1 Востаннє редагувалося User 298 (04.10.2014 16:34:53)

Тема: Допоможіть написати блок-схему коду

#include "stdafx.h"
#include "iostream"
using namespace std;


float f(double x)
{
  double x1;
  x1 =log(x+3/5);
  return x1;
}
float rectangle(double min, double max, int sit)
{
  double h, wee1 = 0, i1 = 0;
  h = (max - min) / sit;
  for (int i2 = 1; i2 <= sit; i2++)
  {
    i1 = f(min + (h / 2))*h;
    if (i1<0)
      i1 *= (-1);
    wee1 += i1;
    min += h;
  }
  return wee1;
}
float trapezodial(double min, double max, int sit)
{
  double h, wee2 = 0, i1 = 0;
  h = (max - min) / sit;
  for (int i2 = 1; i2 <= sit; i2++)
  {
    i1 = (f(min)*h);
    if (i1<0)
      i1 *= (-1);
    wee2 += i1;
    i1 = ((f(min + h)) - f(min))*(h / 2);
    if (i1<0)
      i1 *= (-1);
    wee2 += i1;
    min += h;
  }

  return wee2;
}

float simpson(double min, double max)
{
  double wee3 = 0, m;
  m = ((min + max) / 2);
  wee3 = (((max - min) / 6)*(f(min) + (4 * (f(m))) + f(max)));
  if (wee3<0)
    wee3 *= (-1);
  return wee3;
}


int main(int argc, _TCHAR* argv[])
{
  setlocale(LC_CTYPE, "rus");
  double min, max, wee1, wee2, wee3;
  int sit, kor;
  cout << "Виберiть спосiб для вирiшення завдання:" << endl; cout << "________________________________________________________________________________" << endl;
  cout << "Метод прямокутника,введiть 1" << endl << "Метод Сiмпсона,введiть 2" << endl << "Правило трапецiї,введiть 3" << endl;
  cout << "Вибрати всi способи вирiшення завдання,введiть 4" << endl;
  cout << "________________________________________________________________________________" << endl;
  cin >> kor;
  while (kor<1 || kor>4)
  {
    cout << "Некоректний ввiд!" << endl;
    cin >> kor;
  }
  cout << "________________________________________________________________________________" << endl;
  cout << "Введiть мiнiмальне значення iнтегрування:" << endl;
  cin >> min;
  cout << "Введiть максимальне значення iнтегрування:" << endl;
  cin >> max;
  while (min >= max)
  {
    cout << "Некоректний ввiд!" << endl;
    cin >> max;
  }
  cout << "ВВедiть крок сiтки" << endl;
  cin >> sit;
  cout << "________________________________________________________________________________" << endl;

  if (kor == 1)
  {
    cout << "Метод прямокутникiв.Результат = " << rectangle(min, max, sit) << endl;
  }
  if (kor == 2)
  {
    cout << "Метод трапецiї.Результат = " << trapezodial(min, max, sit) << endl;
  }
  if (kor == 3)
  {
    cout << "Метод сiмпсона.Результат = " << simpson(min, max) << endl;
  }
  if (kor == 4){
    cout << "Метод прямокутникiв.Результат = " << rectangle(min, max, sit) << endl;
    cout << "Метод трапецiї.Результат = " << trapezodial(min, max, sit) << endl;
    cout << "Метод сiмпсона.Результат = " << simpson(min, max) << endl;
  }

  system("pause");
  return 0;
}

Bartash: код слід брати у теги [ code ].

2

Re: Допоможіть написати блок-схему коду

http://replace.org.ua/topic/628/

3

Re: Допоможіть написати блок-схему коду

О а мене цікавить, чи реально записати функцію у вигляді блок-схеми?

4

Re: Допоможіть написати блок-схему коду

Цілком

5

Re: Допоможіть написати блок-схему коду

Цілком

Здається я догадуюся як, але якщо можна покажіть на будь-якому простому прикладі.

6

Re: Допоможіть написати блок-схему коду

http://www.informatika.edusite.ru/9_0115.jpg

7 Востаннє редагувалося Joker (04.10.2014 23:04:51)

Re: Допоможіть написати блок-схему коду

Під словом "функція" я мав на увазі відрізок коду який часто повторюється і задля цього винесений у окремий блок.

#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;

void say ()
{

for (int i=0; i<50; ++i)
cout << "\n" << "HELLO" << endl;

}


int main ()
{
say ();

_getch();
return 0;
}

P.S. можуть бути помилки, писав код прямо тут.