1

Тема: Переклад коду з Pascal на C++

Привіт!
Допоможіть перекласти код з Pascal на C++
Програма для вирішення колізій при хешуванні методом ланцюжків ...

type 
  link = ^node;
  node = record
  key: integer;
  st: string;
  next: link;
end;
 
var
  mas: array[0..9] of link;
 
function h(key: integer): integer;
begin
  h:=key mod 10;
end;
 
function search(key1: integer; st1: string): link;
var
  i: integer;
  q, p, s: link;
begin
  i:= h(key1);
  q:=nil;
  p:=mas[i];
  while p <> nil do
  begin
    if p^.key = key1 then
    begin
        search:=p;
        exit;  
    end;
    q := p;
    p := p^.link;
  end;
  {Если ключ не найден, вставляем новую запись}
  new(s);
  s^.key:=key1;
  s^.st:=st1;
  s^.next:=nil;
  if q = nil then
  mas[i]:=s
  else
  q^.next:=s;
  search:=s;
end;

2

Re: Переклад коду з Pascal на C++

Знайшов переклад, але він не зовсім працює(((

typedef
struct node {
 int key;
 string st;               // В структуре вообще запутался :(
 node *link;
 node *next;
}link;
link mas[9];
int h(int key) {
 return key % 10;
}
link search(int key1, string st1)
{
 int i;
 link q,p,s;
 i = h(key1);
 q = NULL;    // ругается на эту строку
 p = mas[i];
 while (p != NULL) { // тоже ругается
  if (*p->key = key1) {
   search = p;
   exit();
  }
  q = p;
  p = *p->link;
  }
  malloc(s);
  *s->key = key;
  *s->st = st1;
  *s->next = NULL;
  if (q == NULL) {
   mas[i] = s;
  } else {
   *q->next = s;
  }
  search = s;
}

3

Re: Переклад коду з Pascal на C++

Він і не буде, це ж не вся програма, а лише кусочок.

4

Re: Переклад коду з Pascal на C++

bunyk написав:

Він і не буде, це ж не вся програма, а лише кусочок.

Тобто не весь?!? це функції і процедура написані повнісю.... звірявся з кодом на паскалі....
Що ви мали на увазі???

5

Re: Переклад коду з Pascal на C++

Так і на паскалі не вся програма... В паскалі програми закінчуються словом end після якого стоїть крапка. Не з комою.

Ви її запускали?

6 Востаннє редагувалося n3250sasha (04.11.2012 14:37:57)

Re: Переклад коду з Pascal на C++

bunyk написав:

Так і на паскалі не вся програма... В паскалі програми закінчуються словом end після якого стоїть крапка. Не з комою.
Ви її запускали?

Так це і не є вся програма! Це тільки  функції.... Я їх не можу перекласти на C++....

7

Re: Переклад коду з Pascal на C++

Ось сайт з яког я брав цей код:
http://www.structur.h1.ru/hash.htm

8

Re: Переклад коду з Pascal на C++

І що ви хочете щоб я на тому сайті виправив код?

Спочатку вам самим потрібно зрозуміти для чого у вашій програмі хеш, і що взагалі повинна робити програма.

9 Востаннє редагувалося n3250sasha (04.11.2012 22:41:33)

Re: Переклад коду з Pascal на C++

bunyk написав:

І що ви хочете щоб я на тому сайті виправив код?
Спочатку вам самим потрібно зрозуміти для чого у вашій програмі хеш, і що взагалі повинна робити програма.

Пояснюю. Мені потрібно написати програму яка показує як працюють алгоритми хешування.
" Разрешение коллизий при хешировании методом открытой адресации. " -  я зробив з повним покроковим виведенням роботи алгоритму, з тими функціями і процедурою що там описан на Pascal, просто перевівши на C++ і дописав покровове виведення, а тепер потрібно зробити таке саме тільки для " Разрешение коллизий при хешировании методом цепочек. " але я не знаю як перевести цей код на C++...