1 Востаннє редагувалося RosOle (16.05.2014 08:36:29)

Тема: Підкажіть що означажє помилка

[Linker Fatal Error] Fatal: Expected a file name:


Ось код:

//---------------------------------------------------------------------------

#include <vcl.h>
#include <math.h>
#pragma hdrstop

#include "Unit1.h"
//---------------------------------------------------------------------------
#pragma package(smart_init)
#pragma resource "*.dfm"
TForm1 *Form1;

class ZavdClass {
    float a, b;
public:

    ZavdClass() {a=1; b=1;}
    void Fn_b(float x, float y, float z);
    void Fn_a(float x, float y, float z);
    void TabX(float xp, float xk, float dx,
            float y, float z);
    float getA()
        {return a;}
    float getB()
        {return b;}

    float Faktr(int n);
    void showZavd()
        {
        Form1->Edit5->Text=FloatToStrF(b,ffFixed,2,3);
        Form1->Edit6->Text=FloatToStrF(a,ffFixed,2,3);
        }

    void ZavdClass::TabXY(double xp, double xk, double dx,
           double yp, double yk, double dy, double z);

        };
void ZavdClass::Fn_b(float x, float y, float z)
{
    float b1=y+atan(pow(fabs(x*x+z),0.1));
    float b2=3*z+pow(sin(pow(y+z,3)),2);
    float b3=y*exp(-((x+z)/(y+z)));
    b=y*(b1/b2+b3);
}

void ZavdClass::Fn_a(float x, float y, float z)
{
    float a1=sqrt(pow(fabs(x*x-z),0.3));
    float a2=pow(fabs(y+2*b),1./3);
    float a3=1+x+y*y/Faktr(2)+z*z*z/Faktr(3);
    a=(a1-a2)/a3;
}

float ZavdClass::Faktr(int n)
{
    float f=1;
    if(n > 1)
        for(int i=2; i<=n; i++)
            f*=i;
    return f;
}

void ZavdClass::TabX(float xp, float xk, float dx,
        float y, float z)
{    ZavdClass Zavd;
    Form1->Memo1->Lines->Add("Одновимірне табулювання функції:");
    Form1->Memo1->Lines->Add(" ");
    float x=xp;
    while(x<=xk){
        Fn_b(x, y, z);
        Fn_a(x, y, z);
        Form1->Memo1->Lines->Append(FloatToStrF(x,ffFixed,2,2)+'\t'+FloatToStrF(getA(),ffFixed,2,2)+'\t'+FloatToStrF(getB(),ffFixed,2,2));
        Form1->Series1->Add(getB(),FloatToStrF(x,ffFixed,2,2),clRed);
        Form1->Series1->Add(getA(),FloatToStrF(x,ffFixed,2,2),clGreen);
        x+=dx;
    }
}
void ZavdClass::TabXY(double xp, double xk, double dx,
           double yp, double yk, double dy, double z)
{
    Form1->Memo1->Lines->Add(" ");
    Form1->Memo1->Lines->Add("\n\nДвохвимірне табулювання функції:\n\n");
    Form1->Memo1->Lines->Add(" ");
    double y=yp;
    while(y<=yk){
        double x=xp;
        AnsiString A;
         while(x<=xk){
            Fn_b(x, y, z);
            Fn_a(x, y, z);
            A=A+FloatToStrF(getA(),ffFixed,2,2)+"\t";
            
            x+=dx;
        }
         Form1->Memo1->Lines->Add(A);
         Form1->Series3->Add(getA(),FloatToStrF(y,ffFixed,2,2),clRed);
        y+=dy;
    }
}//---------------------------------------------------------------------------
__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
    : TForm(Owner)
{
}
//---------------------------------------------------------------------------


void __fastcall TForm1::BitBtn1Click(TObject *Sender)
{
 int Nv=StrToInt(Edit1->Text);
    float x=0.48*Nv;
    Edit2->Text= FloatToStrF(x,ffFixed,2,2);
    float y=0.47*Nv;
    Edit3->Text= FloatToStrF(y,ffFixed,2,2);
    float z=1.32*Nv;
    Edit4->Text= FloatToStrF(z,ffFixed,2,2);
    float Xp=-1*Nv;
    Edit7->Text= FloatToStrF(Xp,ffFixed,2,2);
    float Xk=1*Nv;
    Edit8->Text= FloatToStrF(Xk,ffFixed,2,2);
    float dX=0.1*Nv;
    Edit9->Text= FloatToStrF(dX,ffFixed,2,2);
    float  Yp=-2;
    Edit10->Text= FloatToStrF(Yp,ffFixed,2,2);
    float  Yk=2;
    Edit11->Text= FloatToStrF(Yk,ffFixed,2,2);
    float  dY=0.2;
    Edit12->Text= FloatToStrF(dY,ffFixed,2,2);

    ZavdClass Zavd;
    if (CheckBox2->Checked) Zavd.TabX(Xp,Xk,dX,y,z);
    if (CheckBox3->Checked) Zavd.TabXY(Xp,Xk,dX,Yp,Yk,dY,z);
    if (CheckBox1->Checked)
        {
        Zavd.Fn_b(x, y, z);
        Zavd.Fn_a(x, y, z);
        Zavd.showZavd();
        }
    BitBtn1->Enabled=false;
}
//---------------------------------------------------------------------------
void __fastcall TForm1::BitBtn3Click(TObject *Sender)
{
Edit2->Text=" ";
Edit3->Text=" ";
Edit4->Text=" ";
Edit5->Text=" ";
Edit6->Text=" ";
Edit7->Text=" ";
Edit8->Text=" ";
Edit9->Text=" ";
Edit10->Text=" ";
Edit11->Text=" ";
Edit12->Text=" ";
Memo1->Lines->Clear();
Series1->Clear();
Chart1->AddSeries(Series1);
Series2->Clear();
Chart1->AddSeries(Series2);
Series3->Clear();
Chart2->AddSeries(Series3);

BitBtn1->Enabled=true;
}
//---------------------------------------------------------------------------

2 Востаннє редагувалося muroclav (16.05.2014 10:22:21)

Re: Підкажіть що означажє помилка

з просторів інтернету:
1. компілятор на етапі лінкування не знаходить потрібні бібліотеки
2. Перевірте ваш шлях установки.
Переконайтеся, що він не має ніякого + або - в іменах шляхів.
(Або будь-яких інших DOS-незаконних символів)

Прихований текст
Подякували: RosOle, koala2