1

Тема: c++ builder string grid цикл

Є дві форми . На першій два едіт і кнопка , в другій стрінг грід .
Ніяк не можу оформити щоб при кожному натисканні кнопки нові данні заносились в декілька колонок Увага кожна з нового рядку .
Ось щ онастряпав .


float gzz = StrToFloat(Edit1->Text) / StrToFloat(Edit2->Text);

for (int i = 1 ; i<Form2->StringGrid1->ColCount;i++)
for (int j = 1;j<Form2->StringGrid1->RowCount;j++) 
{
From2->StringGrid1->Cells[3][i] = FloatToStr(gzz);


}