1

Тема: Порівняти дві змінні String в форматі UTF-8

Шановні форумчани.
Програма повинна порівняти частину стрінгової змінної resStr (стрічка з словника) і змінну engWord (слово, що треба перекласти). Так як resStr це ціла стрічка, яка включає слово і його переклад, розділені ";" то я з допомогою substring () беру для порівняння тільки частину цього рядка починаючи з нульового символу і довжиною в довжину слова engWord. Додатково, так як шукане слово engWord може бути частиною слова зі словника (приклад: engWord - ABANDON, слово зі словника -ABANDONED), я вказую що порівнювати треба не з шуканим словом engWord, а с (engWord + ";"). Але ніяк в результаті порівняння програма не знаходить збігів. Допоможіть зрозуміти чому?
Текст програми

Прихований текст
package ankihelper2;

import java.io.*;
import static java.lang.Byte.*;

class Helper2 {

  String transl;

  String search(String engWord) {
    char initLet;
    String resStr;
    String newResult;
    int counter = 0;
//    byte[] resStrByte;
//    byte [] engWordByte;

    StringBuilder sb = new StringBuilder();

    try (BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(
        new FileInputStream("e:/Dropbox/Anki/Dictionary.txt"), "UTF-8"))) {
      initLet = (char) (engWord.charAt(0));

      do {
        resStr = br.readLine();
//        System.out.println("Dict " + resStr);
//        engWordByte = engWord.getBytes("UTF-8");
//        resStrByte = resStr.getBytes("UTF-8");
        try {
//          System.out.println("substr " + (resStr.substring(0, (engWord.length() + 1))));

//        if ((resStr).regionMatches(true, 0, (engWord + ";"), 0, (engWord.length() + 1))) {
//        if ((resStr.substring(0,(engWord.length()+1))).compareToIgnoreCase((engWord+ ";"))==0) {
          if ((resStr.substring(0, (engWord.length()+ 1))).equals(engWord + ";")) {
            System.out.println("YESSSS");
            if (sb.length() > 0) {

              counter++;
              sb.append(" " + counter + ") ");

              sb.append(new StringBuilder(resStr.toLowerCase()).substring((int) engWord.length() + 1));
              System.out.println("String Builder" + sb.toString());

            } else {

              sb.append(resStr.toLowerCase());
              counter++;
              sb.insert(((int) engWord.length() + 1), counter + ") ");
//            System.out.println("String Builder"+sb.toString());
            }
          }

        } catch (StringIndexOutOfBoundsException e1) {
//          System.out.println("StringIndexOutOfBoundsException" + e1);
        }
//       
      } while ((char) resStr.charAt(0) <= initLet);

    } catch (UnsupportedEncodingException exep) {
      System.out.println("Unsupported encoding of file.");
    } catch (NullPointerException e) {
      System.out.println("No words for translation.");
    } catch (IOException exc) {
      System.out.println("I/O Error: " + exc);

    }

    newResult = sb.toString();
    if (newResult.length()>0) {
    System.out.println("newRes " + newResult);
    } else System.out.println("No match found for " + engWord +"\r\n");
    return newResult;
  }

  String translate() {
    String enWord;

    try (BufferedReader brHistory = new BufferedReader(new InputStreamReader(new FileInputStream("e:/Dropbox/Anki/all_history.txt"), "UTF-8"));
        FileWriter fw = new FileWriter("e:/Dropbox/Anki/Translation.txt", true)) {
      do {
        enWord = brHistory.readLine();
        System.out.println("Word for translation : " + enWord);
//        fw.write(search(enWord) + "\r\n");
        fw.write(search(enWord) + "\r\n");

      } while (enWord != null);

    } catch (IOException ex) {
      ex.printStackTrace();
    } catch (NullPointerException ex1) {
      System.out.println("End of History file reached ");
    }

    return transl;
  }

}

public class AnkiHelper2 {

  public static void main(String[] args) throws IOException {
    Helper2 h = new Helper2();
    h.translate();

  }

}

У попередніх версіях коли не морочився з кодуваннями, то все працювало, але не працювало з кирилицею.
На всякий випадок докладу два файли з якими працює програма.

Post's attachments

Dictionary.rar 1.46 mb, 1 downloads since 2014-11-17 

2

Re: Порівняти дві змінні String в форматі UTF-8

Спробуйте в 34-му рядку прибрати "+1"