1 Востаннє редагувалося Torbins (01.06.2014 17:16:31)

Тема: Поправити вивід тексту на екран

Допоможіть будь-ласка виправити в коді, щоб виводило нормально на екран.

uses crt;
type
  ptr=^Node;
  Node=record
  data:integer;
  left,right:ptr;
  end;
var
  root:ptr; b,x,i,n:integer;  d:integer;

Procedure Create(var tree:ptr;a:integer);
var p:ptr;
begin
if tree=nil then begin
         new(tree); tree^.data:=a;
         tree^.left:=nil; tree^.right:=nil;
         end
else if a<tree^.data then create(tree^.left,a)
else if a>tree^.data then create(tree^.right,a)
end;

procedure readtree(var tree:ptr);
begin
    if tree<>nil then
      begin
       readtree(tree^.left);
       write(tree^.data:5);
       readtree(tree^.right);
      end;
end;

procedure mymy(var tree:ptr; var s,k:integer);
begin
 
   if tree<>nil then
   begin
     mymy(tree^.left,s,k);
     write(tree^.data:5);
     s:=s+tree^.data;
     k:=k+1;
     mymy(tree^.right,s,k);
   end;
end;

Begin
 clrscr;
 writeln('Input numbers');
 read(b);
  New(root);
  root^.data:=b;
  root^.right:=nil;
  root^.left:=nil;
  read(b);
    while b<>0 do
           begin
           Create(root,b);
           read(b);
           end;
 writeln;
 writeln('Created tree');
 readtree(root);
 writeln;
 d:=0;
 x:=0;
 mymy(root,d,x);
 writeln (' SAR= '); write( d/x:0:3);
 readln;
 readln;
End.

2

Re: Поправити вивід тексту на екран

vanekulykov написав:

Допоможіть будь-ласка виправити в коді, щоб виводило нормально на екран.

begin writeln('нормально') end.
Подякували: 0x9111A, bunyk, Chemist-i3

3 Востаннє редагувалося vanekulykov (29.05.2014 17:27:38)

Re: Поправити вивід тексту на екран

А якщо серйозно?

4

Re: Поправити вивід тексту на екран

Якщо серйозно, то "нормально" - поняття відносне. Що нормально для одного, ненормально для іншого. А я не знаю навіть, що має ваша програма робити, крім того, що ви написали. За написаною умовою моя програма і працює.

5

Re: Поправити вивід тексту на екран

ну добре. в цьому коді відбувається пошук середнього арифметичного елементів дерева. Мені треба, щоб SAR= (результат обчислення) виводило в одному рядку.

6

Re: Поправити вивід тексту на екран

vanekulykov написав:

ну добре. в цьому коді відбувається пошук середнього арифметичного елементів дерева. Мені треба, щоб SAR= (результат обчислення) виводило в одному рядку.

writeln( ' SAR= ', d/x:0:3 );

Правильно сформульоване питання - 80% відповіді...

Подякували: vanekulykov1

7

Re: Поправити вивід тексту на екран

Дякую