1 Востаннє редагувалося Дмитро-Чебурашка (04.02.2015 18:06:47)

Тема: Допоможіть запустити бумеранг!

Доброго дня усім !! Хай щастить!
  Я другий день мучу бумеранг- декомпілятор такий. Загалом тепер лається так мов "Точка входа в процедуру ?x@QPoint@@QBEHXZ не найдена в библиотеке DLL QtCore4.dll. ".

До речі, він в мене по черзі, просив купу різних длл, мовляв знайти не можу і усе таке.
Я йому три години їх підвантажував. Тепер нарешті ось.

Дуже хочу з ним погратися !!!

2

Re: Допоможіть запустити бумеранг!

бумеранг вже давно як не розвивається, IDA pro використовуйте, версія 6.1 чи 6.5. А там жне далі Otions -> Demangles names - * Names, що б не читати такі страшні x@QPoint@@QBEHXZ.
чого саме бумеранг ?

Re: Допоможіть запустити бумеранг!

Тобто може хтось підкаже як налагодити. Або ж виложить сюди робочу вєрсію Бумеранга, бо я вже затрахавсь, прямо кажучі!  Заздалегідь дуже дякую!

Re: Допоможіть запустити бумеранг!

чого саме бумеранг ?   Та не знаю!Просто хотів спробувати, порівняти, я ж не знаю як він працює, перевірити його. цікаво просто!

Re: Допоможіть запустити бумеранг!

Дякую!! IDA в мене є.  Але опції я знаю дуже погано!

Re: Допоможіть запустити бумеранг!

Доброго часу доби! Друзі, хтось грав з декомпеляторами? Ось, бумеранг.
Я звичайно дико вибачаюся.. як йому на вхід правильно подати файл? Щось не те.

Re: Допоможіть запустити бумеранг!

Все вже
Тобто я його запустив.І використовую, щоправда він падає

Re: Допоможіть запустити бумеранг!

Так, падає. При цьому викликається відладчик Олька. Програма намагається узяти щось з нульової адреси. Я використовую Boomerang - GUI, тобто консольну версію.

Загалом ось

0049D467  8B13       MOV EDX,DWORD PTR DS:[EBX]  виникає виключення


0049D3E0  51        PUSH ECX
0049D3E1  53        PUSH EBX
0049D3E2  55        PUSH EBP
0049D3E3  56        PUSH ESI
0049D3E4  57        PUSH EDI
0049D3E5  8B7C24 18    MOV EDI,DWORD PTR SS:[ESP+18]   
0049D3E9  8BF1       MOV ESI,ECX            
0049D3EB  8D4424 18    LEA EAX,DWORD PTR SS:[ESP+18]   
0049D3EF  50        PUSH EAX             
0049D3F0  8D4C24 14    LEA ECX,DWORD PTR SS:[ESP+14]   
0049D3F4  8D6E 60     LEA EBP,DWORD PTR DS:[ESI+60]   
0049D3F7  51        PUSH ECX             
0049D3F8  8BCD       MOV ECX,EBP            
0049D3FA  897C24 20    MOV DWORD PTR SS:[ESP+20],EDI   
0049D3FE  E8 9DACFEFF   CALL boomeran.004880A0      
0049D403  8B00       MOV EAX,DWORD PTR DS:[EAX]    
0049D405  3B46 64     CMP EAX,DWORD PTR DS:[ESI+64]   
0049D408  75 04      JNZ SHORT boomeran.0049D40E    
0049D40A  33DB       XOR EBX,EBX            
0049D40C  EB 18      JMP SHORT boomeran.0049D426
0049D40E  8B58 10     MOV EBX,DWORD PTR DS:[EAX+10]   
0049D411  85DB       TEST EBX,EBX           
0049D413  74 11      JE SHORT boomeran.0049D426
0049D415  8B13       MOV EDX,DWORD PTR DS:[EBX]    
0049D417  8BCB       MOV ECX,EBX
0049D419  FF52 08     CALL DWORD PTR DS:[EDX+8]     
0049D41C  84C0       TEST AL,AL
0049D41E  75 24      JNZ SHORT boomeran.0049D444
0049D420  837B 48 01    CMP DWORD PTR DS:[EBX+48],1   
0049D424  7D 1E      JGE SHORT boomeran.0049D444   
0049D426  8B46 14     MOV EAX,DWORD PTR DS:[ESI+14]  
0049D429  3B78 18     CMP EDI,DWORD PTR DS:[EAX+18]  
0049D42C  72 7E      JB SHORT boomeran.0049D4AC
0049D42E  3B78 1C     CMP EDI,DWORD PTR DS:[EAX+1C]  
0049D431  73 79      JNB SHORT boomeran.0049D4AC
0049D433  8B4E 18     MOV ECX,DWORD PTR DS:[ESI+18]  
0049D436  57        PUSH EDI
0049D437  56        PUSH ESI             
0049D438  E8 E333FAFF   CALL boomeran.00440820      
0049D43D  8BCE       MOV ECX,ESI
0049D43F  E8 6CE0FFFF   CALL boomeran.0049B4B0      
0049D444  85DB       TEST EBX,EBX           
0049D446  75 1F      JNZ SHORT boomeran.0049D467   
0049D448  8D4424 18    LEA EAX,DWORD PTR SS:[ESP+18]
0049D44C  50        PUSH EAX
0049D44D  8D4C24 14    LEA ECX,DWORD PTR SS:[ESP+14]
0049D451  51        PUSH ECX
0049D452  8BCD       MOV ECX,EBP
0049D454  897C24 20    MOV DWORD PTR SS:[ESP+20],EDI
0049D458  E8 43ACFEFF   CALL boomeran.004880A0    
0049D45D  8B00       MOV EAX,DWORD PTR DS:[EAX]  
0049D45F  3B46 64     CMP EAX,DWORD PTR DS:[ESI+64] 
0049D462  74 03      JE SHORT boomeran.0049D467
0049D464  8B58 10     MOV EBX,DWORD PTR DS:[EAX+10]                 
0049D467  8B13       MOV EDX,DWORD PTR DS:[EBX]  ; TUTA 00000000
0049D469  8BCB       MOV ECX,EBX
0049D46B  FF52 08     CALL DWORD PTR DS:[EDX+8]              
0049D46E  84C0       TEST AL,AL                     
0049D470  0F85 98000000  JNZ boomeran.0049D50E                
0049D476  8B7E 08     MOV EDI,DWORD PTR DS:[ESI+8]            
0049D479  8B4F 04     MOV ECX,DWORD PTR DS:[EDI+4]            
0049D47C  83C6 04     ADD ESI,4
0049D47F  8D4424 18    LEA EAX,DWORD PTR SS:[ESP+18]
0049D483  50        PUSH EAX
0049D484  51        PUSH ECX
0049D485  57        PUSH EDI
0049D486  8BCE       MOV ECX,ESI
0049D488  895C24 24    MOV DWORD PTR SS:[ESP+24],EBX
0049D48C  E8 6F66F7FF   CALL boomeran.00413B00     
0049D491  6A 01      PUSH 1
0049D493  8BCE       MOV ECX,ESI
0049D495  8BD8       MOV EBX,EAX
0049D497  E8 849AFEFF   CALL boomeran.00486F20     
0049D49C  895F 04     MOV DWORD PTR DS:[EDI+4],EBX  
0049D49F  8B53 04     MOV EDX,DWORD PTR DS:[EBX+4]  
0049D4A2  5F        POP EDI
0049D4A3  5E        POP ESI
0049D4A4  5D        POP EBP
0049D4A5  891A       MOV DWORD PTR DS:[EDX],EBX
0049D4A7  5B        POP EBX
0049D4A8  59        POP ECX
0049D4A9  C2 0400     RETN 4             ;          
0049D4AC  A1 54814E00   MOV EAX,DWORD PTR DS:[<&MSVCP71.?cerr@st>
0049D4B1  8B35 58814E00  MOV ESI,DWORD PTR DS:[<&MSVCP71.??$?6U?$>; MSVCP71.??$?6U?$char_traits@D@std@@@std@@YAAAV?$basic_ostream@DU?$char_traits@D@std@@@0@AAV10@PBD@Z
0049D4B7  68 04904E00   PUSH boomeran.004E9004
0049D4BC  57        PUSH EDI
0049D4BD  68 E0724F00   PUSH boomeran.004F72E0          ; ASCII "attempt to decode entrypoint at address outside text area, addr="
0049D4C2  50        PUSH EAX
0049D4C3  FFD6       CALL ESI
0049D4C5  83C4 08     ADD ESP,8
0049D4C8  8BC8       MOV ECX,EAX
0049D4CA  FF15 48814E00  CALL DWORD PTR DS:[<&MSVCP71.??6?$basic_>; MSVCP71.??6?$basic_ostream@DU?$char_traits@D@std@@@std@@QAEAAV01@K@Z
0049D4D0  50        PUSH EAX
0049D4D1  FFD6       CALL ESI
0049D4D3  83C4 08     ADD ESP,8
0049D4D6  E8 954AF6FF   CALL boomeran.00401F70
0049D4DB  8A48 4C     MOV CL,BYTE PTR DS:[EAX+4C]
0049D4DE  84C9       TEST CL,CL
0049D4E0  74 2C      JE SHORT boomeran.0049D50E
0049D4E2  E8 894AF6FF   CALL boomeran.00401F70
0049D4E7  8BC8       MOV ECX,EAX
0049D4E9  E8 92FFF7FF   CALL boomeran.0041D480
0049D4EE  8B10       MOV EDX,DWORD PTR DS:[EAX]
0049D4F0  68 E0724F00   PUSH boomeran.004F72E0          ; ASCII "attempt to decode entrypoint at address outside text area, addr="
0049D4F5  8BC8       MOV ECX,EAX
0049D4F7  FF52 30     CALL DWORD PTR DS:[EDX+30]
0049D4FA  8B10       MOV EDX,DWORD PTR DS:[EAX]
0049D4FC  57        PUSH EDI
0049D4FD  8BC8       MOV ECX,EAX
0049D4FF  FF52 04     CALL DWORD PTR DS:[EDX+4]
0049D502  8B10       MOV EDX,DWORD PTR DS:[EAX]
0049D504  68 04904E00   PUSH boomeran.004E9004
0049D509  8BC8       MOV ECX,EAX
0049D50B  FF52 30     CALL DWORD PTR DS:[EDX+30]
0049D50E  5F        POP EDI
0049D50F  5E        POP ESI
0049D510  5D        POP EBP
0049D511  5B        POP EBX
0049D512  59        POP ECX
0049D513  C2 0400     RETN 4
0049D516  CC        INT3

9 Востаннє редагувалося Дмитро-Чебурашка (23.02.2015 14:34:30)

Re: Допоможіть запустити бумеранг!

Бумеранг з відкритим икодом. Шукав яндексом такий же текст. Що те знайшлося, тільки я нормальної відповідності не бачу, тобто тє що я бачу в OlliDbg як би не є тєщо в цих кодах, як я не вдивляюся.

   return NULL;
01231 #endif
01232 }
01233 
01234 void Prog::decodeEntryPoint(ADDRESS a) { 
01235   Proc* p = (UserProc*)findProc(a);
01236   if (p == NULL || (!p->isLib() && !((UserProc*)p)->isDecoded())) {
01237     if (a < pBF->getLimitTextLow() || a >= pBF->getLimitTextHigh()) {
01238       std::cerr << "attempt to decode entrypoint at address outside text area, addr=" << a << "\n";
01239       if (VERBOSE)
01240         LOG << "attempt to decode entrypoint at address outside text area, addr=" << a << "\n";
01241       return;
01242     }
01243     pFE->decode(this, a);
01244     finishDecode();
01245   }
01246   if (p == NULL)
01247     p = findProc(a);
01248   assert(p);
01249   if (!p->isLib())        // -sf procs marked as __nodecode are treated as library procs (?)
01250     entryProcs.push_back((UserProc*)p);

посилання на  цей код бумеранга
  http://boomerang.sourceforge.net/doxy/p … ource.html

Re: Допоможіть запустити бумеранг!

Не зміркую з чого почати. Взагалі багато різних файлів!! Я б може спробував сам зібрати собі консольну версію,

не зміркую, які первинники узяти.

11

Re: Допоможіть запустити бумеранг!

Починайте з власного 'Hello, World!'

Re: Допоможіть запустити бумеранг!

Ну так при розборі 'Hello, World і падає!

Re: Допоможіть запустити бумеранг!

Я б може скомпілював сам собі консольну версію, то може був би цікавий досвід.

Re: Допоможіть запустити бумеранг!

Боровся з декомпилятором як міг. Пробував його відкрити сам з себе.


Падає. Склав такого роду батник.


Падає. Ледве блимає і вистрибує відладчик. Може його треба доповнити ключами або іншими витребеньками.rem start system\game.exe startgame table_bin

start /d"D:\Double\boomerang-win32-alpha-0.3.1" boomerang.exe boomerang-gui.exe

Пробував відкрити його з іншого декомпилятора.
Інший лається


Боровся з декомпилятором як міг. Пробував його відкрити сам з себе.


Падає. Склав такого роду батник.


Падає. Ледве блимає і вистрибує відладчик. Може його треба доповнити ключами або іншими витребеньками.

Пробував відкрити його з іншого декомпилятора.
Інший лається
Довжина початкового масиву недостатня. Перевірте значення srcIndex і довжини, а також нижні межі масиву.

Інший - WindowsDecompiler.exe.

Довжина початкового масиву недостатня. Перевірте значення srcIndex і довжини, а також нижні межі масиву.

Інший - WindowsDecompiler.exe.

15 Востаннє редагувалося Дмитро-Чебурашка (04.03.2015 18:32:23)

Re: Допоможіть запустити бумеранг!

Я скачав якісь файли, гадаю що ті що потрібно, і будую поект сам. Прикиньте! Microsoft Visual Studio 10.0 лається мені так российською мовою: Ошибка    9    error C2365: log: переопределение; предыдущим определением было "функция"    d:\skladannja3\libid\boomerang\windows.cpp    268    1    boomerang


Офигеть!! Там майже вагон файлів, величезниший обїєм, але однак "функция" росийською мовою ніде в кодах бути не може  однозначна!!

Що ж це таке? Хиба такє бува?!! Щож за помилка така?

Re: Допоможіть запустити бумеранг!

// windows.cpp : Defines the entry point for the application.
//

#include <windows.h>
#include <windowsx.h>
#include <commctrl.h>
#include <sstream>
#include "resource.h"
#undef NO_ADDRESS
#include "prog.h"
#include "proc.h"
#include "signature.h"
#include "statement.h"
#include "boomerang.h"
#include "log.h"

#define MAX_LOADSTRING 100

// Global Variables:
HINSTANCE hInst;                // current instance
TCHAR szTitle[MAX_LOADSTRING];          // The title bar text
TCHAR szWindowClass[MAX_LOADSTRING];      // the main window class name
HWND hTopWnd, hStatusBar, hTreeView, hLogView;
HBRUSH yellowBrush, buttonBrush;
HFONT hTabBarFont, hMemoryDumpFont;
static Prog *prog = NULL;
std::map<Proc*,HTREEITEM> procItems;
HTREEITEM treeDragging = NULL;
HMENU clusterMenu = NULL, procMenu = NULL, callersMenu = NULL, callsMenu = NULL;
bool someUnknown = false;

enum { V_CODE, V_RTL, V_MIXED } view_as = V_RTL;

struct my_tab
{
  const char *name;
  HWND edit;
  Cluster *cluster;
};
std::map<std::string, my_tab> tabWithName;
char *selectedTab = NULL;
RECT tabBarRect;
int iCluster, iProc, iDProc, iLProc, iULProc;


class MyLParam
{
public:
  Proc *p;
  Cluster *c;
  int isCluster;
  MyLParam(Cluster *c) : c(c)
  {
    isCluster = 1;
  }
  MyLParam(Proc *p) : p(p)
  {
    isCluster = 0;
  }
};

HANDLE hDecompilerThread = NULL;

void updateDecompilerMenu()
{
  if (hDecompilerThread == NULL)
    {
      EnableMenuItem(GetMenu(hTopWnd), ID_DECOMPILER_SUSPEND, MF_GRAYED);
      EnableMenuItem(GetMenu(hTopWnd), ID_DECOMPILER_RESUME, MF_GRAYED);
      EnableMenuItem(GetMenu(hTopWnd), ID_DECOMPILER_TERMINATE, MF_GRAYED);
      EnableMenuItem(GetMenu(hTopWnd), ID_DECOMPILER_START, MF_ENABLED);
      SendMessage(hStatusBar, SB_SETICON, 2, NULL);
    }
  else
    {
      EnableMenuItem(GetMenu(hTopWnd), ID_DECOMPILER_SUSPEND, MF_ENABLED);
      EnableMenuItem(GetMenu(hTopWnd), ID_DECOMPILER_TERMINATE, MF_ENABLED);
      EnableMenuItem(GetMenu(hTopWnd), ID_DECOMPILER_START, MF_GRAYED);
      SendMessage(hStatusBar, SB_SETICON, 2, (LPARAM)LoadIcon(hInst, MAKEINTRESOURCE(IDI_RESUME)));
    }
}

void updateAllTabs()
{
  for (std::map<std::string, my_tab>::iterator it = tabWithName.begin(); it != tabWithName.end(); )
    if ((*it).first != (*it).second.cluster->getName())
      {
        struct my_tab t = (*it).second;
        if ((*it).first == selectedTab)
          selectedTab = strdup(t.cluster->getName());
        tabWithName.erase(it);
        t.name = strdup(t.cluster->getName());
        tabWithName[t.cluster->getName()] = t;
        it = tabWithName.begin();
      }
    else
      it++;
  InvalidateRect(hTopWnd, &tabBarRect, TRUE);
}

void updateTreeView()
{
  HTREEITEM h = TreeView_GetRoot(hTreeView);
  while (h)
    {
      TVITEM i;
      i.hItem = h;
      i.mask = TVIF_TEXT | TVIF_HANDLE | TVIF_PARAM;
      char buf[1024];
      i.pszText = buf;
      i.cchTextMax = sizeof(buf);
      TreeView_GetItem(hTreeView, &i);
      if (strcmp(i.pszText, ((MyLParam*)i.lParam)->c->getName()))
        {
          i.mask = TVIF_TEXT;
          strcpy(buf, ((MyLParam*)i.lParam)->c->getName());
          TreeView_SetItem(hTreeView, &i);
        }
      h = TreeView_GetNextSibling(hTreeView, h);
    }
  for (std::map<Proc*,HTREEITEM>::iterator it = procItems.begin(); it != procItems.end(); it++)
    {
      TVITEM i;
      i.hItem = (*it).second;
      i.mask = TVIF_TEXT;
      i.pszText = strdup((*it).first->getName());
      TreeView_SetItem(hTreeView, &i);
    }
}

void suspendDecompiler()
{
  EnableMenuItem(GetMenu(hTopWnd), ID_DECOMPILER_SUSPEND, MF_GRAYED);
  EnableMenuItem(GetMenu(hTopWnd), ID_DECOMPILER_RESUME, MF_ENABLED);
  SendMessage(hStatusBar, SB_SETICON, 2, (LPARAM)LoadIcon(hInst, MAKEINTRESOURCE(IDI_SUSPEND)));
  SuspendThread(hDecompilerThread);
}

void resumeDecompiler()
{
  EnableMenuItem(GetMenu(hTopWnd), ID_DECOMPILER_SUSPEND, MF_ENABLED);
  EnableMenuItem(GetMenu(hTopWnd), ID_DECOMPILER_RESUME, MF_GRAYED);
  SendMessage(hStatusBar, SB_SETICON, 2, (LPARAM)LoadIcon(hInst, MAKEINTRESOURCE(IDI_RESUME)));
  ResumeThread(hDecompilerThread);
}

void generateCodeForCluster(Cluster *c);
void generateCodeForUserProc(UserProc *p);

void updateCodeView()
{
  HTREEITEM h = TreeView_GetSelection(hTreeView);
  if (h == NULL)
    return;
  TVITEM i;
  i.hItem = h;
  i.mask = TVIF_PARAM;
  TreeView_GetItem(hTreeView, &i);
  MyLParam *lp = (MyLParam*)i.lParam;
  if (lp->isCluster)
    {
      generateCodeForCluster(lp->c);
      if (lp->c->getNumChildren() == 0)
        {
          PROGMAP::const_iterator it;
          bool found = false;
          for (Proc *proc = prog->getFirstProc(it); proc; proc = prog->getNextProc(it))
            if (proc->getCluster() == lp->c)
              {
                found = true;
                break;
              }
          if (!found)
            {
              EnableMenuItem(GetMenu(hTopWnd), ID_VIEW_DELETECLUSTER, MF_ENABLED);
              if (clusterMenu)
                EnableMenuItem(clusterMenu, ID_VIEW_DELETECLUSTER, MF_ENABLED);
            }
        }
    }
  else
    {
      UserProc *u = dynamic_cast<UserProc*>(lp->p);
      if (u)
        generateCodeForUserProc(u);
    }
}

void saveUndoPoint()
{
  return; // Possibly Mike broke it
  if (prog)
    {
      prog->takeMemo();
      if (prog->canRestore())
        EnableMenuItem(GetMenu(hTopWnd), ID_EDIT_UNDO, MF_ENABLED);
      else
        EnableMenuItem(GetMenu(hTopWnd), ID_EDIT_UNDO, MF_GRAYED);
      EnableMenuItem(GetMenu(hTopWnd), ID_EDIT_REDO, MF_GRAYED);
    }
}

// Forward declarations of functions included in this code module:
ATOM        MyRegisterClass(HINSTANCE hInstance);
BOOL        InitInstance(HINSTANCE, int);
LRESULT CALLBACK  WndProc(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);
LRESULT CALLBACK  StatusBar(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);
WNDPROC oldStatusBarProc = NULL;
LRESULT CALLBACK  TreeView(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);
WNDPROC oldTreeViewProc = NULL;
LRESULT CALLBACK  TabEdit(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);
WNDPROC oldTabEditProc = NULL;
LRESULT CALLBACK  About(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);
LRESULT CALLBACK  NewProject(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);
LRESULT CALLBACK  DebugOptions(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);
LRESULT CALLBACK  DecodeOptions(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);
LRESULT CALLBACK  DecompileOptions(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);
LRESULT CALLBACK  Decoding(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);
LRESULT CALLBACK  ProcProperties(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);
LRESULT CALLBACK  SymbolTable(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);
LRESULT CALLBACK  MemoryDump(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);

int APIENTRY WinMain(HINSTANCE hInstance,
           HINSTANCE hPrevInstance,
           LPTSTR    lpCmdLine,
           int    nCmdShow)
{
  // TODO: Place code here.
  MSG msg;
  HACCEL hAccelTable;

  char filename[MAX_PATH];
  GetCurrentDirectory(sizeof(filename), filename);
  strcat(filename, "\\");
  Boomerang::get()->setProgPath(filename);
  strcat(filename, "output");
  Boomerang::get()->setOutputPath(filename);

  InitCommonControls();

  // Initialize global strings
  LoadString(hInstance, IDS_APP_TITLE, szTitle, MAX_LOADSTRING);
  LoadString(hInstance, IDC_BOOMERANG, szWindowClass, MAX_LOADSTRING);
  MyRegisterClass(hInstance);

  // Perform application initialization:
  if (!InitInstance (hInstance, nCmdShow))
    {
      return FALSE;
    }

  hAccelTable = LoadAccelerators(hInstance, (LPCTSTR)IDC_BOOMERANG);

  // Main message loop:
  while (GetMessage(&msg, NULL, 0, 0))
    {
      if (!TranslateAccelerator(msg.hwnd, hAccelTable, &msg))
        {
          TranslateMessage(&msg);
          DispatchMessage(&msg);
        }
    }

  return (int) msg.wParam;
}

#define LOG_SIZE 1024*92
char log[LOG_SIZE], *plog = log;

class WindowLogger : public Log
{
public:
  WindowLogger() : Log() { }
  virtual Log &operator<<(const char *pstr)
  {
    if (pstr == NULL)
      return *this;
    char *str = new char[strlen(pstr) + 1024], *p2 = str;
    for (const char *p1 = pstr; *p1; p1++)
      if (*p1 != '\n')
        *p2++ = *p1;
      else
        {
          *p2++ = '\r';
          *p2++ = '\n';
        }
    *p2 = 0;

    if (strlen(str) + plog - log < LOG_SIZE)
      {
        strcpy(plog, str);
        plog += strlen(str);
      }
    else
      {
        memmove(log, log + 1024, LOG_SIZE - 1024);
        plog -= 1024;
        if (strlen(str) + plog - log < LOG_SIZE)
          {
            strcpy(plog, str);
            plog += strlen(str);
          }
      }
    SetWindowText(hLogView, log);
    SendMessage(hLogView, WM_VSCROLL, SB_BOTTOM, 0);
    return *this;
  }
  virtual ~WindowLogger() {};
};

void OpenProject();
void SaveProject();
void CloseProject();

//
//  FUNCTION: MyRegisterClass()
//
//  PURPOSE: Registers the window class.
//
//  COMMENTS:
//
//   This function and its usage are only necessary if you want this code
//   to be compatible with Win32 systems prior to the 'RegisterClassEx'
//   function that was added to Windows 95. It is important to call this function
//   so that the application will get 'well formed' small icons associated
//   with it.
//
ATOM MyRegisterClass(HINSTANCE hInstance)
{
  WNDCLASSEX wcex;

  wcex.cbSize = sizeof(WNDCLASSEX);

  wcex.style      = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW;
  wcex.lpfnWndProc  = (WNDPROC)WndProc;
  wcex.cbClsExtra    = 0;
  wcex.cbWndExtra    = 0;
  wcex.hInstance    = hInstance;
  wcex.hIcon      = LoadIcon(hInstance, (LPCTSTR)IDI_BOOMERANG);
  wcex.hCursor    = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW);
  wcex.hbrBackground  = (HBRUSH)(COLOR_WINDOW+1);
  wcex.lpszMenuName  = (LPCTSTR)IDC_BOOMERANG;
  wcex.lpszClassName  = szWindowClass;
  wcex.hIconSm    = LoadIcon(wcex.hInstance, (LPCTSTR)IDI_BOOMERANG);

  return RegisterClassEx(&wcex);
}

void addNewTab(Cluster *cluster);

HFONT MyCreateFont( void )
{
  CHOOSEFONT cf;
  LOGFONT lf;
  HFONT hfont;

  // Initialize members of the CHOOSEFONT structure.

  cf.lStructSize = sizeof(CHOOSEFONT);
  cf.hwndOwner = (HWND)NULL;
  cf.hDC = (HDC)NULL;
  cf.lpLogFont = &lf;
  cf.iPointSize = 0;
  cf.Flags = CF_SCREENFONTS;
  cf.rgbColors = RGB(0,0,0);
  cf.lCustData = 0L;
  cf.lpfnHook = (LPCFHOOKPROC)NULL;
  cf.lpTemplateName = (LPSTR)NULL;
  cf.hInstance = (HINSTANCE) NULL;
  cf.lpszStyle = (LPSTR)NULL;
  cf.nFontType = SCREEN_FONTTYPE;
  cf.nSizeMin = 0;
  cf.nSizeMax = 0;

  // Display the CHOOSEFONT common-dialog box.

  ChooseFont(&cf);

  // Create a logical font based on the user's
  // selection and return a handle identifying
  // that font.

  OpenClipboard(hTopWnd);
  EmptyClipboard();
  HGLOBAL hglbCopy = GlobalAlloc(GMEM_MOVEABLE, 8192);
  char *buf = (char*)GlobalLock(hglbCopy);
  buf[0] = 0;
  for (unsigned i = 0; i < sizeof(lf); i++)
    sprintf(buf + strlen(buf), "0x%02X, ", ((unsigned char*)&lf)[i]);
  GlobalUnlock(hglbCopy);
  SetClipboardData(CF_TEXT, hglbCopy);
  CloseClipboard();
  hfont = CreateFontIndirect(cf.lpLogFont);

  return (hfont);
}

void setupDecompiler();

//
//   FUNCTION: InitInstance(HANDLE, int)
//
//   PURPOSE: Saves instance handle and creates main window
//
//   COMMENTS:
//
//     In this function, we save the instance handle in a global variable and
//     create and display the main program window.
//
BOOL InitInstance(HINSTANCE hInstance, int nCmdShow)
{
  HWND hWnd;

  hInst = hInstance; // Store instance handle in our global variable

  hWnd = CreateWindow(szWindowClass, szTitle, WS_OVERLAPPEDWINDOW,
            CW_USEDEFAULT, 0, CW_USEDEFAULT, 0, NULL, NULL, hInstance, NULL);

  if (!hWnd)
    {
      return FALSE;
    }

  hTopWnd = hWnd;

  hStatusBar = CreateWindowEx(0, STATUSCLASSNAME, NULL, WS_CHILD | WS_VISIBLE | SBARS_SIZEGRIP, 0, 0, 0, 0, hWnd, NULL, hInstance, NULL);

  oldStatusBarProc = (WNDPROC)SetWindowLongPtr (hStatusBar, GWLP_WNDPROC, (LONG_PTR)StatusBar);
  SetTimer(hStatusBar, 1, 1000, NULL);

  RECT r, rsb;
  GetClientRect(hWnd, &r);
  GetClientRect(hStatusBar, &rsb);

  int parts[] = { rsb.right / 2, rsb.right / 2 + 200, rsb.right / 2 + 232, -1 };
  SendMessage(hStatusBar, SB_SETPARTS, 4, (LPARAM) parts);

  hTreeView = CreateWindowEx(0, WC_TREEVIEW, NULL, WS_CHILD | WS_DLGFRAME | WS_VISIBLE | TVS_EDITLABELS | TVS_HASLINES | TVS_HASBUTTONS | TVS_LINESATROOT | TVS_SHOWSELALWAYS, r.right - 200, 0, 200, r.bottom - rsb.bottom, hWnd, NULL, hInstance, NULL);

  oldTreeViewProc = (WNDPROC)SetWindowLongPtr (hTreeView, GWLP_WNDPROC, (LONG_PTR)TreeView);
  HIMAGELIST himglist = ImageList_Create(16, 16, ILC_COLOR4, 5, 1);
  iCluster = ImageList_AddIcon(himglist, LoadIcon(hInstance, MAKEINTRESOURCE(IDI_CLUSTER)));
  iProc = ImageList_AddIcon(himglist, LoadIcon(hInstance, MAKEINTRESOURCE(IDI_PROC)));
  iDProc = ImageList_AddIcon(himglist, LoadIcon(hInstance, MAKEINTRESOURCE(IDI_DPROC)));
  iLProc = ImageList_AddIcon(himglist, LoadIcon(hInstance, MAKEINTRESOURCE(IDI_LPROC)));
  iULProc = ImageList_AddIcon(himglist, LoadIcon(hInstance, MAKEINTRESOURCE(IDI_ULPROC)));
  TreeView_SetImageList(hTreeView, himglist, TVSIL_NORMAL);

  yellowBrush = CreateSolidBrush(RGB(255, 255, 200));
  buttonBrush = CreateSolidBrush(GetSysColor(COLOR_BTNFACE));

  unsigned char lf_bits[] = { 0xF3, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x90, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x02, 0x01, 0x22, 0x41, 0x72, 0x69, 0x61, 0x6C, 0x00, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, };
  hTabBarFont = CreateFontIndirect((LOGFONT*)lf_bits);
  LOGFONT mmfont;
  memcpy(&mmfont, lf_bits, sizeof(mmfont));
  strcpy(mmfont.lfFaceName, "OEM fixed font");
  mmfont.lfPitchAndFamily &= ~3;
  mmfont.lfPitchAndFamily |= FIXED_PITCH;
  hMemoryDumpFont = CreateFontIndirect(&mmfont);

  hLogView = CreateWindowEx(0, WC_EDIT, NULL, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL  | WS_DLGFRAME
               | ES_LEFT | ES_MULTILINE | ES_AUTOVSCROLL | ES_READONLY,
               0, r.bottom - rsb.bottom - 200, r.right - 200, 200, hTopWnd, NULL, hInst, NULL);

  ShowWindow(hWnd, nCmdShow);
  UpdateWindow(hWnd);

  setupDecompiler();
  return TRUE;
}

void selectTab(const char *name)
{
  if (selectedTab)
    {
      if (!strcmp(selectedTab, name))
        return;
      ShowWindowAsync(tabWithName[selectedTab].edit, SW_HIDE);
    }
  selectedTab = strdup(name);
  ShowWindowAsync(tabWithName[selectedTab].edit, SW_SHOW);
  InvalidateRect(hTopWnd, &tabBarRect, TRUE);
}

void updateTab(const char *name)
{
  Cluster *c = tabWithName[name].cluster;
  const char *path = c->getOutPath((view_as == V_CODE || view_as == V_MIXED) ? "c" : "rtl");
  std::ifstream in(path, std::ios_base::binary);
  if (in.is_open())
    {
      in.seekg(0, std::ios_base::end);
      int n = in.tellg();
      in.seekg(0, std::ios_base::beg);
      char *buf = new char[n];
      in.read(buf, n);
      in.close();
      SendMessage(tabWithName[c->getName()].edit, WM_SETTEXT, 0, (LPARAM)buf);
    }
}

void generateCodeForClusterThread(Cluster *c)
{
  char buf[1024];
  sprintf(buf, "Generating code for cluster %s", c->getName());
  SendMessage(hStatusBar, SB_SETTEXT, 0, (LPARAM)buf);
  if (view_as == V_CODE)
    prog->generateCode(c);
  else if (view_as == V_RTL)
    prog->generateRTL(c);
  else if (view_as == V_MIXED)
    prog->generateCode(c, NULL, true);
  selectTab(c->getName());
  updateTab(c->getName());
  SendMessage(hStatusBar, SB_SETTEXT, 0, (LPARAM)"Done");
  ExitThread(0);
}

void generateCodeForCluster(Cluster *c)
{
  addNewTab(c);
  DWORD id;
  CreateThread(NULL, 0, (LPTHREAD_START_ROUTINE)generateCodeForClusterThread, (LPVOID)c, 0, &id);
}

void generateCodeForAllThread(void *n)
{
  char buf[1024];
  sprintf(buf, "Generating code...");
  SendMessage(hStatusBar, SB_SETTEXT, 0, (LPARAM)buf);
  prog->generateCode();
  if (selectedTab)
    updateTab(selectedTab);
  SendMessage(hStatusBar, SB_SETTEXT, 0, (LPARAM)"Done");
  ExitThread(0);
}

void generateCodeForAll()
{
  DWORD id;
  CreateThread(NULL, 0, (LPTHREAD_START_ROUTINE)generateCodeForAllThread, 0, 0, &id);
}

void generateCodeForUserProcThread(UserProc *proc)
{
  if (prog == NULL)
    return;
  char buf[1024];
  sprintf(buf, "Generating code for proc %s", proc->getName());
  SendMessage(hStatusBar, SB_SETTEXT, 0, (LPARAM)buf);
  if (view_as == V_CODE)
    prog->generateCode(proc->getCluster(), proc);
  else if (view_as == V_RTL)
    prog->generateRTL(proc->getCluster(), proc);
  else if (view_as == V_MIXED)
    prog->generateCode(proc->getCluster(), proc, true);
  selectTab(proc->getCluster()->getName());
  updateTab(proc->getCluster()->getName());
  SendMessage(hStatusBar, SB_SETTEXT, 0, (LPARAM)"Done");
  ExitThread(0);
}

void generateCodeForUserProc(UserProc *proc)
{
  addNewTab(proc->getCluster());
  DWORD id;
  HANDLE h = CreateThread(NULL, 0, (LPTHREAD_START_ROUTINE)generateCodeForUserProcThread, (LPVOID)proc, 0, &id);
}

void closeTab(const char *name)
{
  for (std::map<std::string, struct my_tab>::iterator it = tabWithName.begin(); it != tabWithName.end(); it++)
    if ((*it).first == name)
      {
        DestroyWindow((*it).second.edit);
        if (!strcmp(selectedTab, name))
          selectedTab = NULL;
        tabWithName.erase(it);
        break;
      }
  InvalidateRect(hTopWnd, &tabBarRect, TRUE);
}

void closeAllTabs()
{
  for (std::map<std::string, struct my_tab>::iterator it = tabWithName.begin(); it != tabWithName.end(); it++)
    {
      DestroyWindow((*it).second.edit);
    }
  tabWithName.clear();
  selectedTab = NULL;
  InvalidateRect(hTopWnd, &tabBarRect, TRUE);
}

void addNewTab(Cluster *cluster)
{
  const char *name = cluster->getName();
  if (tabWithName.find(name) != tabWithName.end())
    return;

  struct my_tab tab;
  tab.name = strdup(name);
  tab.cluster = cluster;
  RECT r, rsb;
  GetClientRect(hTopWnd, &r);
  GetClientRect(hStatusBar, &rsb);

  tab.edit = CreateWindowEx(0, WC_EDIT, NULL, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL  | WS_DLGFRAME
               | ES_LEFT | ES_MULTILINE | ES_AUTOVSCROLL,
               0, tabBarRect.bottom, r.right - 200, r.bottom - rsb.bottom - tabBarRect.bottom - 200, hTopWnd, NULL, hInst, NULL);
  oldTabEditProc = (WNDPROC)SetWindowLongPtr (tab.edit, GWLP_WNDPROC, (LONG_PTR)TabEdit);
  tabWithName[name] = tab;
  if (selectedTab == NULL)
    selectTab(name);
  InvalidateRect(hTopWnd, &tabBarRect, TRUE);
}

void drawTabBar(HDC hdc)
{
  RECT r = tabBarRect;
  FillRect(hdc, &r, yellowBrush);
  r.left += 4;
  for (std::map<std::string, struct my_tab>::iterator it = tabWithName.begin(); it != tabWithName.end(); it++)
    {
      const char *name = (*it).second.name;
      DrawText(hdc, name, -1, &r, DT_CALCRECT | DT_LEFT | DT_TOP);
      r.bottom++;
      r.right += 4;
      if (selectedTab && !strcmp(name, selectedTab))
        {
          r.left -= 4;
          r.top++;
          FillRect(hdc, &r, buttonBrush);
          r.left += 4;
          r.top--;
          SetBkColor(hdc, GetSysColor(COLOR_BTNFACE));
          DrawText(hdc, name, -1, &r, DT_LEFT | DT_TOP);
          MoveToEx(hdc, r.right, r.top + 1, NULL);
          LineTo(hdc, r.right, r.bottom - 1);
        }
      else
        {
          SetBkColor(hdc, RGB(255, 255, 200));
          DrawText(hdc, name, -1, &r, DT_LEFT | DT_TOP);
          MoveToEx(hdc, r.right, r.top + 2, NULL);
          LineTo(hdc, r.right, r.bottom - 3);
        }
      r.left += r.right - r.left + 4;
      r.right = r.left + 10;
    }
}

void handleTabBarPress(int xPos)
{
  HDC hdc = GetDC(hTopWnd);
  RECT r = tabBarRect;
  r.left += 4;

  for (std::map<std::string, struct my_tab>::iterator it = tabWithName.begin(); it != tabWithName.end(); it++)
    {
      const char *name = (*it).second.name;
      DrawText(hdc, name, -1, &r, DT_CALCRECT | DT_LEFT | DT_TOP);
      r.bottom++;
      r.right += 4;
      if (xPos >= r.left && xPos < r.right)
        {
          selectTab(name);
          break;
        }
      r.left += r.right - r.left + 4;
      r.right = r.left + 10;
    }
  ReleaseDC(hTopWnd, hdc);
}

Proc *selectedProc()
{
  HTREEITEM h = TreeView_GetSelection(hTreeView);
  TVITEM it;
  it.hItem = h;
  it.mask = TVIF_HANDLE;
  if (!TreeView_GetItem(hTreeView, &it))
    return NULL;
  MyLParam *lp = (MyLParam*)it.lParam;
  if (lp->isCluster)
    return NULL;
  return lp->p;
}

LRESULT CALLBACK StatusBar(HWND hWnd, UINT uMsg, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
  switch (uMsg)
    {
    case WM_COMMAND:
      break;
    case WM_LBUTTONUP:
    {
      int parts[5];
      SendMessage(hWnd, SB_GETPARTS, 5, (LPARAM)parts);
      if (LOWORD(lParam) > parts[1] && LOWORD(lParam) < parts[2])
        {
          if ((HICON)SendMessage(hWnd, SB_GETICON, 2, 0) == LoadIcon(hInst, MAKEINTRESOURCE(IDI_RESUME)) ||
              (HICON)SendMessage(hWnd, SB_GETICON, 2, 0) == LoadIcon(hInst, MAKEINTRESOURCE(IDI_RESUME1)))
            {
              SendMessage(hWnd, SB_SETICON, 2, (LPARAM)LoadIcon(hInst, MAKEINTRESOURCE(IDI_SUSPEND)));
              suspendDecompiler();
            }
          else
            {
              SendMessage(hWnd, SB_SETICON, 2, (LPARAM)LoadIcon(hInst, MAKEINTRESOURCE(IDI_RESUME)));
              resumeDecompiler();
            }
        }
    }
    break;
    case WM_TIMER:
      if ((HICON)SendMessage(hWnd, SB_GETICON, 2, 0) == LoadIcon(hInst, MAKEINTRESOURCE(IDI_RESUME)))
        {
          SendMessage(hWnd, SB_SETICON, 2, (LPARAM)LoadIcon(hInst, MAKEINTRESOURCE(IDI_RESUME1)));
        }
      else if ((HICON)SendMessage(hWnd, SB_GETICON, 2, 0) == LoadIcon(hInst, MAKEINTRESOURCE(IDI_RESUME1)))
        {
          SendMessage(hWnd, SB_SETICON, 2, (LPARAM)LoadIcon(hInst, MAKEINTRESOURCE(IDI_RESUME)));
        }
      break;
    case WM_RBUTTONDOWN:
      break;
    case WM_MOUSEMOVE:
      break;
    }
  return CallWindowProc(oldStatusBarProc, hWnd, uMsg, wParam, lParam);
}

LRESULT CALLBACK TreeView(HWND hWnd, UINT uMsg, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
  RECT r;
  TVHITTESTINFO tvhti;
  TVITEM tvi;
  MyLParam *lp;

  switch (uMsg)
    {
    case WM_LBUTTONUP:
      if (treeDragging)
        {
          TreeView_SetInsertMark(hTreeView, NULL, TRUE);
          TVHITTESTINFO tvh;
          tvh.pt.x = LOWORD(lParam);
          tvh.pt.y = HIWORD(lParam);
          TreeView_HitTest(hTreeView, &tvh);
          if (tvh.hItem && tvh.hItem != treeDragging)
            {
              TVINSERTSTRUCT tvi;
              tvi.item.mask = TVIF_PARAM | TVIF_TEXT | TVIF_IMAGE | TVIF_SELECTEDIMAGE;
              tvi.item.hItem = treeDragging;
              char buf[1024];
              tvi.item.pszText = buf;
              tvi.item.cchTextMax = sizeof(buf);
              TreeView_GetItem(hTreeView, &tvi.item);
              TVITEM tv;
              tv.mask = TVIF_PARAM;
              tv.hItem = tvh.hItem;
              TreeView_GetItem(hTreeView, &tv);
              MyLParam *tp = (MyLParam*)tv.lParam;
              if (tp->isCluster)
                {
                  tvi.hParent = tvh.hItem;
                  tvi.hInsertAfter = TVI_FIRST;
                }
              else
                {
                  tvi.hParent = TreeView_GetParent(hTreeView, tvh.hItem);
                  tvi.hInsertAfter = tvh.hItem;
                }
              MyLParam *p = (MyLParam*)tvi.item.lParam;
              if (!p->isCluster || tp->isCluster)
                {
                  HTREEITEM h = TreeView_InsertItem(hTreeView, &tvi);
                  TreeView_DeleteItem(hTreeView, treeDragging);
                  if (p->isCluster)
                    {
                      p->c->getParent()->removeChild(p->c);
                      tp->c->addChild(p->c);
                    }
                  else
                    {
                      procItems[p->p] = h;
                      if (tp->isCluster)
                        {
                          p->p->setCluster(tp->c);
                        }
                      else
                        {
                          p->p->setCluster(tp->p->getCluster());
                        }
                    }
                }
            }
          treeDragging = NULL;
        }
      break;
    case WM_RBUTTONDOWN:
      tvhti.pt.x = LOWORD(lParam);
      tvhti.pt.y = HIWORD(lParam);
      TreeView_HitTest(hTreeView, &tvhti);
      tvi.hItem = tvhti.hItem;
      tvi.mask = TVIF_PARAM;
      TreeView_GetItem(hTreeView, &tvi);
      GetWindowRect(hWnd, &r);
      lp = (MyLParam*)tvi.lParam;
      if (lp->isCluster)
        {
          if (clusterMenu == NULL)
            {
              clusterMenu = CreatePopupMenu();
              AppendMenu(clusterMenu, MF_STRING, ID_VIEW_RENAME, "&Rename");
              AppendMenu(clusterMenu, MF_STRING, ID_VIEW_NEWCLUSTER, "&New Cluster");
              AppendMenu(clusterMenu, MF_STRING | MF_GRAYED, ID_VIEW_DELETECLUSTER, "&Delete Cluster");
            }
          TreeView_SelectItem(hTreeView, tvhti.hItem);
          TrackPopupMenu(clusterMenu, TPM_LEFTALIGN | TPM_TOPALIGN | TPM_LEFTBUTTON, r.left + LOWORD(lParam), r.top + HIWORD(lParam), 0, hTopWnd, NULL);
        }
      else
        {
          UserProc *u = dynamic_cast<UserProc*>(lp->p);
          if (procMenu != NULL)
            {
              DestroyMenu(procMenu);
            }
          callersMenu = CreatePopupMenu();
          callsMenu = CreatePopupMenu();
          procMenu = CreatePopupMenu();
          AppendMenu(procMenu, MF_STRING, ID_VIEW_RENAME, "&Rename");
          AppendMenu(procMenu, MF_SEPARATOR, 0, 0);
          AppendMenu(procMenu, MF_STRING | MF_POPUP, (UINT_PTR)callersMenu, "&Callers");
          AppendMenu(procMenu, MF_STRING | MF_POPUP, (UINT_PTR)callsMenu, "C&alls");
          AppendMenu(procMenu, MF_STRING, ID_VIEW_PROPERTIES, "&Properties");
          while (DeleteMenu(callersMenu, 0, MF_BYPOSITION))
            ;
          std::set<CallStatement*> &callers = lp->p->getCallers();
          int n = 33001;
          for (std::set<CallStatement*>::iterator it = callers.begin(); it != callers.end(); it++, n++)
            AppendMenu(callersMenu, MF_STRING, n, (*it)->getProc()->getName());
          while (DeleteMenu(callsMenu, 0, MF_BYPOSITION))
            ;
          if (u)
            {
              std::list<Proc*> &calls = u->getCallees();
              n = 34001;
              for (std::list<Proc*>::iterator it = calls.begin(); it != calls.end(); it++, n++)
                AppendMenu(callsMenu, MF_STRING, n, (*it)->getName());
            }
          TreeView_Select(hTreeView, tvhti.hItem, TVGN_CARET);
          TrackPopupMenu(procMenu, TPM_LEFTALIGN | TPM_TOPALIGN | TPM_LEFTBUTTON, r.left + LOWORD(lParam), r.top + HIWORD(lParam), 0, hTopWnd, NULL);
        }
      break;
    case WM_MOUSEMOVE:
      if (treeDragging)
        {
          TVHITTESTINFO tvh;
          tvh.pt.x = LOWORD(lParam);
          tvh.pt.y = HIWORD(lParam);
          TreeView_HitTest(hTreeView, &tvh);
          if (tvh.hItem)
            TreeView_SetInsertMark(hTreeView, tvh.hItem, TRUE);
          else
            TreeView_SetInsertMark(hTreeView, NULL, TRUE);
        }
      break;
    default:
      return CallWindowProc(oldTreeViewProc, hWnd, uMsg, wParam, lParam);
    }
  return 0;
}

LRESULT CALLBACK TabEdit(HWND hWnd, UINT uMsg, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
  static Statement *stmt;
  static Exp *exp;

  //std::map<std::string, my_tab>::iterator it;
  //for (it = tabWithName.begin(); it != tabWithName.end(); it++)
  //  if ((*it).second.edit == hWnd)
  //    break;

  switch (uMsg)
    {
    case WM_COMMAND:
      switch(LOWORD(wParam))
        {
        case ID_STMT_PROPAGATE_TO:
          stmt->propagateTo(-1);
          stmt->getProc()->updateBlockVars();
          updateCodeView();
          break;
        }
      break;
    case WM_LBUTTONUP:
      break;
    case WM_RBUTTONDOWN:
    {
      DWORD d = SendMessage(hWnd, EM_CHARFROMPOS, 0, lParam);
      int ch = LOWORD(d);
      int line = HIWORD(d);
      Proc *p = selectedProc();
      if (p == NULL)
        break; // don't currently support right click in cluster view
      UserProc *u = dynamic_cast<UserProc*>(p);
      if (u == NULL)
        break;
      stmt = u->getStmtAtLex(ch, -1);
      if (stmt == NULL)
        break;
      exp = stmt->getExpAtLex(ch, -1);
      HMENU editMenu = CreatePopupMenu();
      AppendMenu(editMenu, MF_STRING, ID_STMT_PROPAGATE_TO, "&Propagate to this statement");
      RECT r;
      GetWindowRect(hWnd, &r);
      TrackPopupMenu(editMenu, TPM_LEFTALIGN | TPM_TOPALIGN | TPM_LEFTBUTTON, r.left + LOWORD(lParam), r.top + HIWORD(lParam), 0, hWnd, NULL);
      DestroyMenu(editMenu);
    }
    break;
    case WM_MOUSEMOVE:
      break;
    }
  return CallWindowProc(oldTabEditProc, hWnd, uMsg, wParam, lParam);
}

//
//  FUNCTION: WndProc(HWND, unsigned, WORD, LONG)
//
//  PURPOSE: Processes messages for the main window.
//
//  WM_COMMAND  - process the application menu
//  WM_PAINT  - Paint the main window
//  WM_DESTROY  - post a quit message and return
//
//
LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hWnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
  int wmId, wmEvent;
  PAINTSTRUCT ps;
  HDC hdc;
  TEXTMETRIC tm;
  LPNMTREEVIEW pnmtv;
  LPNMTVDISPINFO ptvdi;

  switch (message)
    {
    case WM_SIZE:
    {
      RECT r;
      RECT rsb;
      GetClientRect(hTopWnd, &r);
      GetClientRect(hStatusBar, &rsb);
      SetWindowPos(hTreeView, 0, r.right - 200, 0, 200, r.bottom - rsb.bottom, SWP_NOZORDER);
      SetWindowPos(hStatusBar, 0, 0, r.bottom - rsb.bottom, r.right, rsb.bottom, SWP_NOZORDER);
      SetWindowPos(hLogView, 0, 0, r.bottom - rsb.bottom - 200, r.right - 200, 200, SWP_NOZORDER);
      for (std::map<std::string, my_tab>::iterator it = tabWithName.begin(); it != tabWithName.end(); it++)
        {
          SetWindowPos((*it).second.edit, 0, 0, tabBarRect.bottom, r.right - 200, r.bottom - rsb.bottom - tabBarRect.bottom - 200, SWP_NOZORDER);
        }
    }
    break;
    case WM_COMMAND:
      wmId  = LOWORD(wParam);
      wmEvent = HIWORD(wParam);
      if (selectedTab && wmEvent == EN_CHANGE && (HWND)lParam == tabWithName[selectedTab].edit)
        {
          updateTab(selectedTab);
        }
      if (wmId > 33000)
        {
          char buf[1024];
          MENUITEMINFO mi;
          mi.cbSize = sizeof(mi);
          mi.fMask = MIIM_STRING;
          mi.cch = sizeof(buf);
          mi.dwTypeData = buf;
          if (GetMenuItemInfo(procMenu, wmId, FALSE, &mi))
            {
              Proc *p = prog->findProc(buf);
              if (p && procItems.find(p) != procItems.end())
                TreeView_SelectItem(hTreeView, procItems[p]);
            }
        }
      // Parse the menu selections:
      switch (wmId)
        {
        case IDM_ABOUT:
          DialogBox(hInst, (LPCTSTR)IDD_ABOUTBOX, hWnd, (DLGPROC)About);
          break;
        case IDM_EXIT:
          DestroyWindow(hWnd);
          break;
        case ID_NEW_PROJECT:
          if (DialogBox(hInst, (LPCTSTR)IDD_NEWPROJECT, hWnd, (DLGPROC)NewProject) == IDOK)
            if (DialogBox(hInst, (LPCTSTR)IDD_DECODING, hWnd, (DLGPROC)Decoding) == IDOK)
              ;
          break;
        case ID_DECODER_SHOWCOVERAGE:
          DialogBox(hInst, (LPCTSTR)IDD_DECODING, hWnd, (DLGPROC)Decoding);
          break;
        case ID_OPEN_PROJECT:
          OpenProject();
          break;
        case ID_FILE_SAVE:
          SaveProject();
          break;
        case ID_FILE_CLOSE:
          CloseProject();
          break;
        case ID_HELP_BOOMERANGWEBSITE:
          ShellExecute(NULL, "open", "[url]http://boomerang.sourceforge.net/[/url]", NULL, NULL, SW_SHOW);
          break;
        case ID_HELP_BOOMERANGFAQ:
          ShellExecute(NULL, "open", "[url]http://boomerang.sourceforge.net/FAQ.html[/url]", NULL, NULL, SW_SHOW);
          break;
        case ID_LOADER_SYMBOLTABLE:
          DialogBox(hInst, (LPCTSTR)IDD_SYMBOLTABLE, hWnd, (DLGPROC)SymbolTable);
          break;
        case ID_LOADER_MEMORYDUMP:
          DialogBox(hInst, (LPCTSTR)IDD_MEMORYDUMP, hWnd, (DLGPROC)MemoryDump);
          break;
        case ID_DECOMPILER_START:
          if (hDecompilerThread == NULL)
            {
              saveUndoPoint();
              prog->decompile();
            }
          break;
        case ID_DECOMPILER_SUSPEND:
          if (hDecompilerThread)
            {
              suspendDecompiler();
            }
          break;
        case ID_DECOMPILER_RESUME:
          if (hDecompilerThread)
            {
              resumeDecompiler();
            }
          break;
        case ID_DECOMPILER_TERMINATE:
          if (hDecompilerThread)
            {
              TerminateThread(hDecompilerThread, 0);
              hDecompilerThread = NULL;
              updateDecompilerMenu();
            }
          break;
        case ID_SETOUTPUTPATH:
        {
          OPENFILENAME ofn;
          memset(&ofn, 0, sizeof(ofn));
          ofn.lStructSize = sizeof(ofn);
          char buf[MAX_PATH];
          buf[0] = 0;
          ofn.lpstrFile = buf;
          ofn.nMaxFile = MAX_PATH;
          if (GetOpenFileName(&ofn))
            {
              Boomerang::get()->setOutputDirectory(buf);
            }
        }
        break;
        case ID_VIEW_CODE:
          if (view_as != V_CODE)
            {
              view_as = V_CODE;
              updateCodeView();
            }
          break;
        case ID_VIEW_RTL:
          if (view_as != V_RTL)
            {
              view_as = V_RTL;
              updateCodeView();
            }
          break;
        case ID_VIEW_MIXED:
          if (view_as != V_MIXED)
            {
              view_as = V_MIXED;
              updateCodeView();
            }
          break;
        case ID_VIEW_RENAME:
          TreeView_EditLabel(hTreeView, TreeView_GetSelection(hTreeView));
          break;
        case ID_TO_SSA:
        {
          UserProc *u = dynamic_cast<UserProc*>(selectedProc());
          if (u == NULL)
            break;
          Boomerang::get()->noDecompile = true;
          u->decompile(new CycleList);
          Boomerang::get()->noDecompile = false;
          updateCodeView();
        }
        break;
        case ID_FROM_SSA:
        {
          UserProc *u = dynamic_cast<UserProc*>(selectedProc());
          if (u == NULL)
            break;
          u->fromSSAform();
          updateCodeView();
        }
        break;
        case ID_PROP_REGS:
        {
          UserProc *u = dynamic_cast<UserProc*>(selectedProc());
          if (u == NULL)
            break;
          u->propagateAtDepth(0);
          updateCodeView();
        }
        break;
        case ID_VIEW_NEWCLUSTER:
        {
          TVINSERTSTRUCT tvi;
          tvi.hParent = TreeView_GetRoot(hTreeView);
          tvi.hInsertAfter = TVI_LAST;
          tvi.item.mask = TVIF_TEXT | TVIF_PARAM | TVIF_STATE | TVIF_IMAGE | TVIF_SELECTEDIMAGE;
          tvi.item.state = tvi.item.stateMask = TVIS_EXPANDED;
          tvi.item.pszText = "New Cluster";
          tvi.item.iImage = tvi.item.iSelectedImage = iCluster;
          MyLParam *p = new MyLParam(new Cluster());
          tvi.item.lParam = (LPARAM)p;
          prog->getRootCluster()->addChild(p->c);
          HTREEITEM h = TreeView_InsertItem(hTreeView, &tvi);
          TreeView_EditLabel(hTreeView, h);
        }
        break;
        case ID_VIEW_DELETECLUSTER:
        {
          TVITEM tvi;
          tvi.hItem = TreeView_GetSelection(hTreeView);
          tvi.mask = TVIF_PARAM;
          TreeView_GetItem(hTreeView, &tvi);
          MyLParam *p = (MyLParam*)tvi.lParam;
          if (p->isCluster && p->c != prog->getRootCluster())
            {
              p->c->getParent()->removeChild(p->c);
              TreeView_DeleteItem(hTreeView, tvi.hItem);
              closeTab(p->c->getName());
            }
        }
        break;
        case ID_VIEW_PROPERTIES:
        {
          Proc *p = selectedProc();
          if (p)
            if (p->isLib())
              DialogBox(hInst, (LPCTSTR)IDD_LPROCPROPERTIES, hWnd, (DLGPROC)ProcProperties);
            else
              DialogBox(hInst, (LPCTSTR)IDD_PROCPROPERTIES, hWnd, (DLGPROC)ProcProperties);
        }
        break;
        case ID_DECODER_OPTIONS:
          DialogBox(hInst, (LPCTSTR)IDD_DECODEOPTIONS, hWnd, (DLGPROC)DecodeOptions);
          break;
        case ID_DECOMPILER_OPTIONS:
          DialogBox(hInst, (LPCTSTR)IDD_DECOMPILEOPTIONS, hWnd, (DLGPROC)DecompileOptions);
          break;
        case ID_CODEGENERATOR_REGENERATEALL:
          generateCodeForAll();
          break;
        case ID_EDIT_UNDO:
          prog->restoreMemo();
          if (!prog->canRestore())
            EnableMenuItem(GetMenu(hTopWnd), ID_EDIT_UNDO, MF_GRAYED);
          EnableMenuItem(GetMenu(hTopWnd), ID_EDIT_REDO, MF_ENABLED);
          updateAllTabs();
          updateTreeView();
          updateCodeView();
          break;
        case ID_EDIT_REDO:
          prog->restoreMemo(true);
          if (!prog->canRestore(true))
            EnableMenuItem(GetMenu(hTopWnd), ID_EDIT_REDO, MF_GRAYED);
          EnableMenuItem(GetMenu(hTopWnd), ID_EDIT_UNDO, MF_ENABLED);
          updateAllTabs();
          updateTreeView();
          updateCodeView();
          break;
        case ID_EDIT_COPY:
          if (selectedTab)
            SendMessage(tabWithName[selectedTab].edit, WM_COPY, 0, 0);
          break;
        case ID_EDIT_PASTE:
          if (selectedTab)
            SendMessage(tabWithName[selectedTab].edit, WM_PASTE, 0, 0);
          break;
        case ID_EDIT_SELECTALL:
          if (selectedTab)
            SendMessage(tabWithName[selectedTab].edit, EM_SETSEL, 0, -1);
          break;
        default:
          return DefWindowProc(hWnd, message, wParam, lParam);
        }
      break;
    case WM_PAINT:
      hdc = BeginPaint(hWnd, &ps);
      SelectObject(hdc, hTabBarFont);
      GetTextMetrics(hdc, &tm);
      GetClientRect(hWnd, &tabBarRect);
      tabBarRect.right -= 200;
      tabBarRect.bottom = tm.tmHeight;
      drawTabBar(hdc);
      // TODO: Add any drawing code here...
      EndPaint(hWnd, &ps);
      break;
    case WM_LBUTTONDOWN:
      if (GET_Y_LPARAM(lParam) <= tabBarRect.bottom)
        handleTabBarPress(GET_X_LPARAM(lParam)); 

17

Re: Допоможіть запустити бумеранг!

Якщо ту змінну log перейменувати, щось зміниться?

Re: Допоможіть запустити бумеранг!

Так, ця помилка пішла. Я перейменував log в llog. Тепер взагалі лається так!! Навіть не уявляю що це таке.
Ошибка    1    error LNK2019: ссылка на неразрешенный внешний символ "class SymbolMatcher * __cdecl SymbolMatcherFactory_getInstanceFor(class Prog *,char const *,char const *)" (?SymbolMatcherFactory_getInstanceFor@@YAPAVSymbolMatcher@@PAVProg@@PBD1@Z) в функции "public: void __thiscall Prog::MatchSignatures(char const *,char const *)" (?MatchSignatures@Prog@@QAEXPBD0@Z)    D:\Skladannja3\libid\boomerang\win32make\console\prog.obj    console

Re: Допоможіть запустити бумеранг!

У величезному-величезнішому файлі (prog.cpp) є ось таке:

void Prog::MatchSignatures(const char * sig_file, const char * hint)
/**
  Search for library signatures from sig_file and match them
  'hint' is used to force usage of specified signature matching
  module
*/
{
  SymbolMatcher *sym_matcher;

  sym_matcher = SymbolMatcherFactory_getInstanceFor(this, sig_file, hint);

  if(sym_matcher)
    sym_matcher->MatchAll();
  else
    std::cerr << "No default symbol matcher module for " << sig_file << std::endl;

}

Ось, таке в нім є, але я все одно зовсім не зрозумію що не так.

Re: Допоможіть запустити бумеранг!

А також є  libidloader.h

SymbolMatcher * SymbolMatcherFactory_getInstanceFor(Prog *prog, const char *sSymbolContainer, const char *hint);