1

Тема: Вивід результату - послідовність ходів.

Доброго дня!

Виникла потреба в реалізації даного завдання:
Задані координати двох клітинок шахової дошки (наприклад, А5 і С2). Знайти мінімальну кількість ходів, які потрібні шаховому коню, що перейти з першої клітинки на другу.

Результат виконання повинен мати наступний формат:
1. Мінімальна кількість ходів
2. Послідовність ходів

Маючи в арсеналі лише мінімальні теоретичні знання C# вирішив знайти на просторах інтернету реалізації подібних завдань, які конвертував в C#. В результаті отримав:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace MissionImposible
{
  class Point
  {
    public int x;
    public int y;

    public Point()
    {
      Console.WriteLine("Write x");
      x = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("Write y");
      y = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
    }

    public Point(int X, int Y)
    {
      x = X;
      y = Y;
    }
  }

  class Program
  {
    static bool correct(int x, int y, int n)
    {
      if (x < 0 || y < 0)
        return false;
      if (x >= n || y >= n)
        return false;
      return true;
    }

    static void Solve()
    {
      int[] moveX = { -2, -2, -1, -1, 1, 1, 2, 2 }; 
      int[] moveY = { -1, 1, -2, 2, -2, 2, -1, 1 };
      
      Console.WriteLine("Write N...");
      var inputString = Console.ReadLine();
      int n = Convert.ToInt32(inputString);
      Point begin = new Point();
      Point end = new Point();
      int[,] mas = new int[n, n];
      for (int i = 0; i < n; i++)
      {
        for (int j = 0; j < n; j++)
        {
          mas[i, j] = -1;
        }
      }

      mas[begin.x, begin.y] = 0;
      var q = new System.Collections.Generic.Queue<Point>();
      q.Enqueue(begin);
      while (q.Count != 0)
      {
        Point cur = q.Dequeue();
        for (int i = 0; i < 8; i++)
        {
          int x = cur.x + moveX[i];
          int y = cur.y + moveY[i];
          if (correct(x, y, n) && mas[x, y] == -1)
          {
            mas[x, y] = mas[cur.x, cur.y] + 1;
            if (end.x == x && end.y == y)
            {
              Console.WriteLine(mas[end.x, end.y]);
              Console.ReadLine();
              return;
            }
            q.Enqueue(new Point(x, y));
          }
          
        }
      }
    }

    static void Main(string[] args)
    {
      Solve();
    }
  }
}Програма працює і виводить вірний результат, але потрібно ще реалізувати вивід послідовності ходів, що у мене не виходить. Буду вдячний за Ваші ідеї!