1

Тема: Як правильно задавати шлях?

Хай. Є кід,

GLuint LoadTexture(const char * filename)
{
  glEnable(GL_TEXTURE_2D);

  GLuint texture1;
  unsigned char * data;

  FILE * file;
  int w, h, channels;
  data = SOIL_load_image(filename, &w, &h,&channels, SOIL_LOAD_RGB);

  std::cout << GetLastError() << std::endl;

  glPixelStorei(GL_UNPACK_ALIGNMENT, 1);

  glGenTextures(1, &texture1);
  glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, texture1);
  glTexEnvf(GL_TEXTURE_ENV, GL_TEXTURE_ENV_MODE, GL_REPLACE);
  glTexParameterf(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_LINEAR_MIPMAP_NEAREST);

  glTexParameterf(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL_NEAREST);
  glTexParameterf(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_S, GL_CLAMP);
  glTexParameterf(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_T, GL_CLAMP);
  //gluBuild2DMipmaps(GL_TEXTURE_2D, 3, w, h, GL_RGB, GL_UNSIGNED_BYTE, data);
  texture1 = SOIL_create_OGL_texture(data, w, h, channels, 1, SOIL_FLAG_INVERT_Y);
  SOIL_free_image_data(data);

  return texture1;
}

Воно має завантажувати картинку, шлях на котру передається як аргумент.
Але я дуже запутався, який шлях тре передати, аби воно підгружало картинку t.bmp, котра лежить в тій самій папці, що й exe'шка?