1

Тема: class Date

Створити клас для роботи з датою, який включає:
- число від 1 до 31
- місяць 1-12
- рік 1900 - 2015
Використати реалізований клас для розв’язання наступної задачі:
- ввести кількість дат
- ввести число, місяць, рік
- вивести дати, посортовані у такому порядку: число, місяць(прописом), рік
- перемістити в інший масив всі літні дати і обчислити, який період часу (в місяцях) вони охоплюють
- знайти та видрукувати місяць, який найчастіше зустрічається серед введених дат

Підкажіть, як саме далі робити!!!

#include"iostream"
using namespace std;class Date
{
private:
  int day;
  int month;
  int year;

public:
  Date();
  Date(int d, int m, int y);
  Date(const Date & D);
  ~Date(){};

  int get_day();
  int get_month();
  int get_year();

  void set_day(int d);
  void set_month(int m);
  void set_year(int y);


  friend ostream & operator<<(ostream & os, Date & D);
  friend istream & operator>>(istream & is, Date & D); 
};

int main()
{

  system("pause");
  return 0;
}

Date::Date()
{
  day=0;
  month=0;
  year=0;
}

Date::Date(int d, int m, int y)
{
  day=y;
  month=m;
  year=y;
}

Date::Date(const Date & D)
{
  day=D.day;
  month=D.month;
  year=D.year;
}

int Date::get_day()
{
  return day;
}

int Date::get_month()
{
  return month;
}

int Date::get_year()
{
  return year;
}

void Date::set_day(int d)
{
  day=d;
}

void Date::set_month(int m)
{
  month=m;
}

void Date::set_year(int y)
{
  year=y;
}

 istream & operator>>(istream & is, Date & D);
{
  return is;
}

 ostream & operator<<(ostream & os, Date & D);
{
  return os;
}

2

Re: class Date

- число від 1 до 31
- місяць 1-12
- рік 1900 - 2015

Де ці перевірки у коді?

Для сортування перевантажте оператори порівняння.
Інше - по ходу п'єси.