1 Востаннє редагувалося apolof (20.10.2014 19:55:04)

Тема: Робота зі списком фільмів (мова С)

Не получається написати четверту і п'яту функцію.
Допоможіть :(

Задача.
Підготувати дані, що містять інформацію про Відеотеку, дані оформити у вигляді запису, що містить наступні поля: Номер, Фільм, Країна, Час, Жанр, Дата. Кількість записів довільна. Створити програму записів підготовлених даних до зовнішнього файлу і програму обробки цього зовнішнього файлу, що виконує наступні операції.
      1)Введення даних в файл;
      2)Виводить на екран введені дані;
      3)Додає записів на початок або кінець файлу;
      4)Видаляє всі дані про фільм, номер якого задано    користувачем    і виводить на екран
    оновлений вміст файлу;
      5)Сортує жанри фільмів за алфавітом;

Ось код для трьох пунктів.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <conio.h>
int number()
  {
  int fnumber;
  printf("vvedit kilkist zapysiv: ");
  scanf("%d", &fnumber);
  printf("\n");
  return(fnumber);
  }

void vvedena_danux(){
   FILE *file;
   struct video {
      int nomer;
      char film[50];
      char kraina[50]; 
      float time; 
      char janr[50];
      int date; 
      } shop[100];
   
   int n=number();
   char i=0;
   file= fopen("videoteka.txt", "w");
   
   for(i=0;i<n;i++)
   {
   printf("Введіть номер\n");
   scanf("%d",&(shop[i].nomer));
   fprintf(file,"\n%d ",shop[i].nomer);
   
   printf("Введіть фільм\n");
   scanf("%s", shop[i].film);
   fprintf(file,"%s ",shop[i].film);
 
   printf("Введіть країну\n");
   scanf("%s",shop[i].kraina);
   fprintf(file,"%s ",shop[i].kraina);
   
   printf("Введіть час\n");
   scanf("%f",&(shop[i].time));
   fprintf(file,"%0.2f ",shop[i].time);
   
   printf("Введіть жанр фільма\n");
   scanf("%s",shop[i].janr);
   fprintf(file,"%s ",shop[i].janr);
   
   printf("Введіть дату фільма\n");
   scanf("%d",&(shop[i].date));
   fprintf(file,"%d ",shop[i].date);
   }
      
   fclose(file);  
}

void vuvodut_na_ekaran(){
   
   FILE *file;
   struct video {
      int nomer;
      char film[50];
      char kraina[50]; 
      float time; 
      char janr[50];
      int date; 
      } shop[100];
   
   char emptyLine;
   char i=0;
   file= fopen("videoteka.txt", "r");
   
   while(!feof(file))
    {

    fscanf(file,"%d",&(shop[i].nomer));
    fscanf(file,"%s", shop[i].film);
    fscanf(file,"%s", shop[i].kraina);
    fscanf(file,"%f",&(shop[i].time));
    fscanf(file,"%s", shop[i].janr);
    fscanf(file,"%d",&(shop[i].date));

    printf("\n№:%d Фільм:%s Країна:%s Час:%0.2f Жанр:%s Дата:%d ", shop[i].nomer, shop[i].film, shop[i].kraina,
          shop[i].time, shop[i].janr, shop[i].date);
    
    fscanf(file, "%c%c", &emptyLine, &emptyLine);      
    i++;
    }
    fclose(file);      
} 

void dodavanna_zapusy(){
 
   FILE *file;
   struct food {
      int nomer;
      char film[50];
      char kraina[50]; 
      float time; 
      char janr[50];
      int date; 
      }shop[100];
  
   char i=0;
        
   file= fopen("videoteka.txt", "a");
 
   printf("Введіть номер запису\n");
   scanf("%d", &(shop[i].nomer));
   fprintf(file,"%d ",shop[i].nomer);
   
   printf("Введіть фільм\n");
   scanf("%s",shop[i].film);
   fprintf(file,"%s ",shop[i].film);
   
   printf("Введіть країну\n");
   scanf("%s",shop[i].kraina);
   fprintf(file,"%s ",shop[i].kraina);
   
   printf("Введіть час\n");
   scanf("%f",&(shop[i].time));
   fprintf(file,"%.2f ",shop[i].time);
   
   printf("Введіть жанр\n");
   scanf("%s",shop[i].janr);
   fprintf(file,"%s ",shop[i].janr);
   
   printf("Введіть дату\n");
   scanf("%d",&(shop[i].date));
   fprintf(file,"%d ",shop[i].date);
   
   fclose(file);
}
 main()
{
  system("chcp 1251"); 
  int k;
  
  do{
   
  printf("\n--------------------------------");
  printf("\n Меню \n");
  printf("1)Введення даних в файл\n");
  printf("2)Ввиводить на екран введені дані \n");
  printf("3)Додає запис на початок або кінець файлу \n");
  
  
  printf("------------------------------ \n");
  printf("Виберіть пункт \n");
  scanf("%d",&k);
  
  switch (k) {
        case 1: vvedena_danux();   break;
        case 2: vuvodut_na_ekaran(); break;
        case 3: dodavanna_zapusy(); break;
        default: printf("\nНемає такого пункту\n");
  }
  } while(k !=5);

  getch();

}
Подякували: Arete1

2

Re: Робота зі списком фільмів (мова С)

Непогано, як для початківця. Зауваження:
- винесіть визначення структури на початок програми. Щоб потім використовувати цю структуру для проголошення змінних, треба або вказувати, що це структура:

/* початок файлу */
struct video { ... };
/* проголошення змінної */
struct video shop[ 100 ];

або оголосити синонімічне ім'я (typedef):

/* початок файлу */
typedef struct { ... } video; /*video - синонім для нашої структури */
/* проголошення змінної */
video shop[ 100 ];

- винесіть назву файлу в якусь спільну змінну - наприклад, додайте в функції параметр char *file_name, в головну функцію char main_file[] = "videoteka.txt", і потім викликайте dodavanna_zapusy( main_file )

- визначіться зі стратегією обробки даних. Стратегій, власне, дві: або все зберігається і обробляється в файлі, і тільки на час обробки витягається - тоді вам не треба тримати масиви змінних (власне, вони у вас і так зайві - якщо всюди повикидати i і зробити shop не масивом, а змінною, все працюватиме, як і раніш); або ж на час обробки витягається весь вміст файлу - тоді вам потрібен масив, в який копіюєте весь файл, обробляєте, а потім записуєте весь масив в файл.

- розгляньте зміну формату файлу. Наразі у вас текстовий файл, тому для зміни вмісту в середині файлу треба повністю його перезаписувати (що, як я розумію, і ускладнює рішення вашої проблеми); якщо ж ви будете використовувати функції fwrite/fread, то всі записи будуть фіксованого розміру і ви зможете легко їх перезаписувати - один на місце іншого.

- подумайте, чи можливо застосувати тут принцип DRY - "don't repeat yourself" ("не повторюйся"): у вас є значні повторювані шматки коду, які можна було б винести в прості функції і потім викликати вже їх, що зменшить розмір коду і збільшить читаність.

Подякували: 0xDADA11C7, apolof3

3 Востаннє редагувалося apolof (26.10.2014 17:16:51)

Re: Робота зі списком фільмів (мова С)

#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
#include <windows.h>
#include <stdio.h>
using namespace std;

const char * FName = "Videoteka.txt";

struct food
{
  int id;
  char film[30];
  char country[30];
  float time;
  char janre[30];
  int data;
} *shop;

void config_console();
void film_load();

int menu();
int number();
void film_input();
void film_print();
void film_add();
void film_list_1992();
void film_sort_film();

void main()
{
  config_console();
  film_load();

  bool l = true;
  while (l)
  {
    switch (menu())
    {
    case 1: film_input();
      break;
    case 2: film_print();
      break;
    case 3: film_add();
      break;
    case 4: film_list_1992();
      break;
    case 5: film_sort_film();
      break;
    case 6: l = false;
    }
    system("pause");
    system("CLS");
  }

  delete[] shop;
}

int menu()
{
  char s[10]; 
  int n;
  do {
    printf("Виберіть потрібний пункт меню:\n");
    printf(" 1: Занесення даних:\n");
    printf(" 2: Вивести дані про фільм;\n");
    printf(" 3: Добавити фільм до списку;\n");
    printf(" 4: Список фільмів знятих до 1992 року;\n");
    printf(" 5: Сортує жанри фільмів за алфавіт;\n");
    printf(" 6: Вихід;\n");
    printf("Введіть номер потрібного пункту: "); scanf("%d",&n);
    system("CLS");
  } while (n<1 || n>8);
  return n;
}

void config_console()
{
  SetConsoleCP(1251);
  SetConsoleOutputCP(1251);
}

long file_element()
{
  FILE *fp;
  if ((fp = fopen(FName, "ab")) == NULL)
    printf("Помилка при відкритті файлу.\n");


  fseek(fp, 0, SEEK_END);
  long i = ftell(fp) / sizeof(struct food);
  fclose(fp);
  return i;
}

void film_load()
{
  delete[] shop;
  FILE *fp;
  if ((fp = fopen(FName, "rb")) == NULL) {
    printf("Помилка при відкритті файлу.\n");
  }
  shop = new food[file_element()];
  for (int i = 0; i<file_element(); i++)
  {
    if (fread(&shop[i], sizeof(struct food), 1, fp) != 1) {
      if (feof(fp)) break;
      printf("Помилка зчитування файлу.\n");
    }
  }
  fclose(fp);
}

int number()
{
    int kil;
    printf("Введіть кількість записів, які потрібно записати в файл\n");
    scanf("%d", &kil);
    return kil;
}

void film_input()
{
  int i,n = 1;
  int m = number();
  food video;

  FILE *fp;
  if ((fp = fopen(FName, "wb")) == NULL)
    printf("Помилка при відкритті файлу.\n");

  for (i = 0; i < m; i++)
  {
    /*printf("Ідентифікаційний номер:");
    scanf("%d", &video.id);*/

    printf("Назва фільму:");
    scanf("%s", &video.film);

    printf("Країна:");
    scanf("%s", &video.country);

    printf("Час:");
    scanf("%f", &video.time);

    printf("Жанр:");
    scanf("%s", video.janre);

    printf("Рік випуску:");
    scanf("%d", &video.data);
  
    printf("Дані занесені в файл\n\n");
  }
    if (fwrite(&video, sizeof(struct food), 1, fp) != 1)
      printf("Помилка при записі у файл.\n");
  fclose(fp);
  film_load();
}

void film_print()
{
  int count = file_element();
  if (count != 0)
  {
    printf(" \n--Список фільмів;\n");
    printf("+------+------------------+--------------+---------+--------------+------+\n"
        "| Ід  |  Назва фільму  |  Країна  |  Час  |   Жанр   | Рік |\n"
        "+------+------------------+--------------+---------+--------------+------+\n");
    for (int i = 0; i<count; i++)
    {
      printf("| %-4d",   i+1);
      printf(" | %-16s",  shop[i].film);
      printf(" | %-12s",  shop[i].country);
      printf(" | %-7.2f",  shop[i].time);
      printf(" | %-12s",  shop[i].janre);
      printf(" | %-2d |\n", shop[i].data);
    }
    printf("+------+------------------+--------------+---------+--------------+------+\n");
  }
  else printf("Файл порожній!!!\n");
}

void film_add()
{
  int n = 1;

  FILE *fp;
  if ((fp = fopen(FName, "ab")) == NULL)
    printf("Помилка при відкритті файлу.\n");

  while (n != 0)
  {
    food video;
    /*printf("Ідентифікаційний номер:");
    scanf("%d",&video.id);*/

    printf("Назва фільму:");
    scanf("%s",&video.film);

    printf("Країна:");
    scanf("%s",&video.country);

    printf("Час:");
    scanf("%f",&video.time);

    printf("Жанр:");
    scanf("%s", video.janre);

    printf("Рік випуску:");
    scanf("%d",&video.data);

    if (fwrite(&video, sizeof(struct food), 1, fp) != 1)
      printf("Помилка при записі у файл.\n");

    do {
      printf("Введіть 0 щоб зупинити, 1 продовжити:");
      scanf("%d", &n);
    } while (!(n == 0 || n == 1));
  }
  fclose(fp);
  film_load();
}

void film_list_1992()
{
  int count = file_element(), exist = 0;
  if (count != 0)
  {

    /*for (int i = 0; i < count; i++)
      if (shop[i].data > 250) exist++;
    if (exist == 0) {
      printf("Не знайдено інформацію за заданими критеріями!\n");
      return;
    }*/

    printf(" \n--Список назв запчастин, випущених до 2011 року;\n");
    printf(" +----------------------+\n");
    printf(" |  Назва запчастини |\n");
    printf(" +----------------------+\n");
    for (int i = 0; i<count; i++)
      if (1992 > shop[i].data)
        printf(" |%22s|\n", shop[i].film);
    printf(" +----------------------+\n\n");
  }
  else
  {
    printf("Файл порожній!!!\n");
  }
}

void film_sort_film()
{
  int n = file_element();
  food sor;
  for (int i = n - 1; i >= 0; i--)
    for (int j = 0; j < i; j++)
      if (shop[j].janre < shop[j + 1].janre)
      {
    sor = shop[j];
    shop[j] = shop[j + 1];
    shop[j + 1] = sor;
      }
  printf(" \n--Посортувати за спаданням індифікаційні номери;\n");
  film_print();
}

Можите підказати як додати 2 слова в назву фільма,
тому що лиш одне слово додається

4 Востаннє редагувалося koala (26.10.2014 23:12:26)

Re: Робота зі списком фільмів (мова С)

Код на 268 рядків. Ви гадаєте, хтось шукатиме, де там щось не додається?

5

Re: Робота зі списком фільмів (мова С)

koala написав:

Код на 268 рядків. Ви гадаєте, хтось шукатиме, де там щось не додається?

void film_input()
{
  int i,n = 1;
  int m = number();
  food video;
 
  FILE *fp;
  if ((fp = fopen(FName, "wb")) == NULL)
    printf("Помилка при відкритті файлу.\n");
 
  for (i = 0; i < m; i++)
  {
    printf("Ідентифікаційний номер:");
    scanf("%d", &video.id);
 
    printf("Назва фільму:");
    scanf("%s", &video.film);
 
    printf("Країна:");
    scanf("%s", &video.country);
 
    printf("Час:");
    scanf("%f", &video.time);
 
    printf("Жанр:");
    scanf("%s", video.janre);
 
    printf("Рік випуску:");
    scanf("%d", &video.data);
  
    printf("Дані занесені в файл\n\n");
  }
    if (fwrite(&video, sizeof(struct food), 1, fp) != 1)
      printf("Помилка при записі у файл.\n");
  fclose(fp);
  film_load();
}

ось ця функція

6

Re: Робота зі списком фільмів (мова С)

Відкриття файлу в режимі wb знищує те, що в файлі. Це ваша проблема чи ні?

7 Востаннє редагувалося apolof (27.10.2014 00:54:10)

Re: Робота зі списком фільмів (мова С)

koala написав:

Відкриття файлу в режимі wb знищує те, що в файлі. Це ваша проблема чи ні?

Ні! Wb не гарає тут ролі.
Функція записує дані в файл.
Потрібно, коли доходить до пункту введіть назву фільм
можна було б вводити назву фільма з декілька слів
функція працюЄ правильно коли одне слово для назви фільма
(назва не може складатися лиш з одного слова)

8

Re: Робота зі списком фільмів (мова С)

якщо вам дорогий саме scanf, то

scanf( "%[^\n]s", video.film );//посилання на масив не потрібне

але простіше

gets( video.film );

9 Востаннє редагувалося apolof (27.10.2014 01:11:12)

Re: Робота зі списком фільмів (мова С)

koala написав:

якщо вам дорогий саме scanf, то

scanf( "%[^\n]s", video.film );//посилання на масив не потрібне

але простіше

gets( video.film );

чомусь переходить зразу на країну

Post's attachments

Безымянный.png 40.14 kb, 315 downloads since 2014-10-26 

10

Re: Робота зі списком фільмів (мова С)

fflush(stdin);

перед вводом очистить буфер від попередніх символів.

Подякували: apolof1

11

Re: Робота зі списком фільмів (мова С)

koala написав:
fflush(stdin);

перед вводом очистить буфер від попередніх символів.

Все працює *OK*
дякую

12

Re: Робота зі списком фільмів (мова С)

void film_sort_film()
{
  int s = file_element();
  films sor;
  for (int i = s - 1 ; i >= 0 ; i--)
    for (int j =0 ; j < i ; j++)
      if (shop[j].genre < shop[j+1].genre) 
      {
        sor = shop[j];
        shop[j] = shop[j+1];
        shop[j+1] = sor;
      }
  printf(" \n--Посортувано за алфавітом по жанрам фільмів;\n");
  film_print();
}

Можете підказати чому не коректно працює сортування.

13 Востаннє редагувалося koala (02.11.2014 21:43:01)

Re: Робота зі списком фільмів (мова С)

1. Що таке file_element() і film_print()? Як вони пов'язані з масивом shop?
2. В чому полягає некоректність сортування?

14 Востаннє редагувалося apolof (02.11.2014 22:03:21)

Re: Робота зі списком фільмів (мова С)

виводить дані з файла

void film_print()
{
  int count = file_element();
  if (count != 0)
  {
    printf(" \n--Список фільмів;\n");
    printf("+------+------------------+--------------+---------+--------------+------+\n"
        "| Ід  |  Назва фільму  |  Країна  |  Час  |   Жанр   | Рік |\n"
        "+------+------------------+--------------+---------+--------------+------+\n");
    for (int i = 0; i<count; i++)
    {
      printf("| %-4d",   i+1);
      printf(" | %-16s",  shop[i].film);
      printf(" | %-12s",  shop[i].country);
      printf(" | %-7.2f",  shop[i].time);
      printf(" | %-12s",  shop[i].janre);
      printf(" | %-2d |\n", shop[i].data);
    }
    printf("+------+------------------+--------------+---------+--------------+------+\n");
  }
  else printf("Файл порожній!!!\n");
}
long file_element()
{
  FILE *fp;
  if ((fp = fopen(FName, "ab")) == NULL)
    printf("Помилка при відкритті файлу.\n");
 
 
  fseek(fp, 0, SEEK_END);
  long i = ftell(fp) / sizeof(struct food);
  fclose(fp);
  return i;
}

структура

struct food
{
  int id;
  char film[30];
  char country[30];
  float time;
  char janre[30];
  int data;
} *shop;

потрібно посортувати по алфавіту жанри

Post's attachments

Безымянный.png 27.86 kb, 220 downloads since 2014-11-02 

15

Re: Робота зі списком фільмів (мова С)

Залишилося відповісти на одне з моїх попередніх питань; ну і додається нове питання - що таке films і films::genre, і який вони мають стосунок до food і (мабуть) food::janre?
І, до речі, рядки-масиви порівнюються через strcmp.

16

Re: Робота зі списком фільмів (мова С)

apolof написав:

виводить дані з файла

void film_print()
{
  int count = file_element();
  if (count != 0)
  {
    printf(" \n--Список фільмів;\n");
    printf("+------+------------------+--------------+---------+--------------+------+\n"
        "| Ід  |  Назва фільму  |  Країна  |  Час  |   Жанр   | Рік |\n"
        "+------+------------------+--------------+---------+--------------+------+\n");
    for (int i = 0; i<count; i++)
    {
      printf("| %-4d",   i+1);
      printf(" | %-16s",  shop[i].film);
      printf(" | %-12s",  shop[i].country);
      printf(" | %-7.2f",  shop[i].time);
      printf(" | %-12s",  shop[i].janre);
      printf(" | %-2d |\n", shop[i].data);
    }
    printf("+------+------------------+--------------+---------+--------------+------+\n");
  }
  else printf("Файл порожній!!!\n");
}
long file_element()
{
  FILE *fp;
  if ((fp = fopen(FName, "ab")) == NULL)
    printf("Помилка при відкритті файлу.\n");
 
 
  fseek(fp, 0, SEEK_END);
  long i = ftell(fp) / sizeof(struct food);
  fclose(fp);
  return i;
}

структура

struct food
{
  int id;
  char film[30];
  char country[30];
  float time;
  char janre[30];
  int data;
} *shop;

потрібно посортувати по алфавіту жанри

struct films
{
  int id;
  char film[30];
  char country[30];
  float time;
  char janre[30];
  int data;
} *shop;

ось так food стара назва замість неї films

17

Re: Робота зі списком фільмів (мова С)

Іще один партизан?

18

Re: Робота зі списком фільмів (мова С)

Чому?

19

Re: Робота зі списком фільмів (мова С)

Бо я питав, як пов'язані file_element() і shop, і відповіді ще не отримав; крім того, стає незрозумілим, з якого файлу виводить film_print(). Ну і загадкою лишається films::genre.
На майбутнє - не варто викладати в питаннях про код світову історію, власну біографію і попередні версії коду, якщо вони не мають суттєвого значення для питання.

20

Re: Робота зі списком фільмів (мова С)

Здоров, в мене таке саме завдання по курсовій, тільки футбольний клуб.

Подякували: 0x9111A1