1

Тема: [FASM] x86 Position-independent code, proof of concept

У якості розминки, наваяв приклад частково позиційно-незалежного коду. Завдяки частковості, ми отримуємо дуже компактне PI-тіло, яке, наприклад, можемо кудись заінжектити.

http://i63.сайт-злодій/big/2015/0126/0f/207014b4b480eca9a364dae9e4f5d80f.png

За приклад візьмемо наступний код:

WSADATA wsaData;
char *m, name[128];

WSAStartup(0x202, &wsaData);
gethostname(name, 128);
m = inet_ntoa(*(struct in_addr*)gethostbyname(name)->h_addr_list[0]);
MessageBoxA(0, m, "Заголовок", MB_OK);
WSACleanup();
ExitProcess(0);

shellcode.asm

  format pe gui 5.01

  entry start

  include 'win32ax.inc'

  struct APIS
    MessageBoxA   rd 1
    ExitProcess   rd 1
    WSAStartup   rd 1
    gethostname   rd 1
    inet_ntoa    rd 1
    gethostbyname  rd 1
    WSACleanup   rd 1
  ends

  struct CONFIG
    apis    APIS
    wsaData   WSADATA
    name    rb 128
    tittle   rb 20
  ends

;  ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~
section '.data' data readable writeable                 // секція даних

api_table dd  nMessageBoxA,\
        nExitProcess,\
        nWSAStartup,\
        ngethostname,\
        ninet_ntoa,\
        ngethostbyname,\
        nWSACleanup,\
        -1

  nMessageBoxA  db 'MessageBoxA',    0
  nExitProcess  db 'ExitProcess',    0
  nWSAStartup   db 'WSAStartup',    0
  ngethostname  db 'gethostname',    0
  ninet_ntoa   db 'inet_ntoa',     0
  ngethostbyname db 'gethostbyname',   0
  nWSACleanup   db 'WSACleanup',    0

  user32     db 'user32',      0
  kernel32    db 'kernel32',     0
  ws2_32     db 'ws2_32',      0

  ttl       db 'Заголовок',     0

  shc       rd           1
  cfg       rd           1
  hHeap      rd           1


shellcode:
  virtual at ebp
    config CONFIG
  end virtuaL

  lea eax, [config.wsaData]
  push eax
  push 0x202
  call [config.apis.WSAStartup]

  push 128
  lea eax, [config.name]
  push eax
  call [config.apis.gethostname]

  lea eax, [config.name]
  push eax
  call [config.apis.gethostbyname]

  mov eax, [eax + hostent.h_addr_list]
  mov eax, [eax]

  push dword[eax]
  call [config.apis.inet_ntoa]

  push 0
  lea edx, [config.tittle]
  push edx
  push eax
  push 0
  call [config.apis.MessageBoxA]

  call [config.apis.WSACleanup]

  push 0
  call [config.apis.ExitProcess]
size_shellcode = $ - shellcode
;  ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~


;  ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~
section '.text' code readable executable                // секція коду

start:
  // аналог GetProcessHeap()
  mov eax, [fs:0x30]
  mov eax, [eax + 0x18]
  mov [hHeap], eax

  // виділяємо пам'ять під структуру
  invoke HeapAlloc, [hHeap], HEAP_ZERO_MEMORY, sizeof.CONFIG
  mov [cfg], eax

  // ..під шеллкод
  invoke HeapAlloc, [hHeap], HEAP_ZERO_MEMORY, size_shellcode
  mov [shc], eax

  // знаходимо адреси winapi
  mov ebx, [cfg]
  mov esi, api_table
.a: cmp dword[esi], nMessageBoxA
  ja @f
  push user32
  jmp .b
@@: cmp dword[esi], nExitProcess
  ja @f
  push kernel32
  jmp .b
@@: push ws2_32
.b: invoke LoadLibraryA
  invoke GetProcAddress, eax, dword[esi]
  mov dword[ebx], eax
  add esi, 4
  add ebx, 4
  cmp dword[esi], -1
  jne .a

  mov ebx, [cfg]
  invoke lstrcpyA, addr ebx + CONFIG.tittle, ttl

  // копіюємо шеллкод у пам'ять
  mov esi, shellcode
  mov edi, [shc]
  mov ecx, size_shellcode
  rep movsb

  // передаєм вказівник на структуру та стартуємо шеллкод
  mov ebp, [cfg]
  push ebp
  jmp [shc]
;  ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~


;  ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~
section '.idata' import data readable writeable             // секція імпорту

  library kernel32, 'kernel32.dll',\
      user32, 'user32.dll'


  import kernel32,\
      GetProcAddress, 'GetProcAddress',\
      LoadLibraryA, 'LoadLibraryA',\
      HeapAlloc, 'HeapAlloc',\
      lstrcpyA, 'lstrcpyA'
;  ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~

http://i58.сайт-злодій/big/2015/0126/d9/9db084d9a94c691a72908347aa9172d9.png

Подякували: 0xDADA11C7, Pernat1y2

2

Re: [FASM] x86 Position-independent code, proof of concept

Дивно все це - шеллкод, розкиданий по секціях РЕ файла, зі статичним імпортом,

 
// виділяємо пам'ять під структуру
invoke HeapAlloc, [hHeap], HEAP_ZERO_MEMORY, sizeof.CONFIG
mov [cfg], eax

Іноді стеку достатньо і без танку з бубном.

3

Re: [FASM] x86 Position-independent code, proof of concept

0xDADA11C7 написав:

Дивно все це - шеллкод, розкиданий по секціях РЕ файла, зі статичним імпортом,

частково позиційно-незалежного коду

Як приклад: розробити руткіт для контролю запису в реєстрі, або ж наявності файла на диску, і у разі видалення яких - потрібно усе відновити. У цьому випадку, навіщо мені тягнути зайве?

4

Re: [FASM] x86 Position-independent code, proof of concept

Так, таке буває. Я сам розширення для свого пакувальника писав у позиційнонезалежному стилі.

5

Re: [FASM] x86 Position-independent code, proof of concept

Під "зайве", я мав на увазі loadlibrary та getprocaddress, відповідно до мого способу. Звісно він не компенсує повної незалежності, але все ж таки, воно буває необхідним. Не економно, заради невеликої кількості call'ів, тягнути свої велосипеди, якщо є можливість елегантно підготувати та використати малу "бойову" ділянку коду.

6

Re: [FASM] x86 Position-independent code, proof of concept

Так, і не буде працювати при інжекті, якщо одна із бібліотек не буде завантажена (user32/kernel32/ws2_32). Лажа вийшла =\ Гра не варта свічок. Краще один раз написати повноцінний пі-код, аніж частковий, та годинами його дебажити. 200-300 байт не така уж і роскіш..
На граблях, як на батуті, c#$&. Закрийте нафіг тему ((

7

Re: [FASM] x86 Position-independent code, proof of concept

Ваша тема це цілком нормальний творчій пошук, що навіть може комусь знадобится.

Гра не варта свічок.

Варта, але не скрізь. Мій варіант позиційно-незалежного коду (плагін відновлення стеку і початкового(системного) обробника виключень SEH):

  include '%FASMINC%\Win32a.inc'
  include 'loadpe.inc'
  szHash 'UnhandledExceptionFilter', hashUnhandledExceptionFilter
   
  org 0x0
  use32
  __3BIP_PLUGIN_HEADER__ start, 'RESTORESEH'
  pUnhandledExceptionFilter dd 0
  start:
  stdcall DWord [edi+_LOADPE_DATA.pAltGetProcAddress], edi, DWord [edi+_LOADPE_DATA.hKernel32], DWord [edi+_LOADPE_DATA.pCompareHash], hashUnhandledExceptionFilter
  xor edx, edx
  dec edx
  mov eax, DWord [fs:0]
  .unchain:
  cmp DWord [eax], edx
  jz .down
  mov eax, DWord [eax]
  jmp short .unchain
  .down:
  mov DWord [fs:0], eax
  add esp, DWord [edi+_LOADPE_DATA.dwDeepOfStack]
  jmp DWord [esi+_3B1P_PLUGIN_HEADER.pReturn]
  __3BIP_PLUGIN_TAIL__ 'RESTORESEH'

Звідсіля.