1

Тема: Заповнення массиву по часовій стрілці. 3-я версія

Дуже довго сам шукав тому ось .Приймає на  вхід число , на виході дає прямокутну матрицю заповнену числами від 1- до числа в квадраті.

n = int(input())
def spiral(n):
  dx,dy = 1,0      
  x,y = 0,0       
  myarray = [[None]* n for j in range(n)]
  for i in range(1,(n**2)+1):
    myarray[x][y] = i
    nx,ny = x+dx, y+dy
    if 0<=nx<n and 0<=ny<n and myarray[nx][ny] == None:
      x,y = nx,ny
    else:
      dx,dy = -dy,dx
      x,y = x+dx, y+dy
  return myarray
 
def printspiral(myarray):
  n = range(len(myarray))
  for y in n:
    for x in n:
      print ("%2i" % myarray[x][y],end=' ') 
    print ('\t')
printspiral(spiral(n))