1 Востаннє редагувалося DoneeX (18.11.2014 10:53:26)

Тема: C. Warning. Не можу знайти помилку.

Видає попередження: 'f' may be used uninitialized in this function [-Wmaybe-uninitialized] в рядку case 2:searsh(f); break;

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>
typedef struct
{
  char vb[100];
  char mod[100];
  char col[100];
  char har[100];
  float cina;
}phones;

void new_base()
{
  FILE *f;
  phones t;
  int i,n;
  f=fopen("Baza.bd","wb");
  printf("\nKilkist telephoniv:");
  scanf("%d",&n);
  for (i=0;i<n;i++)
  {
    system("cls");
    printf("\n%d-j zapys\n",i+1);
    printf("Vyrobnyk: ");
    scanf("%s",t.vb);
    printf("model: ");
    scanf("%s",t.mod);
    printf("Kolir: ");
    scanf("%s",t.col);
    printf("harakterystyky: ");
    scanf("%s",t.har);
    printf("Cina: ");
    scanf("%f",&t.cina);
    fwrite(&t,sizeof(t),1,f);
  }
  fclose(f);
 }
int write(FILE *f)
{
  system("cls");
  phones t;
  f=fopen("Baza.bd","rb");
  fread(&t,sizeof(phones),1,f);
  while (!feof(f))
  {    
    printf("\n%s %s/%s/ %4.2f",t.vb,t.mod,t.col,t.cina);
    fread(&t,sizeof(phones),1,f);   
   }
  fclose(f);
  printf("\n\n\n...");
  getch();
  return 0;
}
void searsh(FILE *f)
{
  system("cls");
  phones t;
  int nom;
  //system("cls");
  printf("\nVvedit nomer zapysu: ");
  scanf("%d",&nom);
  f=fopen("Baza.bd","rb");
    nom--;
    fseek(f,nom*sizeof(phones),SEEK_SET);
    fread(&t,sizeof(phones),1,f);
    printf("\n%s %s/%s/ %4.2f",t.vb,t.mod,t.col,t.cina);
  fclose(f);
  printf("\n\n\n...");
  getch();  
}

void redag(FILE *f)
{
  system("cls");
  phones t;
  int nom;
  printf("\nVvedit nomer zapysu:");
  scanf("%d",&nom);
  f=fopen("Baza.bd","r+b");
  fseek(f,(nom-1)*sizeof(phones),SEEK_SET);
  printf("\nVvedennya novoiinformacii:\n");
  printf("Vyrobnyk: ");
  scanf("%s",t.vb);
  printf("model: ");
  scanf("%s",t.mod);
  printf("Kolir: ");
  scanf("%s",t.col);
  printf("harakterystyky: ");
  scanf("%s",t.har);
  printf("Cina: ");
  scanf("%f",&t.cina);
  fwrite(&t,sizeof(t),1,f); 
  fclose(f);
  printf("\n\n\n");  
}

void dodav(FILE *f)
{
  system("cls");
  phones t;
  int i,new;
  f=fopen("Baza.bd","ab");
  printf("\nVvedit kilkist novyh zapusiv:");
  scanf("%d",&new);
  while (new<1)
  {
     printf("\nNevirna kilkist zapysiv...");
     printf("\nVvedit kilkist novyh zapysiv: ");
     scanf("%d",&new);
  }
  for (i=0;i<new;i++)
  {
    printf("Vyrobnyk: ");
    scanf("%s",t.vb);
    printf("model: ");
    scanf("%s",t.mod);
    printf("Kolir: ");
    scanf("%s",t.col);
    printf("harakterystyky: ");
    scanf("%s",t.har);
    printf("Cina: ");
    scanf("%f",&t.cina);
    fwrite(&t,sizeof(t),1,f);
  }
  fclose(f);
  printf("\n\n\n...");      
}

void delet(FILE *f)
{
  system("cls");
  phones t[50];
  f=fopen("Baza.bd","rb");
  int nom,i=-1,j;
  printf("\nVvedit nomer zapysu:");
  scanf("%d",&nom);
  while (!feof(f))
  {
     i++;
     fread(&t[i],sizeof(phones),1,f);
  }
  fclose(f);
  f=fopen("Baza.bd","wb");
  for (j=0;j<i;j++)
    if (j!=(nom-1)) fwrite(&t[j],sizeof(phones),1,f);
  fclose(f);  
  printf("\n\n\n...");  
}
int main()
{
  FILE *f;
  int pp;
  while (pp!=0)
  {
     system("cls");
     printf("\nRobota z bazoyu dannyh....");
     printf("\nVyberit potribnu diyu:\n");
     printf("\n1 stvorenya novoi bazu danuh");
     printf("\n2 poshuk abonenta za indexom");
     printf("\n3 redaguv vubranogo zapuzu");
     printf("\n4 dodav novuh danuh u bazu");
     printf("\n5 vuved infom pro vsih korustuvachiv");
     printf("\n6 vudalen vubranoi infomazii");
         printf("\n0.....Vyhid z programmy....\n");
     scanf("%d",&pp);
     switch (pp)
     {
       case 1: new_base(); break;
       case 2: searsh(f); break;
       case 3: redag(f); break;
       case 4: dodav(f); break;
       case 5: write(f); break;
       case 6: delet(f); break;
     }
         
  }
  return 0;
}

2

Re: C. Warning. Не можу знайти помилку.

Він лається на те, що ви передаєте параметром в функцію searsh невідомо що (значення f ви не виставили). А, власне, нащо ви щось передаєте цій функції? Вона сама знає, який файл відкрити, і закриває його перед поверненням - то нащо їй цей параметр?

3

Re: C. Warning. Не можу знайти помилку.

Все працює на інших комп'ютерах. Якась помилка у моєму компіляторі. Можна закривати тему.

4 Востаннє редагувалося koala (19.11.2014 21:15:53)

Re: C. Warning. Не можу знайти помилку.

Так і у вас має працювати. Це не помилка, а попередження. Хіба що стоїть параметр -Werror (тлумачити попередження як помилки).

5

Re: C. Warning. Не можу знайти помилку.

В мене після запуску писало типу Press any key .... і все. А на інших комп'ютерах працювала програма як повинна.