess( NULL, pTASK2, NULL, NULL, FALSE, CREATE_NEW_CONSOLE | NORMAL_PRIORITY_CLASS, NULL, NULL, &si[3], &pi[3])) return 0;
          puts("\n");
      //    WaitForMultipleObjects(4,&pi[4].hProcess,TRUE,INFINITE);
CloseHandle( pi[4].hProcess );
CloseHandle( pi[4].hThread );

return 0;

} 

TASK2

#include "stdafx.h"
#include <windows.h> 
#include <strsafe.h>
FILE *f;

void ErrorExit1(LPTSTR lpszFunction) 
{ 
  // Retrieve the system error message for the last-error code

  LPVOID lpMsgBuf;
  LPVOID lpDisplayBuf;
  DWORD dw = GetLastError(); 

  FormatMessage(
    FORMAT_MESSAGE_ALLOCATE_BUFFER | 
    FORMAT_MESSAGE_FROM_SYSTEM |
    FORMAT_MESSAGE_IGNORE_INSERTS,
    NULL,
    dw,
    MAKELANGID(LANG_NEUTRAL, SUBLANG_DEFAULT),
    (LPTSTR) &lpMsgBuf,
    0, NULL );

  // Display the error message and exit the process

  lpDisplayBuf = (LPVOID)LocalAlloc(LMEM_ZEROINIT, 
    (lstrlen((LPCTSTR)lpMsgBuf) + lstrlen((LPCTSTR)lpszFunction) + 40) * sizeof(TCHAR)); 
  StringCchPrintf((LPTSTR)lpDisplayBuf, 
    LocalSize(lpDisplayBuf) / sizeof(TCHAR),
    TEXT("%s failed with error %d: %s"), 
    lpszFunction, dw, lpMsgBuf); 
  MessageBox(NULL, (LPCTSTR)lpDisplayBuf, TEXT("Error"), MB_OK); 

  LocalFree(lpMsgBuf);
  LocalFree(lpDisplayBuf);
  ExitProcess(dw); 
}

void ErrorExit2(LPTSTR lpszFunction, HANDLE hPr) 
{ 
  // Retrieve the system error message for the last-error code

  LPVOID lpMsgBuf;
  LPVOID lpDisplayBuf;
  DWORD dw =   GetExitCodeProcess(hPr, &dw);; 

  FormatMessage(
    FORMAT_MESSAGE_ALLOCATE_BUFFER | 
    FORMAT_MESSAGE_FROM_SYSTEM |
    FORMAT_MESSAGE_IGNORE_INSERTS,
    NULL,
    dw,
    MAKELANGID(LANG_NEUTRAL, SUBLANG_DEFAULT),
    (LPTSTR) &lpMsgBuf,
    0, NULL );

  // Display the error message and exit the process

  lpDisplayBuf = (LPVOID)LocalAlloc(LMEM_ZEROINIT, 
    (lstrlen((LPCTSTR)lpMsgBuf) + lstrlen((LPCTSTR)lpszFunction) + 40) * sizeof(TCHAR)); 
  StringCchPrintf((LPTSTR)lpDisplayBuf, 
    LocalSize(lpDisplayBuf) / sizeof(TCHAR),
    TEXT("%s failed with error %d: %s"), 
    lpszFunction, dw, lpMsgBuf); 
  MessageBox(NULL, (LPCTSTR)lpDisplayBuf, TEXT("Error"), MB_OK); 

  LocalFree(lpMsgBuf);
  LocalFree(lpDisplayBuf);
  ExitProcess(dw); 
}

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
  HANDLE hPr;
  int pid[100], i=0, processID;
  bool flag=false;
  fopen_s(&f,"c:\\abc\\PROCESS.txt","rt");
  while (!feof(f))
  {
    fscanf_s(f,"%d\n",&pid[i]);
    printf("%d\n",pid[i]);
    i++;
  }
  while (flag==false)
  {
    printf("Enter the process ID to destroy --> ");
    scanf_s("%d",&processID);
    for (int j=0; j<i; j++)
      if (pid[j]==processID) flag=true;    
    if (flag==false) printf("Bad pid. Try again\n");
  }
  hPr = OpenProcess(PROCESS_TERMINATE,TRUE,processID);
  if(hPr != NULL)
  {
    TerminateProcess(hPr,0);
    ErrorExit1(TEXT("TerminateProcess"));
    //ErrorExit2(TEXT("TerminateProcess"), hPr);
  }
  return 0;
}

13

Re: Процеси

Дуже-дуже-дуже дякую! *YAHOO*  *YAHOO*  *YAHOO*