1

Тема: комбінований тип в паскалі

Добрий вечір!
Намагалась написати задачу :)
умова: у медичній картці кожного студента записано прізвище, ім'я, рік народження, ріст і вага. Потрібно визначити найвижчого і найвищого студнта.

Ось, що вийшло, але програма працює не коректно...Допопможіть, будь ласка!

program medkarta;
type
 stud = record
  pr, im: string[10];
  rikn:1900..2001;
  zrist:100..200;
  vaga:40..150;
  end;

 var
  kartka:array[1..4] of stud;
  maxv,maxz, max, max2,i,j:integer;


begin
  for i:= 1 to 4 do
  with kartka[i] do

 begin

  write('prizv ');
  readln (kartka[i].pr);
  write('imja  ');
  readln (kartka[i].im);
  write ('vv rist');
  readln (kartka[i].zrist);
  write ('vv vagy');
  readln (kartka[i].vaga);
  write('rik narod ');
  readln(rikn);

 end ;


 for i:=1 to 4 do begin
  max:=kartka[1].vaga;
   maxv:= 1;
  if kartka[i].vaga > max then begin
  max:=kartka[i].vaga;
  maxv:= i;

 end;
end;

 for i:=1 to 4 do begin
 max2:=kartka[1].zrist;
  maxz:= 1;
 if kartka[i].zrist > max2 then begin
  max2:=kartka[i].zrist;
  maxz:= i;

 end;
end;
write(kartka[maxv].pr,'  ',kartka[maxv].zrist,'  ', kartka[maxv].vaga);
write(kartka[maxz].pr,'  ',kartka[maxz].zrist,'  ', kartka[maxz].vaga );


  end.

2

Re: комбінований тип в паскалі

ringer17, винесіть ініціалізацію змінних з максимумами за межі циклів.

Подякували: ringer171