1

Тема: Допоможіть написати код С

Заповнити сектори матрицi, якi лежать влiво i вправо вiд головної та побiчної дiагоналей, значеннями вектора b1, b2, ... , b32, вiд лiвого верхньго кута вниз - вправо. Решта матрицi заповнити нулями.
   Обчислення, які вимагає завдання, необхідно оформити у вигляді багатофайлового проекту, якому є декілька файлів з функціями програми та заголовочні файли. Задача, яка задана в завданні має бути реалізована у вигляді окремої функції (чи функцій) і розміщатися в окремому файлі (чи файлах). Функція main має демонструвати працездатність основної задачі. Тобто, задавати вхідні параметри, звертатися до підпрограми тестованої задачі та виводити результати. Якщо задача буде себе по різному вести при різних вхідних параметрах, то функція main має тестувати всі можливі варіанти.
   Ввід даних можна виконувати із (текстового) файлу .

Post's attachments

1451.png 10.3 kb, 223 downloads since 2014-12-22 

2

Re: Допоможіть написати код С

Знайдіть у правилах картинку і помедитуйте на неї.