1 Востаннє редагувалося vk.win32 (15.11.2012 20:30:39)

Тема: в чему помилка?

глобал:

var
h,//Висота
 Vob,//Об'єм
 v, //швидкість
 pr,//густина речовини
 pt,//Густина тіла
 Cop,//коефіціент опору повітря
 Cf, //коефіціє опору води
 Spl, //площа
 Ft, //сила тяжіння
 Fa //сила архімеда
 :real;
 ma,  //масса
 a,b,c  //сторони
 :integer;
 Mas:string;
 const
 g=9.8;
 dt=0.01;
 m=100;

головні данні

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
h:=5;         
v:=0;
Mas:=(edit1.Text);         
ma:=Strtoint(mas);
Timer1.Enabled :=true;
end;
procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);
begin
Ft:=ma*g;
Fa:=Pr*g*Vob;
v:=sqrt(2*g*h)*cop;
h:=h-v*dt;
if h<=2 then
  begin
     If Pt<Pr then
     begin
     v:=((ma*g)*(Pr/Pt-1));
       if h<=1 then
       begin
       v:=-(SQRT(2*Vob*g*(Pr-Pt)/(Cf*Pr*Spl)));//тут помилка, тіло не змінює напрямок на протилежний
        if h>=2 then timer1.Enabled:=false;
       end;
     end;
     
  end;
if h<=0.4 then Timer1.Enabled :=false;
Shape1.Top:=Panel1.ClientHeight-round(h*m);
end;

procedure TForm1.ComboBox1Change(Sender: TObject);
begin
if ComboBox1.Text = 'Вода' then Pr:=1000; 
if ComboBox1.Text = 'Спирт' then Pr:=785;
end;

procedure TForm1.ComboBox2Change(Sender: TObject);
begin
if ComboBox2.Text = 'Дуб' then Pt:=700;
if ComboBox2.Text = 'Дерево' then Pt:=450;
end;

procedure TForm1.ComboBox3Change(Sender: TObject);
var
r:real;
begin
 if ComboBox3.Text = 'Куб' then
  begin
  a:=40; b:=40;
  Shape1.Shape:=stRectangle;
  Shape1.Width:=a;
  Shape1.Height:=b;
  Cop:=1.11;
  Cf:=1.05;
  Spl:=6*sqr(a)*a;
  Vob:=sqr(a)*a*(ma/Pt);    
  end;
if ComboBox3.Text = 'Сфера' then
 begin
 a:=40; b:=40;
 Shape1.Shape:=stEllipse;
 Shape1.Width:=a;
 Shape1.Height:=b;
 Cop:=0.4;
 Cf:=0.47;
 r:=a/2;
 Spl:=4*3.14*sqr(r);
 Vob:=(4/3)*3.14*sqr(r)*r;
 end;
end;

Як ви бачите на формі Panel1, a в ній Shape1. На формі також таймер, 3 комбо бокса та едіт))
Допоможіть...

2

Re: в чему помилка?

У вас висота h завжди рахується за швидкістю з 13-го рядка, а не 22-го.
Спробуйте опустити 14-й рядок нижче 27-го, або підняти вище 13-го (відповідно тоді початкове значення v потрібно буде обрахувати раніше).

Крім того, в рядку 23 ніколи не буде true, бо уже h<=1 (рядок 20).