1

Тема: TCP/UDP, сервер приймає лише 4 байти або менше

Хай. Бавлюсь з сокетами, спочатку написав простенький TCP сервер та клієнт і відправляю дані, але в випадку з TCP сервер зчитував дані лише блоками по 4 байти. Тобто. якщо я відправляю "abcde", то сервер пише, що прийшло 4 байти і виводить "abcd", а потім пише, що прийшов 1 байт  і виводить "e".
Зараз я переписав це все під UDP, і тепер, якщо я відправляю пакет розміром <=4 байти, то все ок, сервер пише, що прийшло 4 або менше байтів та виводить дані, але коли я відправляю 5>= байтів, то сервер пише, що прийшло менше 0 байтів, а саме -1 байт.
Код серверу

#include <cstdio>
#include <iostream>
#include <winsock2.h>
#include <cstring>

std::string longToIp(long ip)
{
  int b[32];
  std::string fin[4];
  int it = 0;
  while (ip > 0)
  {
    int tmp = ip % 2 == 0 ? 0 : 1;
    b[it] = tmp;
    ip /= 2;

    if (it % 8 == 0 && it != 0)
    {
      int tmp1 = 0;
      for (int i = it - 8, j = 0; i < it; i++, j++)
      {
        tmp1 += pow(2, j)*b[i];
      }
      char tmp2[4];
      _itoa_s(tmp1, tmp2, 4, 10);
      fin[(int)floor(it / 8.0) - 1] = tmp2;

    }
    it++;

  }

  int tmp1 = 0;
  for (int i = 0; i < it % 8; i++)
  {
    tmp1 += pow(2, i)*b[(it - it % 8) + i];
  }

  char tmp2[4];
  _itoa_s(tmp1, tmp2, 4, 10);
  fin[3] = tmp2;

  std::string res;

  for (int i = 0; i < 4; i++)
  {
    res += fin[i];
    if (i != 3)
      res += '.';
  }

  return res;
}

int main()
{
  WSADATA WsaData;
  SOCKET sock;
  int err = WSAStartup(0x0101, &WsaData);
  if (err == SOCKET_ERROR)
  {
    printf("WSAStartup() failed: %ld\n", GetLastError());
    system("pause>>void");
    return 1;
  }

  if ((sock = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0)) < 0)
  {
    std::cout << "Cannot create a socket" << std::endl;
    system("pause>>void");
    return 1;
  }

  SOCKADDR_IN sin;
  sin.sin_family = AF_INET;
  sin.sin_port = htons(80);
  sin.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);

  if (bind(sock, (SOCKADDR*)&sin, sizeof(sin)) < 0)
  {
    std::cout << "Bind error: " << GetLastError() << std::endl;
    system("pause>>void");
    return 1;
  }

  int err3 = listen(sock, SOMAXCONN);

  SOCKADDR_IN from;
  int fromlen = sizeof(from);

  while (true)
  {
    char* recvBuff = new char[512];
    int n = recvfrom(sock, recvBuff, sizeof(recvBuff), 0, (sockaddr*)&from, (int*)&fromlen);
    if (n < 0)
    {
      std::cout << "Get <0 bytes: " << n << std::endl;
    }
    else
    {
      std::cout << "Received: " << n << " bytes, from ip: " << longToIp(from.sin_addr.S_un.S_addr).data()
        << " from port: " << htons(from.sin_port) << std::endl;
      std::string str = recvBuff;
      str.resize(n);
      std::cout << str.data() << std::endl;
    }
    delete[] recvBuff;
  }

  closesocket(sock);

  system("pause>>void");
  return 0;
}

Код клієнту

#include <cstdio>
#include <iostream>
#include <winsock2.h>
#include <string>

int main()
{

  WSADATA WsaData;
  SOCKET sock;
  int err = WSAStartup(0x0101, &WsaData);
  if (err == SOCKET_ERROR)
  {
    printf("WSAStartup() failed: %ld\n", GetLastError());
    return 1;
  }

  sock = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);

  SOCKADDR_IN anAddr;
  anAddr.sin_family = AF_INET;
  anAddr.sin_port = htons(80);
  anAddr.sin_addr.S_un.S_addr = 16777343;

  int anAddrLength = sizeof(anAddr);

  if (err == SOCKET_ERROR)
  {
    std::cout << "Connection failed: " << GetLastError() << std::endl;
  }

  while (true)
  {
    std::string str = "";
    std::getline(std::cin, str);
    std::cout << "str.length(): " << str.length() << std::endl;
    sendto(sock, str.data(), str.length(), 0, (sockaddr*)&anAddr, anAddrLength);
  }

  system("pause>>void");
}

Чому так?

2

Re: TCP/UDP, сервер приймає лише 4 байти або менше

мені вже на 2 форумі підсказали, я там просто кажу, що розмір буферу для прийняття даних == sizeof(recvBuff), а recvBuff це ж не const char[], а char*, ліл.