Тема: Проблема з класами

Я написав дві програми з класами ,потрібно створити одну з двома цими класами .не змішуючи їх,я незнаю як це зробити ,допоможіть ,ось коди:

1 програма

#include<windows.h>
#include<string>
#include <iostream>
using namespace std;

class bugalteria
{
    public:

    int nomer;
    int kod_banku;
    int rahunok;
    string nazva;
    int zaborg_kreditor;
    int zaborg_debitor;
    char data_aktu;
    void vvod()
    {
      system("cls");
      cout<<"Номер: ";
       cin>>nomer;
      cout<<"Код банку: ";
       cin>>kod_banku;
      cout<<"Рахунок: ";
       cin>>rahunok;
      cout<<"Назва банку: ";
       cin>>nazva;
      cout<<"Заборгованiсть кредитора: ";
       cin>>zaborg_kreditor;
      cout<<"Заборгованiсть дебiтора: ";
       cin>>zaborg_debitor;
      cout<<"Дата останнього акту звiрки: ";
       cin>>data_aktu;
}
void vuvod()
{
   cout<<"nom: "<<nomer<<endl;
   cout<<"kod_b: "<<kod_banku<<endl;
   cout<<"rah: "<<rahunok<<endl;
   cout<<"nazv: "<<nazva<<endl;
   cout<<"zab_kr: "<<zaborg_kreditor<<endl;
   cout<<"zab_deb: "<<zaborg_debitor<<endl;
   cout<<"da_akt: "<<data_aktu<<endl;

   }};

void Sort(bugalteria* mus, const int n) //фун-я сортованного виводу
{
  int menu = 1;
  while (menu)
  {
    system("cls");
    cout << "1. Сортування за операцiями якi вiдбулися у березнi\n";
    cout << "0. Вихiд\n\n";
    cin >> menu;
    switch(menu)
    {
    case 1:
      for (int i = 0; i < n; i++)
        for (int j = 0; j < n; j++)
          if (mus[i].data_aktu <= mus[j].data_aktu)
            swap(mus[i], mus[j]);
            for (int i = 0; i < n; i++)
              mus[i].vuvod();
              cin.get(); cin.get();
              break;
    
    case 0:
      return;
    }
  }
}

   int main()
   {
     const int n = 3;
     setlocale (LC_CTYPE, "Ukrainian");
     bugalteria mus[3];
     int menu = 1;
     while (menu)
     {
       system("cls");
     cout<<"----------------Бухгалтерiя----------------"<<endl;
     cout<<"--By Kutsyk (Roma Kutsenko with SPEK 4DTY)-\n"<<endl;
     cout<<"1. Ввести данi\n"<<endl;

     cout<<"2. Вивести данi\n"<<endl;

     cout<<"3. Сортування\n"<<endl;

     cout<<"0. Вихiд\n\n"<<endl;
     cin>> menu;
     switch (menu)
     {
        case 1: bugalteria vvod();
        cout<<"Vvedit bugalteria: nomer"<<endl;
        cout<<"Vvedit bugalteria1: kod_banku"<<endl;
        cout<<"Vvedit bugalteria2: rahunok"<<endl;
        cout<<"Vvedit bugalteria3: nazva"<<endl;
        cout<<"Vvedit bugalteria4: zaborg_kreditor"<<endl;
        cout<<"Vvedit bugalteria5: zaborg_debitor"<<endl;
        cout<<"Vvedit bugalteria6: data_aktu"<<endl;
        for(int i=0;i<n;i++)
        mus[i].vvod();
        break;

        case 2: bugalteria vuvod();
        system("cls");
        for(int i=0;i<n;i++)
          mus[i].vuvod();
        cin.get(); cin.get();
        break;

        case 3: // сортування
          Sort(mus, n);
          break;

        case 0:
        cout<<"\nДо побачення\n";
        cin.get();
        return 0;
        break;
        default:

        cout<<"\tТакого пункту нема :(\b";

    }
    }
    cin.get();cin.get();
             return 0;
}

2 програма

#include<windows.h>
#include<string>
#include <iostream>
using namespace std;

class bugalteria1
{
    public:

    int nomer_doc;
    int nomer_pokprod;
    char data_op;
    int sum_op;
    int suma_platizh;
    int prod_tovar;
    int platymo;
    int vony_plat;
    void vvod()
    {
      system("cls");
      cout<<"Номер документу: ";
       cin>>nomer_doc;
      cout<<"Номер продаця/покупця: ";
       cin>>nomer_pokprod;
      cout<<"Дата операцii: ";
       cin>>data_op;
      cout<<"Сума операцii: ";
       cin>>sum_op;
      cout<<"Надання послуг (платiж): ";
       cin>>suma_platizh;
      cout<<"Продаж товару (сума): ";
       cin>>prod_tovar;
      cout<<"Надаємо послугу (платимо): ";
       cin>>platymo;
      cout<<"Надаємо послугу (платять нам): ";
       cin>>vony_plat;
}
void vuvod()
{
   cout<<"nom doc: "<<nomer_doc<<endl;
   cout<<"nom pokprod: "<<nomer_pokprod<<endl;
   cout<<"data operacii: "<<data_op<<endl;
   cout<<"suma op: "<<sum_op<<endl;
   cout<<"sum platizh: "<<suma_platizh<<endl;
   cout<<"prod tovary: "<<prod_tovar<<endl;
   cout<<"platim: "<<platymo<<endl;
   cout<<"platiat: "<<vony_plat<<endl;

   }};   int main()
   {
     const int n = 5;
     setlocale (LC_CTYPE, "Ukrainian");
     bugalteria1 mus[5];
     int menu = 1;
     while (menu)
     {
       system("cls");
     cout<<"----------------Бухгалтерiя (Платежi)----------------"<<endl;
     cout<<"-----By Kutsyk (Roma Kutsenko with SPEK 4DTY)--------\n"<<endl;
     
     cout<<"1. Ввести данi\n"<<endl;

     cout<<"2. Вивести данi\n"<<endl;

     cout<<"0. Вихiд\n\n"<<endl;
     cin>> menu;
     switch (menu)
     {
        case 1: bugalteria1 vvod();
        cout<<"Vvedit bugalteria: nomer_doc"<<endl;
        cout<<"Vvedit bugalteria1: nomer_pokprod"<<endl;
        cout<<"Vvedit bugalteria2: data_op"<<endl;
        cout<<"Vvedit bugalteria3: sum_op"<<endl;
        cout<<"Vvedit bugalteria4: suma_platizh"<<endl;
        cout<<"Vvedit bugalteria5: prod_tovar"<<endl;
        cout<<"Vvedit bugalteria6: platymo"<<endl;
        cout<<"Vvedit bugalteria7: vony_plat"<<endl;
        for(int i=0;i<n;i++)
        mus[i].vvod();
        break;

        case 2: bugalteria1 vuvod();
        system("cls");
        for(int i=0;i<n;i++)
          mus[i].vuvod();
        cin.get(); cin.get();
        break;

        case 0:
        cout<<"\nДо побачення\n";
        cin.get();
        return 0;
        break;
        default:

        cout<<"\tТакого пункту нема :(\b";

    }
    }
    cin.get();cin.get();
             return 0;
}

2

Re: Проблема з класами

"створити одну з двома цими класами .не змішуючи їх" - явно недостатня умова. Якщо в тій програмі буде визначення цих класів і вивід "Hello, world" - вас це влаштує?

3

Re: Проблема з класами

Я теж так думаю ,ніхто не може з нею справитись з групи ,але викладачу неможливо доказати елементарне

4

Re: Проблема з класами

Вимагайте завдання в письмовій формі. Відмовлятиметься - ідіть у деканат. Дасть завдання - або там буде щось нормальне, або, знову ж таки, в деканат.