1

Тема: Переведення чисел з одніє системи в іншу

Можите дати приклад програми для переведення числ з однієї системи числення у іншу

2

Re: Переведення чисел з одніє системи в іншу

tevez44 написав:

Можите дати приклад програми для переведення числ з однієї системи числення у іншу

маєш на увазі перетворення між типами: DEC, OCT, HEX, BIN ?

3

Re: Переведення чисел з одніє системи в іншу

так

4

Re: Переведення чисел з одніє системи в іншу

var
 HexNum: string;
 i: integer;
 DeсDig, DeсNum: longint;
 IsError: boolean;
 
{Функція претворення шістнадцяткової цифри
в десяткове число по формулі (цифра)*(16^позиція)}
function HexToDecimal(HexDiс: char; pow: byte): longint;
var 
 i: integer;
 Res: longint;
begin
 Res := 1;
 for i := 1 to Pow do Res := Res * Num;
 Power := Res;
end;


begin
 case HexDiс of
  '0'..'9': HexToDecimal := (Ord(HexDiс) - 48) *
               Power(16, pow);
  'A'..'F': HexToDecimal := (Ord(HexDiс) - 55) * 
               Power(16, pow);
  'a'..'f': HextoDecimal := (Ord(HexDiс) - 87) * 
               Power(16, pow);
 else HexToDecimal := -1; {некоректна цифра }    
end;

begin
 repeat
   write('Vvedit 16kove chyslo:');
   readln(HexNum);
   DecNum := 0;
   isError := False; {Прапорець,які вказує на error}
   for i := 1 to Length(HexNum) do {переглядає 16кове число}
   
   begin
     {визначаєм десяткове число для шістнадцяткової цифри в даній позиції}      
     DeсDig:= HexToDecimal(HexNum[i],length(HexNum)-i);
     if DeсDig >= 0 {якщо введено корректне число} 
     then inc(DecNum, DecDig)  {збільшуємо дане значення десяткового числа на число,яке відповідає
                    даній шістнадцятковій цифрі}
     else begin
     {якщо введено некоректне число}
       isError := True; {встановлюємо прапорець,
                який вказує на наявність помилки} 
       writeln('Chyslo vvedeno nekorektno!);  
       break; {примусове завершення циклу фор}
       end;
   end;
  until not isError; {якщо помилки небуло,то виходимо із циклу репіт}   
  writeln('Desyatkove chyslo = ', DecNum);
end. 
Подякували: Replace1

5

Re: Переведення чисел з одніє системи в іншу

програма переводить число із 16 системи в 10-кову)

Re: Переведення чисел з одніє системи в іншу

yomko1396 написав:

програма переводить число із 16 системи в 10-кову)

А вам з якої в яку потрібно ?

7

Re: Переведення чисел з одніє системи в іншу

Hanter написав:
yomko1396 написав:

програма переводить число із 16 системи в 10-кову)

А вам з якої в яку потрібно ?

Подивися мій пост і наступний за ним. Між усіма зазначеними мною.

Re: Переведення чисел з одніє системи в іншу

yomko1396, з помилочками програмка...

9

Re: Переведення чисел з одніє системи в іншу

опа,підкажи де)

Re: Переведення чисел з одніє системи в іншу

yomko1396 написав:

опа,підкажи де)

49 строка:

writeln('Chyslo vvedeno nekorektno!);

11

Re: Переведення чисел з одніє системи в іншу

точняк,спс)така дебела помилка)

Re: Переведення чисел з одніє системи в іншу

yomko1396 написав:

точняк,спс)така дебела помилка)

Нічого, буває.