1

Тема: С++ Матриці

У  частинi матрицi, розташованій під допоміжною діагоналлю, знайти стовпчик, в якому середнє арифметичне значення, знайдене з додатних елементів має мінімальне значення. С++

ось текст програми , тільки тут рахує елементи які вище допоміжної діагоналі , як зробити так щоб рахувало елменти стопчика який  нище допоміжної діагоналі????допоможіть буду дуже вдячний

2

Re: С++ Матриці

#include <iostream>
#include <conio.h>
#define _USE_MATH_DEFINES
#include <math.h>
using namespace std;

int main()
{
  int const size = 4;
  int A[size][size] = { { 1, 2, 3, 4 }, { 2, 3, 4, 5 }, { 3, 4, 5, 6 }, { 4, 5, 6, 7 } };
  double k = 0, kp = 0;
  int index = 0;
  
  for (int i = 0; i < size; i++)
  {
    k = 0;
    for (int j = 0; j < size-i; j++)
    
    
    {

      cout << Aj i << " ";
      k += abs(Aj i);
    }
    k /= size - i;
    if (k < kp)
    {
      k = kp;
      index = i;
    }
    kp = k;
    cout << endl;
  }
  cout << "Najmenshe seredn'e u " << index << " stovpci = " << k << endl;
  _getch();
  return 0;
}

Bartash: код слід брати у теги code.

3

Re: С++ Матриці

Отут

 k += abs(Aj i);

щось незрозуміле.

Спробуйте змінити < на > в 17-му рядку.

4

Re: С++ Матриці

Ось код, один нюанс, якщо при виведенні матриці замінити пробіл на табуляцію, то невідомо чого, вивід спотворюється. Прошу також форумчан покритикувати код:

/* 
 * Yaroslav
 * lun-bilyi@meta.ua
 */

#include <cstdlib>
#include <cstdio>
#include <iostream>

using namespace std;

/*
 * 
 */
/* create_matrix приймає в якості аргументу розмір сторони квадратної матриці
 * і повертає покажчик на перший елемент створеної матриці */
int* create_matrix(int size);
/* sum_row_elements приймає покажчик на початок квадратної матриці, розмір сторони, номер
 * рядка, в якому треба порахувати суму елементів, повертає суму ел. рядка */
int sum_row_elements(int *ptr, int size, int rowNumber);
/* sum_row_elements приймає покажчик на початок квадратної матриці, розмір сторони, номер
 * стовпчика, в якому треба порахувати суму елементів, повертає суму ел. стовпчика */
int sum_column_elements(int *ptr, int size, int clmNumber);
/* sum_maindiag_elements приймає покажчик на початок матриці, розмір сторони 
 * і повертає суму елементів головної діагоналі*/
int sum_maindiag_elements(int *ptr, int size);
/* sum_maindiag_elements приймає покажчик на початок матриці, розмір сторони 
 * і повертає суму елементів побічної діагоналі*/
int sum_minordiag_elements(int *ptr, int size);

int main(int argc, char** argv) {
  int *matrix_pointer; // Покажчик для матриці
  int i = 0,      // Лічильник
    j = 0,      // Лічильник
    result = 0,   // 
    size = 0;    // Розмір матриці
  
  while(size < 1 || size > 10){   // Визначення розміру матриці
    cout << "Input matrix size: ";
    cin >> size;
  }
  
  matrix_pointer = create_matrix(size); // Створюємо матрицю і встановлюємо
                     // покажчик на її початок
  if(result >= 0){           // Виводимо утворену матрицю
    cout << "Your matrix\n";
    for(i = 0; i < size*size; i++){
      j++;
      cout << matrix_pointer[ i ];
      cout << " ";
      if(j == size){
        putchar('\n');
        j = 0;
      }
    }
  } else {
    cout << "Error 1: Fail to create matrix\n";
  }
  
  /* Вивід суми рядків */
  for(i = 0; i < size; i++){
    cout << "Sum of the " << i << " row = ";
    cout << sum_row_elements(matrix_pointer, size, i) << "\n";
  }
  
  /* Вивід суми колонок */
  for(i = 0; i < size; i++){
    cout << "Sum of the " << i << " column = ";
    cout << sum_column_elements(matrix_pointer, size, i) << "\n";
  }
  
  /* Вивід суми елементів головної діагоналі */
  cout << "Sum of the main diagonal elements = ";
  cout << sum_maindiag_elements(matrix_pointer, size) << "\n";
  
  /* Вивід суми елементів побічної діагоналі */
  cout << "Sum of the minor diagonal elements = ";
  cout << sum_minordiag_elements(matrix_pointer, size) << "\n";

  return 0;
}

int* create_matrix(int size){
  int i, j; // Лічильники
  int *ptr; // Покажчик на перший елемент матриці
  
  ptr = (int*) calloc(size*size, sizeof(int)); // Виділяємо пам’ять для матриці
  if(ptr == NULL){ // Якщо щось пішло не так
    return NULL; // Повертаємо нульове значення
  }
  
  for(i = 0; i < size*size; i++){
    ptr[ i ] = rand() % 11; // Заповнюємо матрицю числами від 0 до 10
  }
  
  return ptr; // Повертаємо покажчик на адресу першого елемента матриці
}

int sum_row_elements(int *ptr, int size, int rowNumber){
  int current = size * rowNumber; // Розраховуємо позицію першого елемента
                  // в потрібному рядку
  int last = current + size;   // Розраховуємо останню позицію
                  // в потрібному рядку
  int result = 0;         // Результат
  
  while(current < last){
    result+= ptr[ current ];  // Додажмо елементи
    current++;         // Просуваємось по рядку
  }
  
  return result;         // Повертаємо результат
}

int sum_column_elements(int *ptr, int size, int clmNumber){
  int i = 0;           // Лічильник
  int first = 0;         // Перший елемент рядка
  int result = 0;         // Результат
  
  while(i < size){
    first = size * i;          // Розраховуємо позицію першого елемента
                      // поточного рядка
    result += ptr[ clmNumber + first ]; // Додаємо значення елемента із нашої колонки
                      // до result
    i++;                // Просуваємось до кінця матриці
  }
  
  return result;         // Повертаємо результат
}

int sum_maindiag_elements(int *ptr, int size){
  int i = 0,    // Лічильник
    current = 0, // Поточний елемент головної діагоналі
    result = 0; // Результат
  
  for(; i < size; i++){
    current = size * i + i; // Розраховуємо поточний елемент на головній діагоналі
    result += ptr[ current ]; // Додаємо до результату
  }
  
  return result;
}

int sum_minordiag_elements(int *ptr, int size){
  int i = 0,    // Лічильник
    j = 0,    // Лічильник
    first = 0,  // Перший елемент поточного рядка
    current = 0, // Поточний елемент побічної діагоналі
    result = 0; // Результат
  
  for(i = size-1, j = 0; i >= 0; i--, j++){
    first = i * size;     // Перший елемент поточного рядка
    current = first + j;   // Розраховуємо поточний елемент на побічній діагоналі
    result += ptr[ current ]; // Додаємо до результату
  }
  
  return result;
}

5

Re: С++ Матриці

Пане Ярославе, якщо це C++, то не користуйте calloc (а як користуєте, не забувайте за free), а якщо C - то юзайте printf. Тут або хрестик, або труси.

6

Re: С++ Матриці

Багато коментів, вони лякають.

Змінні типу всяких i та j видно там, де не треба, щоб їх було видно.

Подякували: koala2

7

Re: С++ Матриці

А взагалі питання в тому, до якого ступеня блиску треба довести код. От мені трохи муляє те, що індекси - не size_t.

8

Re: С++ Матриці

Також я помітив, що я не виконав самого завдання автора. Ось воно:

/* 
 * Yaroslav
 * lun-bilyi@meta.ua
 */

#include <cstdlib>
#include <cstdio>
#include <iostream>

using namespace std;

/*
 * 
 */
/* create_matrix приймає в якості аргументу розмір сторони квадратної матриці
 * і повертає покажчик на перший елемент створеної матриці */
int* create_matrix(int size);

/* sum_row_elements приймає покажчик на початок квадратної матриці, розмір сторони, номер
 * рядка, в якому треба порахувати суму елементів, повертає суму ел. рядка */
int sum_row_elements(int *ptr, int size, int rowNumber);

/* sum_row_elements приймає покажчик на початок квадратної матриці, розмір сторони, номер
 * стовпчика, в якому треба порахувати суму елементів, повертає суму ел. стовпчика */
int sum_column_elements(int *ptr, int size, int clmNumber);

/* sum_maindiag_elements приймає покажчик на початок матриці, розмір сторони 
 * і повертає суму елементів головної діагоналі*/
int sum_maindiag_elements(int *ptr, int size);

/* sum_maindiag_elements приймає покажчик на початок матриці, розмір сторони 
 * і повертає суму елементів побічної діагоналі*/
int sum_minordiag_elements(int *ptr, int size);

/* custom приймає покажчик на початок квадратної матриці, розмір сторони, і
 * повертає номер стовпчика, в якому середнє арифметичне невід’ємних елементів
 * мінімальне */
int custom(int *ptr, int size);

int main(int argc, char** argv) {
  int *matrix_pointer; // Покажчик для матриці
  int j = 0,      // Лічильник
    result = 0,   // 
    size = 0;    // Розмір матриці
  
  while(size < 1 || size > 10){   // Визначення розміру матриці
    cout << "Input matrix size: ";
    cin >> size;
  }
  
  matrix_pointer = create_matrix(size); // Створюємо матрицю і встановлюємо
                     // покажчик на її початок
  if(result >= 0){           // Виводимо утворену матрицю
    cout << "Your matrix\n";
    for(int i = 0; i < size*size; i++){
      j++;
      cout << matrix_pointer[ i ];
      cout << "  ";
      if(j == size){
        putchar('\n');
        j = 0;
      }
    }
  } else {
    cout << "Error 1: Fail to create matrix\n";
  }
  
  /* Вивід суми рядків */
  for(i = 0; i < size; i++){
    cout << "Sum of the " << i << " row = ";
    cout << sum_row_elements(matrix_pointer, size, i) << "\n";
  }
  
  /* Вивід суми колонок */
  for(i = 0; i < size; i++){
    cout << "Sum of the " << i << " column = ";
    cout << sum_column_elements(matrix_pointer, size, i) << "\n";
  }
  
  /* Вивід суми елементів головної діагоналі */
  cout << "Sum of the main diagonal elements = ";
  cout << sum_maindiag_elements(matrix_pointer, size) << "\n";
  
  /* Вивід суми елементів побічної діагоналі */
  cout << "Sum of the minor diagonal elements = ";
  cout << sum_minordiag_elements(matrix_pointer, size) << "\n";
  
  /* Номер стовпчика, в якому під допоміжною діагоналлю 
   * сума невід’ємних елементів найменша */
  cout << "In the " << custom(matrix_pointer, size) << " column";
  cout << " sum of the positive elements is smallest\n";

  return 0;
}

int* create_matrix(int size){
  int *ptr; // Покажчик на перший елемент матриці
  
  ptr = (int*) calloc(size*size, sizeof(int)); // Виділяємо пам’ять для матриці
  if(ptr == NULL){ // Якщо щось пішло не так
    return NULL; // Повертаємо нульове значення
  }
  
  for(int i = 0; i < size*size; i++){
    ptr[ i ] = rand() % 21 - 10; // Заповнюємо матрицю числами від -10 до 10
  }
  
  return ptr; // Повертаємо покажчик на адресу першого елемента матриці
}

int sum_row_elements(int *ptr, int size, int rowNumber){
  int current = size * rowNumber; // Розраховуємо позицію першого елемента
                  // в потрібному рядку
  int last = current + size;   // Розраховуємо останню позицію
                  // в потрібному рядку
  int result = 0;         // Результат
  
  while(current < last){
    result += ptr[ current ];  // Додажмо елементи
    current++;         // Просуваємось по рядку
  }
  
  return result;         // Повертаємо результат
}

int sum_column_elements(int *ptr, int size, int clmNumber){
  int i = 0;           // Лічильник
  int first = 0;         // Перший елемент рядка
  int result = 0;         // Результат
  
  while(i < size){
    first = size * i;          // Розраховуємо позицію першого елемента
                      // поточного рядка
    result += ptr[ clmNumber + first ]; // Додаємо значення елемента із нашої колонки
                      // до result
    i++;                // Просуваємось до кінця матриці
  }
  
  return result;         // Повертаємо результат
}

int sum_maindiag_elements(int *ptr, int size){
  int current = 0, // Поточний елемент головної діагоналі
    result = 0; // Результат
  
  for(int i = 0; i < size; i++){
    current = size * i + i; // Розраховуємо поточний елемент на головній діагоналі
    result += ptr[ current ]; // Додаємо до результату
  }
  
  return result;
}

int sum_minordiag_elements(int *ptr, int size){
  int i = 0,    // Лічильник
    j = 0,    // Лічильник
    first = 0,  // Перший елемент поточного рядка
    current = 0, // Поточний елемент побічної діагоналі
    result = 0; // Результат
  
  for(i = size-1, j = 0; i >= 0; i--, j++){
    first = i * size;     // Перший елемент поточного рядка
    current = first + j;   // Розраховуємо поточний елемент на побічній діагоналі
    result += ptr[ current ]; // Додаємо до результату
  }
  
  return result;
}

int custom(int *ptr, int size){
  bool positive = false; // Прапор свідчить про те, чи число додатнє
  int i = 0,       // Лічильник
    j = 0,       // Лічильник
    column = 0,     // Тут зберігається номер колонки, в якій сума додатніх 
              // елементів під побічною діагоналлю найменша
    current = 0,    // Поточний елемент, з яким ведемо роботу
    result = 0,     // Результат додавання елементів із поточної колонки
    smallest;      // Найменша сума
  
  for(i = 1; i < size; i++){
    j = i; // Поточний стовпчик
    result = 0; //Обнуляємо результат для наступного рядка
    while(j > 0){
      current = size * (size - j) + i; // Поточний елемент
      positive = (ptr[ current ] > 0) ? true : false;
      if( positive ){
        result += ptr[ current ]; // Додаємо поточний елемент
      }
      j--;
    }
    
    if(result < smallest && result != 0){
      smallest = result; // Записуємо найменший результат
      column = i;    // Записуємо номер колонки
    }
  }
  
  return column;
}