1

Тема: Запис координат у файл і читання в масив

Набридло кожного разу, при запуску програми, задавати координати змінним, особливо, коли їх багато. Потрібно раз задати координати точок у файл(можливо й 20 шт.), які будуть щоразу завантажуватись при запуску програми. Можливо, я й дублюю якусь тему, та з того, що знайшов, не розібрався з масивами. Хотілося б розібратись на простому прикладі, раз і назавжди. Пробую на Delphi 7 чи Lazarus.
Так задаю координати курсора змінним Edit1.Text та Edit2.Text
procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);
begin
GetCursorPos(Pt);
  Label1.Caption:= 'X = ' + IntToStr(Pt.x);
  Label2.Caption:= 'Y = ' + IntToStr(Pt.y);

if getasynckeystate($31)<>0 then //Присвоєння при натисканні "1"
  begin
    Edit1.Text := IntToStr(Pt.x);
    Edit2.Text := IntToStr(Pt.y);
  end;
end;
А далі, запис у файл по рядках і використання при запуску програми.

2 Востаннє редагувалося Torbins (28.04.2014 08:46:10)

Re: Запис координат у файл і читання в масив

Відділяйте мух від котлет. Як саме ви отримуєте змінні і як їх використовуєте - це не стосується вашого питання. У вас є змінні Pt.x і Pt.y, ви їх хочете записати в файл - от і все. А що вони там відображаються на Label-ах чи Edit-ах - то не має значення.
По суті - у вас 4 варіанти:
1. TextFile (чи просто Text). Текстовий файл, в який ви пишете і читаєте рядки так само, як і при звичайному консольному виводі, тільки його ініціалізувати треба:

Прихований текст
var Coord:TextFile;
...
AssignFile( Coord, 'data.txt' );
Reset( Coord );
Readln( Coord, Pt.x, Pt.y);//наприклад
CloseFile (Coord );//не забуваємо закрити.

2. Типізований файл (file of type). Файл неможливо буде редагувати notepad-ом, читати/писати - тільки read-ом і тільки один тип. Перевага: тип може бути будь-який. В іншому - все так само, як і в попередньому варіанті.

Прихований текст
var Coord: file of TPoint;
...
Read( Coord, Pt );

3. Один зі стандартних форматів Delphi. В принципі, тут добре підходить TIniFile, але можна і просто записувати/читати рядки за допомогою будь-якого TStrings.

Прихований текст
var Coord: TIniFile;
...
Coord := TIniFile.Create('data.txt');
Coord.ReadInteger( 'Coordinates', 'X', Pt.x );//розділ Coordinates, ключ X
Coord.Free;//не забуваємо знищити об'єкт.

4. Ваш особистий, унікальний спосіб.

Подякували: doh1

3

Re: Запис координат у файл і читання в масив

Я пробую простіший перший спосіб. Справа в тому, що я буду рідко редагувати дані у файлі, а використовувати щоразу лише одну випадкову пару координат. Це мені потрібно буде зчитувати файла у масив чи можна вибирати якийсь випадковий рядок у файлі? От як часто буває, знаєш чого хочеш, а не знаєш, як реалізувати...

4

Re: Запис координат у файл і читання в масив

Підкажіть, будь ласка, чому рядки, що записуються, дублюються? Невже із-за таймера?

Прихований текст

procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);
var
f:TextFile;
text:String;
begin
GetCursorPos(Pt);
  Label8.Caption:= 'X = ' + IntToStr(Pt.x);
  Label9.Caption:= 'Y = ' + IntToStr(Pt.y);

if getasynckeystate($31)<>0 then
  begin
    Edit2.Text := IntToStr(Pt.x);
    Edit3.Text := IntToStr(Pt.y);

    AssignFile(f, 'point.dat');
    Append(f);  //дописування
    text:=IntToStr(Pt.x)+' '+IntToStr(Pt.y);
    writeln(f, text); //по рядках
    CloseFile(f);
  end;
end;

5

Re: Запис координат у файл і читання в масив

vitalica
Ага, кожного разу, коли спрацьовує таймер і натиснута кнопка "1", ви записуєте нову пару чисел у файл. Якщо тримати кнопку "1" довше ніж інтервал таймера, і при цьому не рухати мишкою, то у файл потраплять однакові пари чисел.
Щоб цього не траплялося, код запису у файл треба повісити на події натискання кнопки OnKeyPress. Якщо захочете використати OnKeyPress, який належить формі, то виставте їй KeyPreview = True.

6

Re: Запис координат у файл і читання в масив

Дуже дякую. Не знав про властивість KeyPreview. Думав вже треба в перехоплювачі вникать. Получилось непогано. Буду мудрувать із виборкою випадкової пари координат, щоб по них клікнути. Періодично буду запитувати, бо знань бракує, але й лінь виконувати монотонну роботу вручну.

7

Re: Запис координат у файл і читання в масив

Звертаюсь знову за допомогою до громади. Ніяк не вдається зчитати файл у масив. У файлі по рядках і дуть пари чисел(координати x та y), розділені пробілом. Мені в один момент потрібна одна(випадкова) пара. Думав, зчитаю в масив, а там виберу, та щось не виходить. Не можу зрозуміти логіку, заплутався геть...

Прихований текст

procedure TForm1.Button6Click(Sender: TObject);
var
f: TextFile;
str: array of string;
fname: String;
begin
name:= '1.txt';
AssignFile(f, fname); //â³äêðèòè ôàéë
Reset(f);
if FileExists(fname) then begin
while (not EOF(f)) do begin
Readln(f, str);
end;
CloseFile(f);
ShowMessage(str[2]);
end;
end;

8 Востаннє редагувалося Torbins (29.04.2014 15:21:54)

Re: Запис координат у файл і читання в масив

Давайте я вам спочатку правильно розставлю відступи:

procedure TForm1.Button6Click(Sender: TObject);
var
 f: TextFile;
 str: array of string;
 fname: String;
begin
 name:= '1.txt';
 AssignFile(f, fname); //â³äêðèòè ôàéë
 Reset(f);
 if FileExists(fname) then 
 begin
  while (not EOF(f)) do 
  begin
   Readln(f, str);
  end;
  CloseFile(f);
  ShowMessage(str[2]);
 end;
end;

Як бачите, якщо файл не знайдеться в поточному каталозі, то повторне натискання на кнопку викличе помилку.

9

Re: Запис координат у файл і читання в масив

Завершуючи тему, хочу подякувати тим, хто не гонорився і, все-таки,
знаходив час на підказки новачку. І хочу запропонувати приклад того, що взнав.
Старався зробити компактним, але й зрозумілим для початківців.
Програма знімає координати курсора натисканням "R", записує у файл, кнопкою "Пуск"
читає із файла координати та робить кліки по цих координатах (є кнопки для увімкнення та вимкнення визначення координат і щоб звільнити клавішу "R").

Прихований текст
//Timer1, Label1, Label2, Edit1, Edit2, Edit2, Button1, Button2, Button3
var
 Form1: TForm1;
 Pt:TPoint; //Глобальна змінна

implementation

{$R *.dfm}

//Щоб форма перехвачувала події
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
 Form1.KeyPreview:=True;
end;

  //Для відображення координат курсора
procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);
var
begin
  GetCursorPos(Pt);
  Label1.Caption:= 'X = ' + IntToStr(Pt.x);
  Label2.Caption:= 'Y = ' + IntToStr(Pt.y);
end;
  //Кнопка "Увімкнути координати"
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
 Timer1.Enabled:=True;
end;
  //Кнопка "Вимкнути координати"
procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
begin
  Timer1.Enabled:=False;
  Label1.Caption:= '';
  Label2.Caption:= '';
end;
  //Записуємо координати при натисканні клавіші(KeyPreview:=True;)
procedure TForm1.FormKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
var
  f: TextFile;
  fname,text:String;
begin
    //Якщо натиснута "R"
  if (getasynckeystate($52)<>0) and (Timer1.Enabled=True) then
  begin
    
        //Задаємо ім'я файла для запису координат
    if Edit1.Text='' then 
    begin
      ShowMessage('Задайте ім''я файла');
      Exit;
    end
    else 
    begin
      fname := Edit1.Text+'.dat';
    end;    
    
        //Відображаємо координати, що записуються
    Edit2.Text := IntToStr(Pt.x);
    Edit3.Text := IntToStr(Pt.y);
 
    //Запис у файл
    if Not FileExists(fname) then //якщо файла не існує
    begin
      AssignFile(f, fname);
      Rewrite(f); //Перезапис файла
      text:=IntToStr(Pt.x)+' '+IntToStr(Pt.y); //Записуємо через пробіл
      writeln(f, text);
    end
    else begin 
      Append(f); //Дописуємо файла
      text:=IntToStr(Pt.x)+' '+IntToStr(Pt.y);
      writeln(f, text);
    end;
    CloseFile(f); //Закриваємо файла
  end;
end;
  //Кнопка "Пуск"
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  Pt1:TPoint;
  f: TextFile;
  fname,koordx,koordy:String;
  n,p,l:Integer; //Для перебору масива
  mas: array of string; //Для зчитування файла
begin
  n:=0;
  SetLength(mas, 20); //Виділяємо пам'ять для масива
  
  fname := Edit1.Text+'.dat';
  
  if FileExists(fname) then begin //якщо файл існує  
  AssignFile(f, fname); //відкрити файл
  Reset(f); //приготувати для читання

    While not Eof(f) do begin //поки не кінець файла викон. цикл
      Readln(f, mas[n]); //читаємо рядок і заносимо у масив
      //Визначаємо координати
      p:= Pos(' ', mas[n]); //позиція пробілу
      l:=Length(mas[n]); //довжина рядка
      koordx:=Copy(mas[n],1,p-1); //текст координати x (рядок до пробілу)
      koordy:=Copy(mas[n],p+1,l); //текст координати y (рядок після пробілу)
      
      //Робимо клік по координатах
      GetCursorPos(Pt); //Визначаємо початкові координати курсора
      Pt1.x := Pt.x; //Запам'ятовуємо
      Pt1.y := Pt.y;
      Pt.x := StrToInt(koordx); //Нові координати курсора
      Pt.y := StrToInt(koordy);
      SetCursorPos(Pt.x,Pt.y); //Переходимо по координатах
      Mouse_Event(MOUSEEVENTF_LEFTDOWN,0,0,0,0);//лівий клік миші
      Sleep(1000); //Для візуалізації курсора - "залипання"
      Mouse_Event(MOUSEEVENTF_LEFTUP,0,0,0,0);
      SetCursorPos(Pt1.x,Pt1.y); //Повернення курсора в початкову точку
      Sleep(1000); //Затримка перед наступним кліком
      
      Inc(i);
     end;
  end
  else begin
  ShowMessage('Координати не записані');
  Exit;
  end;
  CloseFile(f); //Закриваємо файл  
  end;
end.
Подякували: Torbins1