Тема: Допоможіть розібрати код.

доброго дня!!! Допоможіть будь ласка,дозвольте розібрати цей код.

Я взагалі дуже слабкий в кодах.

Отже Pervyj - це простір імен. Що using namespace System?

Звідки береться це System? Що це мається на увазі - клас чи не клас або що

і як його використовувати??

Далі потім.

#pragma once 

#using <mscorlib.dll>

namespace Pervyj
{
 using namespace System;
 using namespace System::ComponentModel;
 using namespace System::Drawing;
 using namespace System::Runtime::ExceptionServices;
 using namespace System::Runtime::InteropServices;
 using namespace System::Windows::Forms;

 using namespace System;
 public __gc class Form1;

 public __gc class Form1 : public System::Windows::Forms::Form
 {
  private: System::Windows::Forms::TextBox * textBox1;
  private: System::Windows::Forms::TextBox * textBox2;
  private: System::Windows::Forms::Label * label1;
  private: System::Windows::Forms::Label * label2;
  private: System::Windows::Forms::Label * label3;
  private: System::Windows::Forms::Button * button1;
  private: System.ComponentModel.Container * components;
  public: Form1();
  private: System.Void InitializeComponent();
  private: System.Void ~Form1();
  private: System.Void button1_Click(System.Object * sender, System.EventArgs * e);
  protected: [HandleProcessCorruptedStateExceptionsAttribute]
  virtual System.Void Dispose([MarshalAsAttribute(System::Runtime::InteropServices::UnmanagedType::U1)] System.Boolean A_0);
 };

 inline Form1::Form1() : System.Windows.Forms.Form()
 {
  try
  {
   this->InitializeComponent();
  }
  __finally
  {
   __super::Dispose(true);
  }
 }
 inline System.Void Form1::InitializeComponent()
 {
  this->textBox1 = new System::Windows::Forms::TextBox();
  this->textBox2 = new System::Windows::Forms::TextBox();
  this->label1 = new System::Windows::Forms::Label();
  this->label2 = new System::Windows::Forms::Label();
  this->label3 = new System::Windows::Forms::Label();
  this->button1 = new System::Windows::Forms::Button();
  __super::SuspendLayout();
  this->textBox1->set_Location(new System::Drawing::Point(119, 12));
  this->textBox1->set_Name(S"textBox1");
  this->textBox1->set_Size(new System::Drawing::Size(161, 20));
  this->textBox1->set_TabIndex(0);
  this->textBox2->set_Location(new System::Drawing::Point(119, 70));
  this->textBox2->set_Name(S"textBox2");
  this->textBox2->set_Size(new System::Drawing::Size(161, 20));
  this->textBox2->set_TabIndex(1);
  this->label1->set_AutoSize(true);
  this->label1->set_ForeColor(System::Drawing::SystemColors::get_Desktop());
  this->label1->set_Location(new System::Drawing::Point(12, 9));
  this->label1->set_Name(S"label1");
  this->label1->set_Size(new System::Drawing::Size(35, 13));
  this->label1->set_TabIndex(2);
  this->label1->set_Text(S"label1");
  this->label2->set_AutoSize(true);
  this->label2->set_ForeColor(System::Drawing::SystemColors::get_Desktop());
  this->label2->set_Location(new System::Drawing::Point(12, 73));
  this->label2->set_Name(S"label2");
  this->label2->set_Size(new System::Drawing::Size(35, 13));
  this->label2->set_TabIndex(3);
  this->label2->set_Text(S"label2");
  this->label3->set_AutoSize(true);
  this->label3->set_ForeColor(System::Drawing::SystemColors::get_Desktop());
  this->label3->set_Location(new System::Drawing::Point(60, 229));
  this->label3->set_Name(S"label3");
  this->label3->set_Size(new System::Drawing::Size(35, 13));
  this->label3->set_TabIndex(4);
  this->label3->set_Text(S"label3");
  this->button1->set_Location(new System::Drawing::Point(47, 132));
  this->button1->set_Name(S"button1");
  this->button1->set_Size(new System::Drawing::Size(83, 23));
  this->button1->set_TabIndex(5);
  this->button1->set_Text(S"Расчет");
  this->button1->set_UseVisualStyleBackColor(true);
  add_Click(new System.EventHandler(this->button1, this->button1_Click));
  __super::set_AutoScaleDimensions(new System::Drawing::SizeF(6, 13));
  __super::set_AutoScaleMode(1);
  __super::set_ClientSize(new System::Drawing::Size(292, 273));
  __super::get_Controls()->Add(this->button1);
  __super::get_Controls()->Add(this->label3);
  __super::get_Controls()->Add(this->label2);
  __super::get_Controls()->Add(this->label1);
  __super::get_Controls()->Add(this->textBox2);
  __super::get_Controls()->Add(this->textBox1);
  __super::set_Name(S"Form1");
  __super::set_Text(S"Form1");
  __super::ResumeLayout(false);
  __super::PerformLayout();
 }
 inline System.Void Form1::~Form1()
 {
  // Evaluation version.
 }
 inline System.Void Form1::button1_Click(System.Object * sender, System.EventArgs * e)
 {
  // Evaluation version.
 }
 inline System.Void Form1::Dispose([MarshalAsAttribute(System::Runtime::InteropServices::UnmanagedType::U1)] System.Boolean A_0)
 {
  if ((A_0 != false))
  {
   try
   {
    this->~Form1();
   }
   __finally
   {
    __super::Dispose(true);
   }
  }
  else
  {
   __super::Dispose(false);
  }
 }
}

2

Re: Допоможіть розібрати код.

Дмитро-Чебурашка написав:

Що using namespace System?

Це означає, що для об'єктів з простору імен System не треба буде дописувати System::. Тобто замість

private: System::Windows::Forms::TextBox * textBox1;

можна було написати

private: TextBox * textBox1;

А взагалі - страшний гівнокод. Якщо вам не платять за це - не лізьте у нього.

Подякували: Дмитро-Чебурашка1

3

Re: Допоможіть розібрати код.

А чому говнокод? Як на мене то тут не автозгенерованого коду десь 1% а може і такого проценту немає, тому тут важко судити.

4

Re: Допоможіть розібрати код.

Якщо тільки та функція ініціалізації форми не сама створилася (може бути у візуал студіо, чи с++ білдері) під час напихання компонентами, то це дійсно страшний гівнокод.

5

Re: Допоможіть розібрати код.

Яким чином з того, що код автогенерований, випливає, що він не гівнокод?

6

Re: Допоможіть розібрати код.

Справидливо, але всерівно я не бачу тут паганого коду, навіть якщо припустити що це хтось написав вручну, що тут не так?

Re: Допоможіть розібрати код.

Дуже дуже дякую!!

8 Востаннє редагувалося Дмитро-Чебурашка (20.01.2015 19:00:04)

Re: Допоможіть розібрати код.

Спасибі велике!! Звичайно цей код згенерований, причому програмою Spices.Net Decompiler
а ось увесь проект. Причому я не зрозумів, як він з'явився! Я жал- тиснув усі кнопки, і раптом ось, з'явився,

напевно, правильно писати не проект, а просто код. Нічого подібного я раніше не бачив, такого ось коду тобто!
І не можу судити поганий він або хороший, а хотів розібрати його, що він, тому що хотів зрозуміти.

Здається код таки нормально читається, я не можу судити строго. що в йому паганого.


А цікаво подивитися приклади дуже красивого гарного коду!