1

Тема: Програма для масового редагування світлин

Доброго дня. Пропоную вашій увазі програму яку я написав для масового редагування світлин.

Програма дає змогу змінити розширення та орієнтацію для всіх світлин у вказаній папці. Програма не замінює оригінальні файли, а сторює нову папку з відредагованими світлинами.

Використані бібліотеки: gtk, gobject, threading, os, shutil, PIL та інші
Програма тестувалася на Linux Mint 15

Інтерфейс:
http://clip2net.com/clip/m40453/1402833667-2014-06-15-150105_274x105_scrot-7kb.png?nocache=1

http://clip2net.com/clip/m40453/1402834553-2014-06-15-151551_276x110_scrot-9kb.png?nocache=1

Програма може бути цікава також тим хто цікавиться ООП, редагуванням фото за допоможою Python, ниттєвим програмуванням, використанням gtk для графічного ітенфейса.

Іконка додаються, лінк на відео з роботою програми - https://dl.dropboxusercontent.com/u/620 … 0%3A57.mkv

Код:

#!/usr/bin/env python
# This Python file uses the following encoding: utf-8
import gtk
import gobject
import threading
import os
import shutil
from time import time
from PIL import Image

resolution = 1600
orientacion = 0

class MainWin:
  def destroy(self, widget, data=None):
    print "{0:.3f}".format(time()-start_time), ":", "destroy signal occurred"
    gtk.main_quit()
    
  def change_resolution(self, widget):
    global resolution
    resolution = int(self.combo1.get_active_text());
    
  def change_orientacion(self, widget):
    global orientacion
    orientacion = int(self.combo2.get_active_text());
    
  def on_folder_clicked(self, widget):
    dialog = gtk.FileChooserDialog("Please choose a folder",
      None,
      gtk.FILE_CHOOSER_ACTION_OPEN,
      (gtk.STOCK_CANCEL, gtk.RESPONSE_CANCEL,
      gtk.STOCK_OPEN, gtk.RESPONSE_OK))
    dialog.set_default_size(800, 400)
    dialog.set_action(gtk.FILE_CHOOSER_ACTION_SELECT_FOLDER)
    response = dialog.run()
    if response == gtk.RESPONSE_OK:
      folder = dialog.get_filename()
      print "{0:.3f}".format(time()-start_time), "Select clicked"
      print "{0:.3f}".format(time()-start_time), ":", "Folder selected: " + folder
      os.chdir(folder)
      dialog.destroy()
      directory = folder + '/new'
      if not os.path.exists(directory):
        os.makedirs(directory)
        print "{0:.3f}".format(time()-start_time), ":", "Create folder: " + directory
      thread = threading.Thread(target=self.processing_images, args=(os.listdir("."), directory,))
      thread.setDaemon(True)
      thread.start()
    elif response == gtk.RESPONSE_CANCEL:
      print "{0:.3f}".format(time()-start_time), ":", "Cancel clicked"
      
  def processing_images(self, filess, directory):
    i = 0
    for files in filess:
      if files.endswith(".jpg") or files.endswith(".JPG"):
        try:
          img = Image.open(files)
          ratio = 1.0*img.size[0]/img.size[1]
          if ratio >= 1:
            img = img.resize((resolution,int(resolution/ratio)), Image.ANTIALIAS)
          else:
            img = img.resize((int(resolution*ratio),resolution), Image.ANTIALIAS)
          img = img.rotate(orientacion, expand=True)
          img.save(directory + '/' + files)
          i += 1
          gobject.idle_add(self.set_progress_bar_fraction, i, len(filess)-1)
          print "{0:.3f}".format(time()-start_time), 'resize', files, 'to', resolution, 'and rotate to', orientacion    
        except Exception,e:
          print "{0:.3f}".format(time()-start_time), ":", str(e), 'with file:', files
      
  def set_progress_bar_fraction(self, i, n):
    self.progressbar.set_text(str(i) + ' from ' + str(n))
    self.progressbar.set_fraction(1.0*i/n)

  def __init__(self):
    global start_time
    gtk.gdk.threads_init()    
    start_time = time()
    
    self.window = gtk.Window(gtk.WINDOW_TOPLEVEL)
    self.window.set_title('Photo processing')
    self.window.set_size_request(270,80)
    self.window.set_border_width(10)
    color = gtk.gdk.color_parse('#777')
    self.window.modify_bg(gtk.STATE_NORMAL, color)
    try:
      self.window.set_icon_from_file("test.png")
    except Exception,e:
      print "{0:.3f}".format(time()-start_time), ":", str(e)
      
    self.window.connect("destroy", self.destroy)
    
    self.b_open = gtk.Button("Select folder")
    self.b_open.connect("clicked", self.on_folder_clicked)
    
    self.combo1 = gtk.combo_box_new_text()
    self.combo1.append_text("800")
    self.combo1.append_text("1024")
    self.combo1.append_text("1600")
    self.combo1.append_text("2400")
    self.combo1.set_active(2)
    self.combo1.set_size_request(40,30)
    self.combo1.connect('changed', self.change_resolution)
    
    self.combo2 = gtk.combo_box_new_text()
    self.combo2.append_text("0")
    self.combo2.append_text("90")
    self.combo2.append_text("180")
    self.combo2.append_text("270")
    self.combo2.set_active(0)
    self.combo2.set_size_request(40,30)
    self.combo2.connect('changed', self.change_orientacion)
    
    self.progressbar = gtk.ProgressBar(adjustment=None)
    
    self.vbox = gtk.VBox(spacing=6)
    self.hbox = gtk.HBox()
    self.hbox.pack_start(self.combo1)
    self.hbox.pack_start(self.combo2)
    self.hbox.pack_start(self.b_open)
    self.vbox.pack_start(self.hbox, False)
    self.vbox.pack_start(self.progressbar, False)
    self.window.add(self.vbox)
    self.window.show_all()

  def main(self):
    gtk.main()

if __name__ == "__main__":
  MainWin().main()
Post's attachments

test.png 9.73 kb, 199 downloads since 2014-06-15 

Подякували: 0xDADA11C71