Тема: Delphi Var list class

Як узнать список змін які є у певного класу.

2

Re: Delphi Var list class

подивитися в файлі заголовків

3

Re: Delphi Var list class

type
 TForm3 = class(TForm)
  PageControl1: TPageControl;
  pnl1: TPanel;
  ts1: TTabSheet;
  options_grp_language: TGroupBox;
  options_grp_font: TGroupBox;
  options_grp_stylyWindow: TGroupBox;
  options_combb_Font: TComboBox;
  se1: TSpinEdit;
  options_combb_style: TComboBox;
  options_combb_language: TComboBox;
  options_butt_Default: TSpeedButton;
  options_butt_Save: TSpeedButton;
  ColorBox1: TColorBox;
  options_butt_1: TSpeedButton;
  options_butt_2: TSpeedButton;
  options_butt_3: TSpeedButton;
  options_butt_4: TSpeedButton;
  options_butt_5: TSpeedButton;
  options_butt_Apply: TSpeedButton;
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
  procedure options_butt_4Click(Sender: TObject);
  procedure options_butt_3Click(Sender: TObject);
  procedure options_butt_2Click(Sender: TObject);
  procedure options_butt_1Click(Sender: TObject);
  procedure options_butt_5Click(Sender: TObject);
  procedure options_butt_DefaultClick(Sender: TObject);
  procedure options_butt_ApplyClick(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

прогрмно получить

4

Re: Delphi Var list class

і чи можна це зпрбить

5

Re: Delphi Var list class

Це зветься рефлексією і існує тільки в інтерпретованих мовах.

6

Re: Delphi Var list class

Мені потрібно узнать список таких

PageControl1: TPageControl;
  pnl1: TPanel;
  ts1: TTabSheet;
  options_grp_language: TGroupBox;
  options_grp_font: TGroupBox;
  options_grp_stylyWindow: TGroupBox;
  options_combb_Font: TComboBox;
  se1: TSpinEdit;
  options_combb_style: TComboBox;
  options_combb_language: TComboBox;
  options_butt_Default: TSpeedButton;
  options_butt_Save: TSpeedButton;
  ColorBox1: TColorBox;
  options_butt_1: TSpeedButton;
  options_butt_2: TSpeedButton;
  options_butt_3: TSpeedButton;
  options_butt_4: TSpeedButton;
  options_butt_5: TSpeedButton;
  options_butt_Apply: TSpeedButton;

7

Re: Delphi Var list class

Ви в курсі взагалі - Delphi компільована мова чи інтерпретована?
Хоча якщо тільки елементи управління - то http://docs.embarcadero.com/products/ra … trols.html

8

Re: Delphi Var list class

Якщо я Вас правильно зрозумів, то Вам потрібно перерахувати усі поля, методи та властивості якогось класу. Якщо це так, то копайте в сторону RTTI.
Наступний код працює, здається, з Delphi 2009. Особисто я тестував у Delphi XE7.

Приклад для консолі
uses
 System.SysUtils,
 System.Rtti;

 var
 LContext: TRttiContext;
 LType: TRttiType;
 LMethod: TRttiMethod;
 LProperty: TRttiProperty;
 LField: TRttiField;
begin
 try
  LContext := TRttiContext.Create;
  try
   LType := LContext.GetType(Self.ClassInfo); //Ваша форма
   Writeln('Methods:');
   for LMethod in LType.GetDeclaredMethods do
   begin
    //if LMethod.Visibility = TMemberVisibility.mvPublic then
     Writeln(LMethod.ToString);
   end;

   Writeln('Properties:');
   for LProperty in LType.GetDeclaredProperties do
   begin
     Writeln(LProperty.ToString);
   end;

   Writeln('Fields');
   for LField in LType.GetDeclaredFields do
   begin
    Writeln(LField.ToString);
   end;
  finally
   LContext.Free;
  end;
  Readln;
 except
  on E: Exception do
   Writeln(E.ClassName, ': ', E.Message);
 end;
Подякували: koala, Torbins, Stanislav Stecenko3

9

Re: Delphi Var list class

Якщо усе ж йдеться не про список полів та методів, а про зміни цих полів, то можна спочатку зберегти стан класу, потім змінити його і в кінці порівняти новий стан та попередній. Копати в цю сторону: http://docwiki.embarcadero.com/CodeExam … 8Delphi%29