1 Востаннє редагувалося tim (15.09.2014 16:14:04)

Тема: Спіральна динаміка

http://metalevel.ru/Graphics/Agerbeck.jpg
Спиральная динамика Грейвза
http://spiraldynamics.org/
http://nlping.ru/img/art/psychogramma1.gif
http://nlping.ru/img/art/spiraldynamik.gif

C завершением зеленой матрицы человеческое сознание готовится к квантовому скачку к "мышлению второго порядка". Клэр Грейвз называл это "важнейшим скачком", которым преодолевается "невероятный по глубине своего значения разрыв". По существу, обладая сознанием второго порядка, человек может мыслить как вертикально, так и горизонтально, используя и иерархии и гетерархии; он впервые может живо охватить умом весь спектр внутреннего развития и, таким образом, понимать, что каждый уровень, каждая матрица и каждая волна имеет решающее значение для здоровья всей спирали развития.

Я бы сказал, что, поскольку каждая волна представляет собой "превосхождение и включение в себя", то она является фундаментальной составляющей всех последующих волн, и значит следует лелеять и принимать каждую волну. Более того, каждая волна сама может быть активирована или повторно активирована, если того требуют жизненные обстоятельства. В экстремальных ситуациях мы можем активировать красные силы побуждения; в ответ на хаос нам, возможно, потребуется активировать синий порядок; при поисках новой работы нам могут пригодиться оранжевые побуждения к успеху, а в браке и отношениях C друзьями - зеленое близкое связывание.

Но ни одна из этих матриц не способна полностью понимать значение существования других матриц. Каждая из матриц первого порядка считает, что ее мировоззрение - это правильная или наилучшая точка зрения. Если это ставят под сомнения, она реагирует отрицательно; всякий раз, когда ей угрожают, она яростно сопротивляется, используя доступные ей средства. Синему порядку очень неприятны и красная импульсивность и оранжевый индивидуализм. Оранжевый успех считает, что синий порядок предназначен для дураков и неудачников, а зеленое связывание слабо и несущественно. Зеленый эгалитаризм терпеть не может превосходства и ранжирования ценностей, "больших картин" и всего, что выглядит авторитарным, и потому остро реагирует на синее, оранжевое и все, что идет после зеленого.

Все это начитает меняться при возникновении мышления второго порядка.

http://nlping.ru/A47105BE-F45D0-E25D9CAB

Подякували: Анатолій1

2 Востаннє редагувалося tim (15.09.2014 16:43:41)

Re: Спіральна динаміка

спробував знайти українською (не найкращий переклад)

У 1970-90-х роках американський психолог Клер Грейвс *, а потім його послідовники, Кріс Коуен (Chris Cowan), Дон Бек (Don Beck) і Кен Уілбер (Ken Wilber) розробили нову соціально-еволюційну теорію, названу згодом теорією спіральної динаміки . Ця еволюційна теорія була обрана серед багатьох інших, так як, на мою думку, вона найбільш повно описує можливі щаблі еволюції розвитку як людини, так і суспільства**. Рівні розвитку в теорії Грейвса описуються через парадигми свідомості (які для зручності кодуються різними кольорами від бежевого до жовтого). Ці парадигми свідомості, або ціннісні комплекси, що включають в себе духовні вірування, культурні ідеї, моральні принципи, моделі навчання і т.д. виникають у міру виникнення потреби в них у процесі соціокультурної еволюції.

Кожна чергова стадія розвитку задовольняє потреби, які не були задоволені (або придушувалися) попередньої ступенем розвитку цивілізації. Принципова відмінність від соціального дарвінізму тут полягає в холический підході — кожен наступний рівень розвитку суспільства в ній розглядається як черговий рівень холархіі, що включає в себе попередній. У підсумку, вищі рівні розвитку суспільства не заперечують, а включають в себе попередні.

Відповідно до теорії спіральної динаміки, на верхньому рівні культурної холархіі існують так звані ціннісні меми вищого порядку — в англійській термінології vMeme (далі — цМеми). Кожен цМем являє собою систему цінностей, яка в кінцевому підсумку викликає певні вірування, соціальні групування, патерни мотивації, організаційну динаміку, мети. Якщо ми штучно намагаємося привнести в суспільство рішення або структури, відповідні цМему, відмінному від того, на якому перебуває суспільство, вони будуть відірвані. Модель є ієрархічною, тобто цМеми в ній йдуть в порядку наростаючої складності, але при цьому відкритою, тобто кінцева точка невідома. На сьогоднішній день описані вісім рівнів холархіі, які представлені нижче.

1) Бежевий — автоматичне, інстинктивне мислення.

Рівень кам'яного століття, не дуже поширений сьогодні на планеті. На цьому рівні домінують інстинкти виживання, людина веде себе в цілому як тварина, хоча й саме розумне. Соціальна організація: невеликі племінні групи.

Етика: відсутня. Чи етично те, що сприяє виживанню.

Сучасні приклади: новонароджені і дуже старі люди.

Передумови до переходу на новий рівень: усвідомлення себе як особистості, осягнення причинно-наслідкових зв'язків, заклопотаність виживанням, яке вимагає групової взаємодії.

2) Фіолетовий — анімістічное, племінне.

Анімістичне, магічне, приземлене мислення. Індивідуум підпорядковується інтересам групи. Акцент на групових ритуалах і поклонінню духам. Кровні зв'язки дуже сильні. Сильна влада шаманів / вождів.

Етика: етично все, що йде на користь племені.

Сучасні приклади: племена Африки.

Передумови до переходу: поява домінантного его, особистості, яка сильніше групи, обмеженість ніш для існування.

3) Червоний — егоцентричним, силове.

Жорсткий авторитаризм, проявляється в рабовласництві або подібних формах експлуатації некваліфікованої робочої сили. Влада через лідера та кількох васалів (дворівнева модель). Переконання, що люди ліниві і їх потрібно змушувати працювати. Справжні лідери пригнічують в собі людські емоції. Характерний для ранніх держав.

Етика: сильний прав.

Сучасні приклади: вуличні банди, африканські королівства.

Передумови до переходу: визнання влади моралі, пошук сенсу і мети життя, збільшення дальності планування.

4) Синій — абсолютистська, священне.

Патріотичне мислення, єдино вірний спосіб думати, підпорядкування влади, нав'язування почуття провини за невідповідність груповим нормам, самопожертву в ім'я вищої мети. Активний захист «своїх» від зазіхань «чужих». Добре працює в індустріальних економіках. Поява складних ієрархій. «Мислити локально — діяти глобально».

Етика: релігійна чи квазі-релігійна.

Сучасні приклади: пуританські штати США, сучасні конфуціанські китайські сім'ї, ісламські держави.

Передумови до переходу: пошук кращого вибору з багатьох альтернатив, пошук щастя в цьому житті, виявлення помилок церкви / керівництва.

5) Помаранчевий — матеріалістичне, орієнтоване на досягнення.

Раціоналізм, приватне підприємництво в ім'я власного блага, економічна мотивація, конкуренція покращує продуктивність і якість товарів, сприяє зростанню. Можливо, домінуючий цМем в сучасній Америці. «Мислити локально — діяти локально».

Етика: світський закон понад усе.

Сучасні приклади: «капіталісти» США, Західної Європи.

Передумови до переходу: виявлення того, що матеріальний добробут не приносить щастя, оновлене почуття колективізму, невдоволення конкуренцією і нерівністю.

6) Зелений — соціоцентричну.

Акцент на спільному зростанні, рівність, гуманізм, толерантності, стабільності, увазі до питань навколишнього середовища. Мотивація — людські відносини і навчання. Цінуються відкритість і довіра, а не конкуренція. Лідера стають менш автократичними, ієрархії розмиваються. Ефективність падає, настає стагнація. «Мислити глобально — діяти глобально».

Етика: закони важливі, але вони повинні служити добробуту всіх.

Сучасні приклади: соціальні держави Європи, Грінпіс, лівий рух.

Передумови до переходу: надто висока вартість колективних рішень, необхідність конкурувати з системами, що несуть меншу кількість соціальних зобов'язань.

7) Жовтий — системне, інтегруюча.

Мотивація навчанням, акцент на зростанні, змінах, викликах. Системне мислення, екологія йде на другий план (але зберігається), на першому плані виходить ефективність системи. Визнання цінності хаосу і самоорганізації. «Мислити глобально — діяти локально».

Етика: етика є предметом договору між людьми, а не держави.

Сучасні приклади: компанії високотехнологічного сектора.

Передумови до переходу: пошук порядку в хаосі, пошук напрямних принципів, з'єднання духовності та фізики.

8) Бірюзовий — глобалістське, модерніза.

Синергетична, голографічне мислення, можливість повною мірою бачити переваги і недоліки попередніх рівнів, інтегруючи їх у єдину цілісність.

Сучасні приклади: теорія Гайи, «глобальна село», ідея плюралістичної гармонії Ганді.

Важливою особливістю даної моделі є те, що кожен непарний рівень є орієнтованим переважно на індивідуальні цінності, а парний — на колективні (крім останнього, де колективні та індивідуальні цінності знаходяться в гармонії). Таким чином, значення культури, колективного суб'єктивного буде особливо велике на «фіолетовому», «синьому», «зеленому» рівні. Навпаки, на «червоному» спостерігатиметься виразний пріоритет сили, на «помаранчевому» — грошей та індивідуальних свобод, на «жовтому» буде присутній віра в здатність суспільства до самоорганізації, до врегулювання конфлікту між інтерсуб'єктивності і інтероб'ектівним ненасильницькими способами.

Еволюція цінностей теорія Грейвса і спіральна динаміка

те саме у розгорнутому вигляді (російською)

Вот краткое описание уровней существования, проявившихся до настоящего времени.

    Охотники-одиночки. Экспрессивный тип. Цель - биологическое выживание. Работают только базовые биологические инстинкты - голод, размножение и т.п.
    Племя. Жертвенный тип: индивидуальность приносится в жертву выживанию племени. Цель - безопасность, выживание племени, семьи. Мир воспринимается полным духов, загадочных сил, которые следует ублажать.
    Боги и герои. Экспрессивный. Попытка гиперреализации себя, импульсивно, любой ценой. Цель - личная власть, расширение сферы контроля. Мир - это джунгли, выживает сильнейший. Время великих путешественников и героев.
    Жертва ради идеи. Жертвенный. Пожертвовать чем-то, чтобы получить награду позднее. Свои желания приносятся в жертву идее, высшему порядку. Чувство долга. Цель - стабильность, порядок, соблюдение ритуалов. На этом уровне появляются крупные религии, преследование ересей и т.п.
    Большая игра. Экспрессивный. Проявляю себя обдуманно, в том числе и за счет других Реализация себя в конкуренции C другими, причем собственно процесс ценится выше результата. Проигравшему потом возвращают проигрыш, чтобы сыграть еще раз. Появляется профессиональный спорт, конкурсы красоты и т.п. Цель - успех, влияние.
    Человек превыше всего. Жертвенный. Жертвую одним сейчас ради другого сейчас же. Жизненное кредо - бесплатных пирожных не бывает. Внимание к потребностям других людей. Появляется концепция экологии. Давайте лишимся завода, но будет чистый воздух. Цель - гармония, взаимный рост, сотрудничество.
    Интеграция. Экспрессивный. Выражаю себя, но не за счет других. Стремление к интеграции конфликтов, удовлетворению всех потребностей. Цель - независимость, свобода, достоинство, интеграция в глобальную систему. Системный подход, учет контекста.
    Глобальное сознание. Пока что характер этого уровня не вполне ясен. Жертвенный тип. Приспособление себя к базовым принципам устройства мира. Глобальное сообщество, восприятие человечества как целого, интеграция на уровне культур.

Теория Грэйвза предполагает, что 7-й уровень является первым уровнем второго яруса систем. Если теория верна, то их должно быть тоже шесть, в определенном смысле отражающих первые.

http://nlping.ru/D33444E2-F45BA-BF4A5D57

лише 1% людей 5% влади мають мислення другого порядку (жовтий, бірюзовий колір)

Подякували: Arete1

3

Re: Спіральна динаміка

Піраміда СовкоуМаслоу, вид в профіль.

4 Востаннє редагувалося tim (15.09.2014 16:18:16)

Re: Спіральна динаміка

Теорія мотивації Абрахама Маслоу — ієрархічна система потреб людини стосується людини та особистості.
Спиральна динаміка - теорія біопсихосоціальних станів суспільства. Переходу суспільства, груп людей від одного стану до іншого. Розглядається "стан свідомості суспільства". Теорія є розвитком і продовженням дослідження психології людини та суспільства.

5

Re: Спіральна динаміка

Прихований текст

шо з літ, то з розуму

6 Востаннє редагувалося tim (16.09.2014 09:45:19)

Re: Спіральна динаміка

Сколько раз C вами бывало такое: вы пытаетесь что-то объяснить человеку, но у вас не получается — он не понимает ничего из того, что вы говорите, как будто он живет в каком-то другом мире.

http://pekar.in.ua/ColouredWorlds.htm

7

Re: Спіральна динаміка

Идеальная компания будет состоять из красно-оранжевого отдела продаж, синих производства, логистики, бухгалтерии, отдела кадров и службы безопасности, оранжевых отдела маркетинга, отдела разработок и казначейства (в наших реалиях еще не сложилось традиционное название для подразделения, занимающегося финансовым менеджментом), зеленой службы персонала. Более простую структуру мы уже упоминали: синий завод + оранжевый офис; каждая из этих двух частей будет жить по своим законам.
Желтая организация более всего напоминает сеть — однако в этой сети некоторые узлы более важны, чем другие. В повседневной жизни нам не приходится встречаться C желтыми организациями хотя бы потому, что для их создания нужны желтые люди, которых вокруг нас немного. Лично мне лишь однажды удалось увидеть, и то краем глаза, внутреннюю жизнь желтой организации — в центральном офисе Yahoo!

http://pekar.in.ua/ColouredOrganizations.htm

8

Re: Спіральна динаміка

корисна книга Бард Александр, Зодерквист Ян Нетократия. Новая правящая элита и жизнь после капитализма.

Подякували: P.Y.1

9

Re: Спіральна динаміка

Цікаво, було б послухати когось, хто розмірковує про устрій цього всесвіту, щось таке езотеричне, якщо не помиляюсь.
Наприклад, в затишному місці, щось на зразок в старовинному замку  біля каміну смакуючи чай.
:) Сам на жаль зараз не читаю, обмежений в часі.

Подякували: tim1

10 Востаннє редагувалося tim (18.09.2014 07:54:40)

Re: Спіральна динаміка

Анатолій написав:

Цікаво, було б послухати когось, хто розмірковує про устрій цього всесвіту, щось таке езотеричне, якщо не помиляюсь.
Наприклад, в затишному місці, щось на зразок в старовинному замку  біля каміну смакуючи чай.
:) Сам на жаль зараз не читаю, обмежений в часі.

будуєте замок з каміном? :)
замки - типовий атрибут червоного та синього суспільств

11

Re: Спіральна динаміка

tim написав:

будуєте замок з каміном? :)
замки - типовий атрибут червоного та синього суспільств

Ні, використовує стереотип затишного місця для приємних розмов ні про що.

12

Re: Спіральна динаміка

tim написав:

будуєте замок з каміном? :)
замки - типовий атрибут червоного та синього суспільств

Поки що не будую замок :), але правильно koala помітив  йду в напрямку пошуку затишного місця. Я наразі продукт свого часу живу в "сірій" квартирі. Між іншим звернув увагу, посміхнувся, під час вивчення англійської flat - одне значення " квартира", інше значення "плоский, нудний" і насправді, як на мене в квартирі плоско і нудно, не вистачає простору,- особиста думка ніяка квартира не може зрівнятись з травою, квітами, мангалом, альтанкою на задньому дворі, звичайно відповідно оформленими, виключаючи картину наявності городу з "картоплею", "коровами", "поросятами", etc...

Подякували: tim1

13

Re: Спіральна динаміка

tim написав:

Спиральна динаміка - теорія біопсихосоціальних станів суспільства. Переходу суспільства, груп людей від одного стану до іншого. Розглядається "стан свідомості суспільства". Теорія є розвитком і продовженням дослідження психології людини та суспільства.

Перепрошую  пане Tim, я не розумію звичайно, як це думати по вертикалі і горизонталі, і я "монохромний" не розрізняю людей по кольору.  А простими словами, який сенс в дослідженні психології людини? Як на мене наскільки людина фізіологічно складна, настільки й психологічно складна, і виділити якусь складову її характеру чи стану і сказати що людина "синього" кольору напевно буде неточно.  Потім, щоб пізнати психологічно  людину їй потрібно тисячу тестів провести. Який сенс який в цьому дослідженні?..... Створити команду з одними поглядами чи що?  Ніби робота для "психологічного менеджера команди" , як утопічне суспільство, бачив декілька фантастичних фільмів такого плану, кожному відведена своя професія під характер людини. А раптом людина "широкопрофільна" :) 
Насправді для нашого суспільства це тема так, поговорити ні про що :)

14 Востаннє редагувалося tim (19.09.2014 07:32:12)

Re: Спіральна динаміка

Анатолій написав:

Перепрошую  пане Tim, я не розумію звичайно, як це думати по вертикалі і горизонталі, і я "монохромний" не розрізняю людей по кольору.  А простими словами, який сенс в дослідженні психології людини?

Ви ж розрізняєте людей за образом мислення, політичними поглядами? Відрізняєте гопника від ботана, священника, військового, олігарха. Спрощено:
гопник, військовий(сержант) - червоний,
священник - синій,
ботан - зелений,
олігарх - помаранчевий.
Одна й та сама людина в різних життєвих ситуаціях ми маємо різний тип мислення(свідомості).

Янукович - типовий червоний. Багато українських олігархів (Ахметов, Фірташ, Порошенко, Коломойський, Тарута, Пінчук, Жеваго, Косюк) помаранчеві.
Так само можна классифікувати компанії. Наприклад типовий банк. В ньому касири, бекофіс - сині, менеджери з продажів - червоні, керівництво зазвичай помаранчеве, HR - зелений або синій. Але це ідеальна структура, в реальних компаніях все набагато складніше.
Дослідження психології дозволяє краще соціалізуватись, працювати з людьми, керувати людьми.

15 Востаннє редагувалося grin (19.09.2014 08:10:03)

Re: Спіральна динаміка

за обоазом мислення ви ставите гопніків і військових в один рядок?
Таруту з Ахметовим?
чи може я шось не так зрозумів?

16

Re: Спіральна динаміка

Кольорова модель страждає на спрощеність через свою штучну одновимірність, а в різних тлумаченнях ці рівні ще й по-різному розподіляються. Існування описаних у ній найвищих і найнижчих рівнів викликає сумніви.

17 Востаннє редагувалося tim (20.09.2014 17:22:29)

Re: Спіральна динаміка

grin написав:

за обоазом мислення ви ставите гопніків і військових в один рядок?
Таруту з Ахметовим?

так вважають навіть автори теорії

Интересным примером является армия: имеющая множество красных людей и, по сути, красные цели, она нуждается в синей структуре организации и управления. Отсюда множество синих принципов, методов и подходов в (идеальной) армейской жизни: строгая иерархия, уставы, дисциплина. В противном случае красная структура представляет собой просто большую банду, опасную для себя самой и своего народа (к сожалению, Советская Армия времен распада СССР была очень близка к этой картине).

http://pekar.in.ua/ColouredOrganizations.htm
Дідівщина, жорстке підкоряння волі лідера, ОЗГ, банди - типові атрибути та  приклади червоних людських груп.

В отечественной деловой среде яркими представителями оранжевой культуры являются: местные офисы транснациональных компаний (импорт оранжевой культуры), крупные успешные отечественные производители товаров массового спроса, управляющие компании некоторых финансово-промышленных групп, ряд крупных медиа-холдингов и банков (в украинском банковском секторе до сих пор можно наблюдать синих вымирающих «динозавров», в то время как ряд небольших успешных банков имеет ярко выраженный красный цвет). Для компании C местными корнями дорасти до оранжевого уровня непросто, хотя имеются сотни таких примеров.

Олігархів навів як "збірний образ" вищого менеджменту корпорацій, керуючих компаній.
Одна людина навіть помаранчева може діяти в багатьох ситуаціях як червона, синя, фіолетова.
Жовта людина може діяти як зелена, помаранчева, червона чи фіолетова залежно від обставин.
Помаранчева людина може вчиняти червоні, фіолетові, зелені вчинки(благодійність).

Коли Ви вітаєтесь за руку і наступаєте на поріг, не передаєте через поріг речі, розвертаєтесь коли чорна кішка перейшла дорогу, - у всіх ситуаціях піддавання забобонам, використання талісманів, щасливих трусів Ви повертаєтесь до "фіолетового світу". :)

18 Востаннє редагувалося grin (23.09.2014 02:02:22)

Re: Спіральна динаміка

tim написав:

так вважають навіть автори теорії

мгм, дякую, піду трохи почитаю першоджерела )
апд.
отож цей форум десь між бежевим і червоним, до синього ще не діставсь.
уже збиваются в стаї, трохи агресивні, але сенсу ще не шукають.
так, я правильно зрозумів?

19 Востаннє редагувалося tim (26.10.2014 09:07:35)

Re: Спіральна динаміка

grin написав:

отож цей форум десь між бежевим і червоним, до синього ще не діставсь.
уже збиваются в стаї, трохи агресивні, але сенсу ще не шукають.
так, я правильно зрозумів?

форуми подібні до http://replace.org.ua можна впевнено віднести до зеленого типу людських груп за багатьма ознаками діяльності: неприбутковість, намагання підвищити рівень знань спільноти на взаємовигідних засадах, велику свободу спілкування та взаємовідносин форумчан.

Зеленая организация по своей природе больше всего похожа на амебу: со стороны никакой внутренней структуры разглядеть невозможно. Никто не командует, каждый делает, что хочет, хотя каким-то необъяснимым образом всё, что должно быть сделано, оказывается сделанным. Зеленые организации нечасто встретишь в коммерческой среде, однако по зеленому принципу строятся многие общественные организации, деловые клубы, профессиональные ассоциации, творческие коллективы в искусстве, туристические группы (неэкстремального туризма) и множество других видов сообществ. Можно сказать, что когда равные по статусу люди собираются в неэкстремальной обстановке, у них нет другого способа создать организацию, кроме зеленого (в экстремальной ситуации, как мы уже отмечали выше, без красного не обойтись.). C другой стороны, если собирается множество зеленых людей, они, конечно же, создадут именно зеленую организацию.

Тем не менее, зеленые коммерческие компании существуют — как правило, в сфере творческих профессиональных услуг: исследовательские команды, коллективы программистов, дизайнеров, архитекторов, адвокатов и т.д. Однако такие компании ограничены в размере. Дело в том, что зеленая организация предполагает равное участие всех её членов в управлении, т.е. все собираются и принимают необходимые решения, причем, как правило, на основе консенсуса. Требуемое для этого время нелинейно растет по мере роста численности организации, и в какой-то момент организация просто перестает поспевать за событиями. Ничего страшного C ней не случится — как амеба, зеленая организация просто разделится на две или больше, без конфликтов и страстей.

http://pekar.in.ua/ColouredOrganizations.htm
Це моя особиста думка, саме так сприймаю більшість форумів, або відшукую зелені аспекти в них.

20

Re: Спіральна динаміка

What, you ask, is a human operating system?

As you probably know, our brains are a complex array of neural networks. These neural networks evolve over time, they are changeable, and they define the way we think and what we believe is possible for our lives.

This is how our brains work, and it is the hardware of our potential.  Every single thing that is possible for our lives is supported by the capacities of our extraordinary human brain.

Yet, this hardware is practically nothing without the software.  And the software changes the entire way that your brain is structured and what’s possible for you.

Let’s take a look at some examples of mental software that you use every day:

    The Alphabet – 26 symbols – this mental software gives you the ability to translate written language into sounds and meaning
    Numbers – 10 root numbers – this mental software gives you the ability you to count, quantify, and perform mathematical equations
    Calendars and clocks – hours, minutes, months, years – this mental software gives you the ability to translate symbols into a sense of time so that you can schedule and plan your life
    Cardinal directions – North, South, East, West – this mental software gives you the ability you to navigate the physical world without getting lost

Each of these are examples of mental software, and we use them each and every day without giving them so much as a second thought.

We never have to consciously think about these, because they are mental models that are psychoactive.   That means they fundamentally change the way your mind works, and even the way your brain is structured.   You don’t ever need to think about these mental programs again, or try remember them.

Once mental software is installed, using it is effortless.


The sum total of your mental software is what is known as your operating system.

This aggregated network of all your mental programs comprises what is known as your individual operating system.

And if you think about it, your mental software is pretty magical, giving you the ability to know the exact day of the year without having to calculate anything with the stars, or to be able to translate symbols into meaning and communicate with others around the globe.

To our ancestors, who did not have these powers, you would already be superhuman, and that’s just with what you already know.

But you are at a different point in your developmental process than someone who doesn’t understand the alphabet.  You are at a new tipping point in human growth.

So here is what it takes….

To upgrade your life, you must upgrade your operating system

http://superhumanos.net/